Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Zgłoszenie szkody łowieckiej online - zobacz jakie to proste!

Głosów: 20, średnia ocen: 4.7
mock

Dzika zwierzyna wyrządziła szkody na Twojej uprawie lub plonach rolnych? Możesz ubiegać się o uzyskanie odszkodowania z tego tytułu! Dowiedz się jakiego rodzaju uprawy podlegają zgłoszeniu o wypłatę odszkodowania, do jakiej instytucji należy wysłać wniosek oraz jak w prosty sposób wykonać zgłoszenie szkody łowieckiej online.

  • Jeżeli dziko żyjąca zwierzyna wyrządziła szkody na Twoich uprawach, masz prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania, po dokonaniu oględzin i szacowaniu ostatecznym.
  • Szkodę należy zgłosić w zależności od tego jaka zwierzyna ją wyrządziła i na jakim obszarze znajduje się uprawa do: właściwego obwodu łowieckiego, zarządu województwa lub przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
  • Zgłoszenie szkody łowieckiej powinno nastąpić w ciągu 3 dni od ich spostrzeżenia. W przypadku szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji.
  • Wniosek o szacowanie szkód łowieckich można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Kiedy mamy do czynienia ze szkodą łowiecką?

Szkodą łowiecką możemy nazwać taką szkodę, która została wyrządzona w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub przy wykonywaniu polowania.

Kto wypłaca odszkodowanie za szkodę łowiecką?

W przypadku szkół łowieckich za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny będzie dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu, jeśli do szkody doszło na obszarze obwodu łowieckiego.

Jeżeli szkoda została wyrządzona przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną lub przez łosie, dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących  w skład obwodów łowieckich – wówczas odszkodowanie wypłaca Zarząd Województwa z budżetu Państwa.

W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych; odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu Państwa.

W jakim terminie należy złożyć wykonać zgłoszenie szkody łowieckiej, by uzyskać wypłatę odszkodowania?

Szkodę w uprawie należy zgłosić w terminie 3 dni od jej stwierdzenia. W przypadku szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji. W okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

Gdzie złożyć wniosek o szacowanie szkody łowieckiej?

Zgłoszenie szkody łowieckiej, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego terenu na którym wystąpiła szkoda - w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych.

W przypadku wyrządzenia szkód  na obszarach łowieckich leśnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) – do przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W przypadku szkód wyrządzonych na obszarach łowieckich polnych przez zwierzęta łowne objęte ochroną (łoś) oraz na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – do przedstawiciela Zarządu Województwa. Do tego podmiotu kierowane są także wnioski w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Chcesz zgłosić szkodę do koła łowieckiego? Wejdź już teraz na OnGeo Agro, zlokalizuj na mapie działkę, na której wystąpiła szkoda, sprawdź do jakiego koła łowieckiego należy złożyć wniosek i wykonaj zgłoszenie szkody łowieckiej do właściwego koła bezpośrednio z portalu Ongeo Argo. Portal  przeprowadzi Cię przez procedurę zgłaszania szkody.

Co powinien zawierać wniosek?

Zgłaszając szkodę, uwzględnij na wniosku poniższe dane:

  • imię i nazwisko zgłaszającego lub nazwa podmiotu, w przypadku osoby prawnej
  • adres zamieszkania lub siedziba firmy
  • dane kontaktowe (telefon, mail)
  • miejsce wystąpienia szkody
  • rodzaj uszkodzeń
  • szacowana data wystąpienia szkody

Nie musisz tworzyć wniosku samodzielnie od podstaw, ani szukać gotowych formularzy. Skorzystaj bezpłatnie z narzędzia OnGeo Agro które pomoże Ci w prosty i intuicyjny sposób wygenerować i złożyć wniosek o szacowanie szkody łowieckiej. Wypełniony wniosek możesz pobrać do formatu PDF lub bezpośrednio z poziomu portalu wysłać do koła łowieckiego.

Jak złożyć wniosek w Portalu Ongeo Agro? Zobacz jakie to proste.

1. Wejdź na stronę https://agro.ongeo.pl i kliknij w przycisk 'Dodaj szkodę'.

Panel górny na stronie OnGeo Agro

2. Załóż konto klikając przycisk 'ZAŁÓŻ NOWE KONTO' lub zaloguj się, jeżeli zarejestrowałeś się już w OnGeo Agro.

Strona rejestracji i logowania

3. Po zarejestrowaniu/zalogowaniu zostaniesz przekierowany do swojego konta w portalu. W tym miejscu możesz dodać szkodę.

Wybór rodzaju szkody w uprawie

4. Wybierz rodzaj szkody.

Wybór rodzaju szkody - krok drugi

5. W głównym oknie pojawiła się mapa. Skorzystaj z wyszukiwarek lub zbliż się do działki, na którą chcesz zgłosić do analizy.

Wskazanie miejsca wystąpienia szkody w uprawie

6. Możesz wybrać działkę poleceniem: 'Wskaż działkę' lub wyrysować ją na mapie używając polecenia 'Dodaj uprawę'. Do poprawnego wyrysowania uprawy możesz wykorzystać kilka narzędzi:

Objaśnienia dla narzędzi dodawania geometrii uprawy

7. Po wybraniu działki, kliknij 'Dalej', ukaże się okno z danymi dotyczącymi wybranej lokalizacji.

Informacje ewidencyjne dla działki rolnej

8. Przejdź dalej, w kolejnym kroku wpisz dane dotyczące uszkodzenia. Możesz dodać naziemną dokumentację fotograficzną szkody, usprawni to analizę zniszczeń. Zdjęcia będą też zawarte w ostatecznym Raporcie z oszacowania szkody. Przejdź do kolejnego kroku, używając 'Dalej'.

Informacje dotyczące szkody w uprawie

9. Uzupełnij swoje dane teleadresowe i kliknij 'Dalej'.

Dane adresowe poszkodowanego

10. Podsumowanie zgłoszenia. W tym miejscu pojawia się informacja podsumowująca zgłoszenie. Sprawdź poprawność prowadzonych danych. Możesz użyć polecenia 'Wstecz' by wrócić do wcześniejszych kroków edycji.

Strona podsumowania zgłoszenia szkody w uprawie

Do wyboru masz opcje:

ZAPISZ ZGŁOSZENIE – zapis wprowadzonych danych na koncie w OnGeo Agro. Po zapisaniu możesz przeglądać, edytować i usuwać zgłoszenia w zakładce Lista spraw.

POBIERZ ZGŁOSZENIE SZKODY (PDF) – pobierz gotowy dokument zgłoszenia szkody łowieckiej, który możesz samodzielnie dostarczyć do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE SZKODY DO KOŁA ŁOWIECKIEGO – klikając w ten przycisk wyślesz zgłoszenie szkody bezpośrednio na adres mailowy koła łowieckiego. Jeżeli pole to nie będzie aktywne oznacza to że nie posiadamy w naszej bazie adresu mailowego do danego koła łowieckiego.

ZAMÓW ANALIZĘ TELEDETEKCYJNĄ SZKODY – zamów usługę wykonania analizy uszkodzenia uprawy z wykorzystaniem danych z drona lub lotniczych. Otrzymasz gotowy raport zawierający wysokiej rozdzielczości mapy przedstawiające uprawę wraz z wyliczeniem powierzchni obszarów uszkodzonych.

Zobacz co zawiera przykładowa analiza szkody łowieckiej.

Śledź Blog OnGeo.pl, informacje o nieruchomościach analizy teledetekcyjne i wiele innych.

Paulina Zając

Doradczyni inwestycyjna, specjalistka w zakresie gospodarki przestrzennej.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak