News

Pozwolenia na budowę tylko cyfrowe?

Monika Ojczyk
2022-11-16
~2 min
Głosów: 5, średnia ocen: 5
Pozwolenia na budowę tylko cyfrowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje, aby całkowicie zrezygnować z tradycyjnej formy załatwiania formalności budowlanych, czyli formy papierowej. Po zmianach wprawie budowlanych może okazać się, że jedyną formą pozwolenia na budowę będzie forma cyfrowa. Pomysł ten nie podoba się zarówno Polakom, jak i urzędnikom, którzy nie są przygotowani do takiej zmiany. 

  • Propozycja rezygnacji z tradycyjnej formy pozwolenia na budowę znalazła się w najnowszym projekcie zmian do prawa budowlanego, jednak nie spotkała się z aprobatą. Pomimo krytyki Ministerstwo Rozwoju nie planuje wycofać się ze swoich propozycji.
  • Projekt ustawy jest już po uzgodnieniach międzyresortowych, konsultacjach publicznych oraz opiniowaniu. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
  • Projekt nowelizacji prawa budowlanego zakłada pełną cyfryzację procesu inwestycyjnego, począwszy od wniosków składanych wyłącznie drogą elektroniczną, a skończywszy na umożliwieniu wydawania dokumentów dołączanych do tych wniosków również w postaci elektronicznej np.: w formie skanów lub zdjęć. 

Pozwolenia na budowę tylko cyfrowe?

Taka propozycja znalazła się w najnowszym projekcie zmian do prawa budowlanego, jednak nie spotkała się z aprobatą. W trakcie konsultacji publicznych na resort spadła fala krytyki, m.in. ze strony Krajowej Rada Izby Architektów RP, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale również od samorządowców i prawników. Ich zdaniem decyzja o całkowitej cyfryzacji jest zdecydowanie przedwczesna. Tak jak dziś inwestor powinien mieć wybór z jakiej formy chce skorzystać, czy cyfrowej, czy też papierowej. Pomimo krytyki Ministerstwo Rozwoju nie planuje wycofać się ze swoich propozycji.

Projekt ustawy jest już po uzgodnieniach międzyresortowych, konsultacjach publicznych oraz opiniowaniu. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Wyjątek stanowią m.in. przepisy dotyczące cyfryzacji. Te zaczną obowiązywać od 1 czerwca przyszłego roku i od tej daty zaczną się przygotowania do wprowadzenia pełnej cyfryzacji. 

Pełna cyfryzacja, to krok w dobrym kierunku, ale czy rzeczywiście? 

Projekt nowelizacji prawa budowlanego zakłada pełną cyfryzację procesu inwestycyjnego, począwszy od wniosków składanych wyłącznie drogą elektroniczną, a skończywszy na umożliwieniu wydawania dokumentów dołączanych do tych wniosków również w postaci elektronicznej np.: w formie skanów lub zdjęć. 

Ministerstwo rozwoju twierdzi, że dzięki tym zmianom będzie możliwe przekazywanie kompletu dokumentów organowi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w postaci elektronicznej. Według niego przyczyni się to do usprawnienia procesu inwestycyjnego oraz ograniczy ilość dokumentacji papierowej. W tym celu powstanie m.in. ogólnokrajowy system służący do kompleksowej obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zatem okazuje się, że nie będzie wolno już składać wniosków papierowych, a jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Budownictwo

Zmiany nastąpią zbyt szybko

Ministerialną propozycję krytykuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB). Jak pisze PIIB w swoich uwagach do projektu, tak szybka cyfryzacja procesu budowlanego nie jest możliwa do wdrożenia w tak krótkim czasie. Nie tylko organy nie będą nieprzygotowane do tego procesu, ale też inżynierowie, co spowoduje wykluczenie ich z wykonywania zawodu, ograniczając w ten sposób konstytucyjne prawo wolności wykonywania zawodu.

Zdaniem izby, bez jakiegokolwiek uzasadnienia ministerstwo zmienia ustalenia dotyczące papierowej wersji dziennika budowy, który miał funkcjonować do końca 2029 r. Tymczasem w projekcie proponuje się drastyczne skrócenie tego okresu do czerwca 2023 r.

Z tą opinią zgadza się także Krajowa Rada Izby Architektów RP nie widzi powodu, żeby całkowicie rezygnować z papieru. Dla niektórych obiektów budowlanych ze względu na ich specyfikę korzystniejsza jest forma papierowa. Dotyczy to m.in. projektów odnoszących się do obiektów zabytkowych, która wymaga korzystania z dokumentacji architektonicznej, w tym np. dokumentacji archiwalnej, fotografii, szkiców odręcznych itd.

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.