Posty z tagiem: azbest

Sprawdź, czy w Twojej okolicy znajdują się wyrobiska azbestowe. Dowiedz się, czym jest eternit i azbest i do kiedy należy usunąć te niebezpieczne materiały z posesji. 

nabór wniosków na wymianę azbestowych dachów
News
15 grudnia br. MRiRW otworzy nabór wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Wartość puli przeznaczonej na ten cel wynosi 250 milionów złotych.
2023-10-09
~2min
usuwanie odpadów niebezpiecznych
News
Najwyższa Izba Kontroli podjęła się sprawdzenia, czy działania gmin i NFOŚiGW były skuteczne i prawidłowe i przyczyniły się do usunięcia odpadów niebezpiecznych
2023-05-17
~3min
nowe przepisy w sprawie usuwania azbestu
News
MRiT informuje, że pracuje nad projektem ustawy dotyczącej wyrobów zawierających azbest. Jest to odpowiedź na apel o przyspieszenie tempa eliminacji azbestu
2023-05-02
~2min
Apel o przyspieszenie tempa eliminacji azbestu
News
Apel o przyspieszenie tempa eliminacji azbestu. ZGWRP zawiera stanowisko w sprawie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032
2023-01-19
~3min
Program usuwania azbestu
Porady OnGeo
Niniejszy wpis zawiera ranking gmin i Urzędów Marszałkowskich, które najaktywniej, jak dotąd, wprowadzają dane do Bazy Azbestowej.
2022-12-19
~3min
Do kiedy należy usunąć azbest
Analiza inwestycji
Od 1.01.1998 r. wprowadzono całkowity zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dowiedz się, do kiedy należy usunąć azbest.
2022-12-13
~4min
azbest
Porady OnGeo
Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zobacz, dlaczego to takie niebezpieczne.
2022-12-08
~3min
Baza firm usuwających azbest
Porady OnGeo
Baza firm usuwających azbest. Sprawdź, czy w twojej gminie jest zarejestrowana firma utylizująca azbest. Dowiedz się ile to kosztuje.
2022-12-01
~5min
Usuwanie azbestu
Porady OnGeo
Jeśli na twojej działce znajdują się wyroby zawierające azbest, powinieneś je usunąć. Na usuwanie azbestu otrzymasz dofinansowanie
2022-11-29
~5min
Baza azbestowa
Analiza inwestycji
OnGeo.pl dostępna jest baza azbestowa. Sprawdź lokalizację wyrobisk zawierających azbest w Raporcie o Terenie.
2022-11-24
~4min