Porady OnGeo

Szacowanie szkód łowieckich - analizy teledetekcyjne w OnGeo Agro

Paulina Multan
2020-12-09
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-04-11
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Szacowanie szkód łowieckich - analizy teledetekcyjne w OnGeo Agro

Na Twojej uprawie wystąpiły szkody łowieckie? Złożyłeś już wniosek o szacowanie szkód łowieckich odpowiedniej instytucji? Procedura szacowania szkody dla Twojej uprawy już się rozpoczęła, a Ty zastanawiasz się czy przeprowadzone szacowanie będzie obiektywne i czy Twoje odszkodowanie pokryje faktycznie odniesione przez Ciebie straty?

Jeśli odpowiedziałeś na chociaż jedno pytanie TAK, ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiedz się jak poradzić sobie ze szkodą łowiecką – zleć wykonanie analizy teledetekcyjnej w OnGeo Agro.

 • Raport oszacowania szkody teledetekcyjnej OnGego Agro to najważniejsze informacje o Twojej uszkodzonej uprawie, zebrane w jeden spójny i czytelny dokument.
 • Możesz zlecić wykonanie analizy teledetekcyjnej na stronie: https://agro.ongeo.pl.
 • Sprawdź ile kosztuje raport oszacowania szkody na Twojej uprawie: https://agro.ongeo.pl/cennik.
 • Zobacz jakie informacje dostępne są w raporcie oszacowania szkody: https://agro.ongeo.pl/przyklad-zgloszenie-szkody-lowieckiej.pdf.

Wizyta komisji szacującej szkodę na każdej z uszkodzonych upraw bywa uciążliwa i czasochłonna. Trzeba dotrzeć do szkody przez zwartą uprawę, co bywa utrudnione dla piechurów, a sam pomiar jest długotrwały i zgeneralizowany.

Alternatywą jest OnGeo Agro! To rozwiązanie informatyczne, które dostarcza precyzyjną informację o rozmiarze szkody na polu uprawnym na podstawie pomiarów teledetekcyjnych. Więc jeśli jesteś:

 • Producentem rolnym
 • Przedstawicielem Koła łowieckiego, Nadleśnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • Rzeczoznawcą

i potrzebujesz dokładnej i rzetelnej informacji o rozmiarze szkody, poznaj możliwości zaawansowanych produktów OnGeo Agro.

Geoportal OnGeo.Agro
Geoportal OnGeo.Agro

Protokół oszacowania szkody OnGeo Agro to:

 • Wiarygodna i bezstronna dokumentacja stanu uprawy
 • Przedstawienie stanu pola w całości, nie tylko wybranych miejsc
 • Możliwy element rozstrzygający w przypadku występowania sporów, które występują w szacowaniu szkód łowieckich
 • Użycie naszego produktu zapewnia rzeczoznawcy bardziej wydajną pracę, łatwiejszą i wygodniejszą. Przede wszystkim precyzyjna i wiarygodna

Szacowanie szkód łowieckich - oszczędź swój czas i pieniądze!

 • nie musisz kupować profesjonalnego drona
 • nie musisz kupować licencji do oprogramowania
 • nie musisz zdobywać fachowej wiedzy z zakresu wykonywania lotów, przetwarzania i analizowania danych lotniczych

Tyle teorii, czas na działanie! Jak zlecić wykonanie analizy teledetekcyjnej w OnGeo Agro?

Skorzystaj z prostego narzędzia, które przeprowadzi Cię w kilku krokach przez proces złożenia zamówienia.

 1. Zaloguj się do portalu Ongeo Agro, lub utwórz nowe konto.
 2. Wybierz jedną z opcji: Zleć inwentaryzację lub Dodaj szkodę.
 3. Przy użyciu mapy cyfrowej wskaż działkę, którą chcesz poddać analizie.
 4. Wprowadź podstawowe dane o uprawie oraz zatwierdź zgłoszenie szkody do monitoringu/zgłoszenia działki do wykonania analizy.
 5. Wybierz opcję: Posiadam własne zdjęcia lotnicze lub Nie posiadam zdjęć lotniczych. Chcę zamówić tę usługę.

To wszystko!

Tak złożone zamówienie zostanie odebrane przez zespół specjalistów OnGeo, który rozpocznie jego realizację. W efekcie, otrzymasz pełny raport szkody Twojej uprawy.

Ile kosztuje usługa wykonania analizy teledetekcyjnej w OnGeo Agro?

Możesz już teraz sprawdzić jaki będzie koszt zleconego przez Ciebie raportu. Wystarczy, że użyjesz CENNIKA

Jedyne co musisz znać, to powierzchnię terenu, który chcesz objąć analizą.

Co zawiera protokół oszacowania szkody OnGeo Agro? 

1. Informacje o uszkodzonej uprawie

Informacje o uszkodzonej uprawie
Informacje o uszkodzonej uprawie

Co znajdziesz w tej sekcji?

Podstawowe informacje:

 • identyfikator uprawy rolnej
 • współrzędne geograficzne uprawy
 • lokalizacja: województwo, powiat, gmina, numer działki
 • komentarz analityka

Do czego przydają się te informacje?

 • dane umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie lokalizację uprawy.
 • komentarz analityka, dotyczący charakteru szkody w uprawie na podstawie pozyskanych danych z drona lub lotniczych.

2. Położenie uprawy rolnej

Lokalizacja uprawy rolnej
Lokalizacja uprawy rolnej

Co znajdziesz w tej sekcji?
Mapa przedstawiająca granice uprawy rolnej wraz z obszarami sąsiednimi.

Do czego przydają się te informacje?
Dowiesz się gdzie położona jest uprawa, poznasz kształt granic uprawy.

3. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu uprawy rolnej
Ukształtowanie terenu uprawy rolnej

Co znajdziesz w tej sekcji?
Dowiesz się jaką rzeźbę terenu ma działka.

Do czego przydają się te informacje?
Na podstawie informacji o rzeźbie terenu możesz wywnioskować że np. przyczyną gorszego stanu uprawy w danym miejscu może być większy spadek terenu lub zagłębienie terenu.

4. Naturalny obraz uprawy

Naturalny obraz uprawy
Naturalny obraz uprawy

Co znajdziesz w tej sekcji?
Ortofotomapa obrazująca uprawę w barwach naturalnych (RGB). Mapa wykonana na bazie zdjęć z drona lub samolotu o dużej dokładności od kilkunastu do jednego centymetra (w zależności od charakteru szkody).

Do czego przydają się te informacje?
Umożliwia interpretację wzrokową uprawy. Możliwość wstępnej oceny charakteru i rozmiaru zniszczeń.

5. Barwy wzmocnione (nienaturalne) eksponujące uszkodzenie

Ekspozycja uszkodzonych upraw barwą wzmocnioną
Ekspozycja uszkodzonych upraw barwą wzmocnioną

Co znajdziesz w tej sekcji?
Zobrazowanie obszaru uprawy, w barwach nienaturalnych.

Do czego przydają się te informacje?
Obszary zniszczeń są bardziej widoczne, dzięki czemu łatwiej jest ocenić rozmiar szkody niż na zobrazowaniu w barwach naturalnych.

6. Numeryczny model terenu

Numeryczny model terenu
Numeryczny model terenu

Co znajdziesz w tej sekcji?
Mapa przedstawia strukturę pionową uprawy.

Do czego przydają się te informacje?
Wynik analizy pozwala na obserwację rozkładu wysokościowego uprawy na danej działce rolnej, dzięki czemu można wnioskować o przyczynach ubytków oraz ich rozmiarach.

7. Klasyfikacja uszkodzenia uprawy

Klasyfikacja uszkodzenia uprawy
Klasyfikacja uszkodzenia uprawy

Co znajdziesz w tej sekcji?
W tej sekcji przedstawiono oszacowanie stopnia uszkodzenia uprawy w formie zobrazowania na mapie oraz tabeli ze szczegółowymi wyliczeniami.

W tej sekcji w bardzo przejrzysty sposób zwizualizowany jest stopień uszkodzenia uprawy, ułatwiający szacowanie szkód łowieckich. Klasyfikacja posiada trzystopniową klasyfikację: powierzchnia nieuszkodzona, powierzchnia uszkodzona częściowo, uszkodzenie 100%.

Oprócz wizualizacji zasięgów poszczególnych stopni uszkodzeń, w raporcie podane są automatycznie obliczone pozycje: powierzchnia uszkodzenia całkowitego, powierzchnia uszkodzenia częściowego, intensywność uszkodzenia częściowego, powierzchnia wyłączona z szacowania, powierzchnia zredukowana przyjęta do obliczeń.

Do czego przydają się te informacje?
Szczegółowe informacje o rozmiarze uszkodzeń w uprawie, mogą zostać wykorzystane do ustalenia rozmiaru szkody w ramach szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę łowną.

8. Lotniczy obraz szkód

Lotniczy obraz szkód
Lotniczy obraz szkód

Co znajdziesz w tej sekcji?
Prezentacja przykładowych obszarów uszkodzeń w dużej szczegółowości.

Do czego przydają się te informacje?
Analiza czynników szkodo-twórczych.

9. Obraz naziemny szkód

Obraz nadziemnych szkód
Obraz nadziemnych szkód

Co znajdziesz w tej sekcji?
Fotografie naziemne szkody.

Do czego przydają się te informacje?
Szczegółowe informacje o rozmiarze uszkodzeń w uprawie, mogą uzupełnić szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę łowną.

10. Informacje o źródle danych

Informację o źródłach danych
Informację o źródłach danych

Co znajdziesz w tej sekcji?
Źródła prezentowanych w raporcie danych wraz z datami ich pozyskania.

Do czego przydają się te informacje?
Powołanie się na źródła informacji ma istotne znaczenie w prowadzonych postępowaniach związanych z szacowaniem szkód łowieckich w uprawach rolnych.

Dowiedz się więcej o OnGeo Agro:

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl