News

Wchodzą w życie zmiany w prawie geodezyjnym

Monika Ojczyk
~2 min
Głosów: 4, średnia ocen: 5
zmiany w prawie geodezyjnym

Od 10 listopada br. zaczyna obowiązywać tzw. Tarcza Prawna, czyli ustawa mająca upraszczać niektóre procedury administracyjne. Ponadto jednocześnie wchodzą w życie zmiany w prawie geodezyjnym. 

  • Za nazwą "Tarcza Prawna" kryje się Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowelizuje ona aż 40 aktów prawnych, a jej głównym celem ma być zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. 
  • Akt ten przewiduje m.in., że projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegał wyłożeniu także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ma to być odpowiedź na postępującą cyfryzację administracji publicznej.
  • Ustawa wprowadza te nowe brzmienie art. 40a ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik).

Za nazwą "Tarcza Prawna" kryje się Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowelizuje ona aż 40 aktów prawnych, a jej głównym celem ma być zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Zamierzeniem nowelizacji jest upowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację oraz zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala.

Zmiany w prawie geodezyjnym

Wyżej opisane zmiany nie dotyczą bezpośrednio geodezji, choć oprócz nich Tarcza Prawna nowelizuje także Prawo geodezyjne i kartograficzne. Akt ten przewiduje m.in., że projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegał wyłożeniu także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ma to być odpowiedź na postępującą cyfryzację administracji publicznej.

Ustawa wprowadza ponadto nowe brzmienie art. 40a ust. 2 pkt 3 Pgik. W efekcie nie będzie pobierało się opłaty za:

art. 40a ust. 2 pkt 3 Pgik po zmianach

udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace, a w przypadku prac scaleniowych lub wymiennych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U z 2022 r. poz. 1223) po podpisaniu porozumienia na wykonanie takich prac.

Jak wyjaśniają ten zapis autorzy Tarczy Prawnej, postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa, a koordynuje i wykonuje je samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych.

W celu ich sprawnego realizowania zawierane są „porozumienia” między samorządem województwa (albo wojewódzkimi biurami geodezji) a starostami. Dokumentacja sporządzona w trakcie tych postępowań stanowi projekt scalenia lub wymiany gruntów. Niekwestionowaną wartością tych prac jest aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków. Proponowana zmiana doprecyzowuje dotychczasowe przepisy i ogranicza wątpliwości interpretacyjne w zakresie niepobierania opłat za udostępnienie wykonawcy materiałów zasobu w przypadku prac wykonywanych w celu realizacji zadań starosty określonych nie tylko w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale także w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów.

Źródło: Geoforum

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.