News

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa budowlanego. Cyfryzacja w końcu wkracza na budowę!

Monika Byś
2022-04-22
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-07-05
Głosów: 30, średnia ocen: 5
projekt nowelizacji prawa budowlanego

Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego i elektroniczna dokumentacja przebiegu robót budowlanych oraz elastyczniejsze prowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Prawa budowlanego przyjęty przez rząd.

  • Rząd przyjął pakiet rozwiązań zwiększających zakres cyfryzacji procesu budowlanego. Nowelizacja została przyjęta 20 kwietnia 2022 r. przez Radę Ministrów.
  • Projekt zmian przewiduje wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej oraz możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
  • Zmiana przepisów pozwoli też na prowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny. 
  • Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa budowlanego

Pakiet rozwiązań zwiększających zakres cyfryzacji procesu budowlanego zawiera przyjęty 20 kwietnia 2022 r. przez Radę Ministrów projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Jak podała kancelaria premiera (KPRM), do najważniejszych rozwiązań, które przewiduje projekt, należy wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowe przepisy.

Dziennik budowy w postaci elektronicznej (system eDB)

Jednym z najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie jest wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, dzięki czemu inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca, nawet bez obecności na budowie.

Zgodnie z zapisami noweli każdy dziennik budowy otrzyma indywidualny numer, który umożliwi odnalezienie go w systemie elektronicznym i odczytywanie wpisów. Przy składaniu dokumentów o użytkowanie obiektu budowlanego wystarczy podanie tego numeru bez konieczności dołączania dziennika budowy w postaci papierowej.

Będzie również możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy w postaci elektronicznej. Natomiast papierowa forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna czasowo. Inwestor otrzyma możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie, czy jednak papierowo.

Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (system EKOB)

Projekt zakłada także możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Będzie ją można założyć i prowadzić on-line z wykorzystaniem systemu elektronicznej książki obiektu budowlanego (EKOB).

Każda książka otrzyma indywidualny numer, który pozwoli zarówno właścicielowi lub zarządcy, jak i organowi nadzoru budowanego na jej odnalezienie w systemie.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego - Pozostałe rozwiązania

Zgodnie z zapisami noweli generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień dotyczących procesu budowlanego będzie możliwe poprzez portal e-Budownictwo. Wnioski te następnie będzie można złożyć zarówno w postaci papierowej, jak również elektronicznej (np. przez ePUAP lub skrzynkę podawczą).

Dodatkowo centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej będą prowadzone poprzez system e-CRUB.

Zmiana przepisów pozwoli też na prowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny. Egzaminy będą organizowane w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego. Dzięki nowym przepisom w łatwy i szybki sposób będzie można uzyskiwać uzgodnienia w stosunku do projektów sporządzanych w postaci elektronicznej. Prościej też można będzie załatwiać kwestie dotyczące uzgadniania ochrony przeciwpożarowej projektu, zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są przepisy, które zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.