News

Od stycznia e-książka obiektu budowlanego

Monika Byś
2022-12-23
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
e-książka obiektu budowlanego

Od stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy w Prawie budowlanym mające na celu uproszczenie i przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Jednym z nich jest wprowadzenie e-książki obiektu budowlanego i elektronicznego dziennika budowy. Niestety okazuje się, że brakuje rozporządzenia niezbędnego do wdrożenia tych zmian. Nowe rozporządzenie powinno zostać opublikowane jeszcze przed końcem grudnia.

 • Od 2022 r. trwały prace nad poszerzeniem zakresu cyfryzacji o dalszą obsługę procesu budowlanego. W efekcie zbudowano zupełnie nowe systemy informatyczne i wprowadzono przepisy dotyczące m. in. dziennika budowy i e-książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, a także elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane.
 • Pierwsze zmiany w prawie budowlanym nastąpią już 1 stycznia, kolejne - 27 stycznia 2023 r. 
 • Elektroniczna książka obiektu budowlanego (w skrócie c-KOB) to oficjalna rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 • Do tej pory brakuje rozporządzenia, które szczegółowo określa zasady prowadzenia e-książki obiektu budowlanego. Brakuje również uwierzytelnienia autoryzacji w systemie c-KOB, a to może istotnie spowodować przesunięcie w czasie wdrażania nowych przepisów.

Nowelizacja przepisów w Prawie budowlanym od nowego roku

W 2020 r. w wyniku pandemii podjęto pierwsze kroki prowadzące do cyfryzacji procedur budowlanych. Pierwszym krokiem było uruchomienie serwisu e-Budownictwo, a rok później wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie wniosków i zgłoszeń do urzędów przez Internet.

Od 2022 r. trwały prace nad poszerzeniem zakresu cyfryzacji o dalszą obsługę procesu budowlanego. W efekcie zbudowano zupełnie nowe systemy informatyczne i wprowadzono przepisy dotyczące m. in. dziennika budowy i e-książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, a także elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane.

Zmiana Prawa budowlanego ma znacznie ułatwić komunikację pomiędzy urzędem, a inwestorem. Nowelizacja prawa wprowadza szereg zmian, m.in:

 • Wprowadzenie jednolitego dla całego kraju Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB);
 • Uruchomienie cyfrowej, w pełni darmowej Bazy Projektów Budowlanych;
 • Zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz Inwestorów, dokumentacją papierową;
 • Wprowadzenie całkowicie elektronicznego obiegu dokumentacji w obszarze budownictwa w administracji publicznej.

Pierwsze zmiany w prawie budowlanym nastąpią już 1 stycznia, kolejne - 27 stycznia 2023 r. 

Od stycznia obowiązkowa e-książka obiektu budowlanego, ale brak rozporządzenia określającego zasady jej prowadzenia

Do tej pory brakuje rozporządzenia, które szczegółowo określa zasady prowadzenia e-książki obiektu budowlanego. Brakuje również uwierzytelnienia autoryzacji w systemie c-KOB, a to może istotnie spowodować przesunięcie w czasie wdrażania nowych przepisów. Redaktorzy serwisu prawo.pl zapytali przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, czy poznamy przepisy jeszcze w tym roku.

odpowiedź MRIT na pytanie o rozporządzenie

Rozporządzenie przekazano do Rządowego Centrum Legislacji celem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP w terminie umożliwiającym jego wejście w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Z informacji zamieszczonych na stronie RCL wynika, że rozporządzenie znajduje się w wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie, a najpóźniejsza data ogłoszenia to 27 grudnia br.

Czym jest e-książka obiektu budowlanego?

Elektroniczna książka obiektu budowlanego (w skrócie c-KOB) to oficjalna rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Właściciele lub zarządcy budynków mogą umieszczać z niej wpisu w zakresie: 

 • informacji o obiekcie budowlanym,
 • swoich danych osobowych,]
 • ekspertyz i opinii technicznych,
 • przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych,
 • robót budowlanych,
 • katastrof budowlanych,
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Źródło: prawo.pl

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.