News

Jak może wyglądać prawo budowlane 2023?

Monika Byś
2022-11-17
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 27, średnia ocen: 4.8
prawo budowlane 2023

Już niedługo czekają nas zmiany w Prawie budowlanym, mające na celu uproszczenie i przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem nowej ustawy jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Ostatecznie chodzi o pełną cyfryzację działalności organów administracji publicznej w obszarze budownictwa. Zobacz jak może wyglądać Prawo budowlane 2023 po nowelizacji. 

 • Zmiana Prawa budowlanego ma znacznie ułatwić komunikację pomiędzy urzędem, a inwestorem. Projekt ustawy jest ściśle powiązany z podejmowanymi działaniami w obszarze cyfryzacji.
 • Nowe przepisy mają regulować standard obsługi po stronie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w systemie Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie.
 • Na szczególną uwagę zasługuje umożliwienie budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 na podstawie tej samej, uproszczonej procedury oraz możliwość legalnego zamieszkania w domu tuż po zakończeniu robót budowlanych.

Zmiana Prawa budowlanego ma znacznie ułatwić komunikację pomiędzy urzędem, a inwestorem. Nowelizacja prawa wprowadza szereg zmian, m.in:

 • Wprowadzenie jednolitego dla całego kraju Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB);
 • Uruchomienie cyfrowej, w pełni darmowej Bazy Projektów Budowlanych;
 • Zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz Inwestorów, dokumentacją papierową;
 • Wprowadzenie całkowicie elektronicznego obiegu dokumentacji w obszarze budownictwa w administracji publicznej.

Projekt ustawy jest ściśle powiązany z podejmowanymi działaniami w obszarze cyfryzacji. W 2020 r. w wyniku pandemii podjęto pierwsze kroki prowadzące do cyfryzacji procedur budowlanych. Pierwszym krokiem jest uruchomienie serwisu e-Budownictwo, a rok później wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie wniosków i zgłoszeń do urzędów przez internet.

Natomiast w 2022 r. trwały prace nad poszerzeniem zakresu cyfryzacji o dalszą obsługę procesu budowlanego. W efekcie zbudowano zupełnie nowe systemy informatyczne i wprowadzono przepisy dotyczące m. in. dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, a także elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane.

Jak może wyglądać prawo budowlane 2023?

Planowana nowelizacja podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Nowe przepisy mają regulować standard obsługi po stronie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w systemie SOPAB. Standard bardzo wysoki, bo w pełni cyfrowy. Na wyższy poziom technologiczny wejdzie metoda doręczania urzędom projektów budowlanych. Inwestorzy będą umieszczać projekty w wirtualnym dysku, a tego samego dysku będą korzystać urzędnicy.

Prawo budowlane jest obecnie jednym z najczęściej nowelizowanych ustaw, jednak resort rozwoju uważa, że wciąż zawiera regulacje, które są skomplikowane zarówno dla inwestora, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. W projekcie ustawy uwzględniono szereg zmian, które w dużym stopniu ułatwią im wszystkim życie.

Pozostałe cele projektu ustawy wyglądają następująco:

 • Likwidacja dualizmu prawnego różnicującego budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m2 (dowiedz się więcej: [link do wpisu w temacie]);
 • Zmniejszenie obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania;
 • Zwiększenie odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
 • Przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • Wprowadzenie jednolitych zasad przeprowadzania przez starostę narad koordynacyjnych;
 • Wprowadzenie w przepisach zmian z zakresu geodezji i kartografii;
 • Zmniejszenie udziału stron w postępowaniach prowadzonych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy.

Na szczególną uwagę zasługuje umożliwienie budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 na podstawie tej samej, uproszczonej procedury oraz możliwość legalnego zamieszkania w domu tuż po zakończeniu robót budowlanych. Inwestorzy rozpoczną korzystanie z nieruchomości na podstawie oświadczenia kierownika budowy -  nie będą musieli czekać na decyzję organu nadzoru budowlanego. Z pewnością proponowane zmiany mogą przyczynić się to do zwiększenia zainteresowania budową domu na własne potrzeby mieszkaniowe.

Projekt ustawy znajduje się jeszcze w fazie opiniowania, a jego losy można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751/katalog/12916007#12916007

Źródło: GUNB

Planujesz zakup działki? Zdiagnozuj ją przed zakupem!

Skorzystaj z usługi Raport o terenie, dostępnej w portalu OnGeo.pl. Raport możesz wygenerować dla dowolnego miejsca (działki/terenu) w Polsce. Usługa dostępna jest on-line, dla każdego. Cena raportu wynosi od kilkunastu do kilkuset złotych - w zależności od wybranego zakresu raportu i powierzchni terenu. Raport zostanie przygotowany w kilka minut od zamówienia. 

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.