Porady OnGeo

Program usuwania azbestu - ranking gmin

Monika Byś
2022-12-19
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-10-09
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Program usuwania azbestu

"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" zakłada m.in. usunięcie i unieszkodliwienie wyborów azbestowych z posesji prywatnych i publicznych. Niestety póki co program usuwania azbestu nie przynosi zadowalających efektów. Najnowsze badania wykazały, ze aby usunąć ten pozostały, niebezpieczny materiał, potrzeba jeszcze prawie 60 lat! Niniejszy wpis zawiera ranking gmin i Urzędów Marszałkowskich, które najaktywniej, jak dotąd, wprowadzają dane do Bazy Azbestowej.

 • W OnGeo.pl publikujemy aktualną bazę azbestową, w której każdy użytkownik może odpłatnie sprawdzić lokalizację wyrobów zawierających azbest dla dowolnej działki w Polsce i w promieniu 200 m od jej granic.
 • Na skutek długofalowego programu usuwania azbestu z gospodarki, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest i samego azbestu dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
 • Zobacz zestawienia statystyczne - ranking gmin, zawierające informacje o jednostkach samorządu terytorialnego, które przystąpiły do programu wycofywania azbestu. 

W 2002 r. na skutek rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki powstał "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" (M.P. z 1997 r. Nr 38, poz. 373). Od lipca 2009 r. trwa nierówna walka z azbestem. Na skutek długofalowego programu wycofywania azbestu z gospodarki, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest i samego azbestu dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

W październiku 2022 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że w latach 2009 - 2022 usunięto tylko niecałe 17 % z prawie 8,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych!

Sprawdź czy w pobliżu twojej działki znajdują się wyroby azbestowe

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka znajduje się w bliskiej odległości od wyrobiska zawierającego azbest. Zadbaj o swoje zdrowie i sprawdź, czy sąsiad usunął niebezpieczny azbest ze swojej posesji.

Poza samą informacją o położeniu wyrobisk z azbestem sprawdzisz również stopień pilności unieszkodliwienia wyrobiska w trójstopniowej skali:

 • I stopień - wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie,
 • II stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 • III stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat, 
  - oraz sprawdzisz, gdzie usunięto już azbest.

Ponadto zyskasz informacje o odległości wyrobiska od granic twojej działki w linii prostej oraz dowiesz się kto odpowiedzialny jest za usunięcie azbestu z działki (zgodnie z grupą rejestrową z EGIB, np. osoba fizyczna).

Zobacz jak wygląda fragment Raportu o działce z tematem "Lokalizacje wyrobisk zawierających azbest".

Fragment Raportu o Terenie z tematem Lokalizacje wyrobów zawierających azbest, OnGeo.pl
Fragment Raportu o Terenie z tematem Lokalizacje wyrobów zawierających azbest, OnGeo.pl

Program usuwania azbestu - ranking gmin

Poniższy wykres dotyczy aktywności Urzędów Marszałkowskich i gmin prezentujący zestawienia JST aktywnie wprowadzających dane do systemu Baza Azbestowa w odniesieniu do liczby wszystkich JST w danym województwie.

Aktywności Urzędów Marszałkowskich i gmin aktywnie wprowadzających dane do systemu Bazy Azbestowej w odniesieniu do liczby wszystkich JST w województwie, źródło: bazaazbestowa.gov.pl
Aktywności Urzędów Marszałkowskich i gmin aktywnie wprowadzających dane do systemu Bazy Azbestowej w odniesieniu do liczby wszystkich JST w województwie, źródło: opracowanie własne na podst. bazaazbestowa.gov.pl

Poniższa tabela zawiera zestawienia statystyczne zebrane dla poszczególnych województw w sprawie likwidacji szkodliwych wyrobów zawierających azbest. Dane w tabeli zawierają informacje o masie (w tonach [t]) wyrobów azbestowych według województw, które:

 • zinwentaryzowano,
 • unieszkodliwiono,
 • pozostały do unieszkodliwienia
  - dane przedstawiono tylko dla osób fizycznych (stan na dzień: 19.12.2022 r.).

 

województwo

zinwentaryzowane 
[tony - t]

unieszkodliwione 
[tony - t]

pozostałe do unieszkodliwienia 
[tony - t]

razemosoby fizyczneosoby prawne razem osoby fizyczneosoby prawne razem osoby fizyczneosoby prawne 
dolnośląskie208454,3146183,762270,764244,053048,411195,6144210,693135,551075,1
kujawsko-pomorskie567642,9505806,861836,095765,685901,09864,6471878,5419907,151971,4
lubelskie1253249,71218246,835002,9168230,7164520,03710,71085035,61053743,431292,2
lubuskie115850,992548,323302,747726,443502,54223,968124,649045,819078,8
łódzkie 791046,6757731,333315,392645,589092,23553,4698401,1668639,129762,0
małopolskie456845,6434480,922364,7136232,5128907,87324,7320613,1305573,115040,0
mazowieckie1633210,91570140,963070,0249803,4227778,922024,51383407,61342362,041045,5
opolskie95036,472516,422520,021643,318443,03200,373393,154073,419319,7
podkarpackie 357876,7341119,016757,770641,068365,82275,2287235,8272753,314482,5
podlaskie587341,9570137,917204,076781,774413,22368,4510563,6495728,114835,6
pomorskie270427,9222274,348153,642983,935970,07013,9227444,0186304,441139,7
śląskie341217,2221491,4119725,8104987,058385,846601,2236230,3163105,873124,5
świętokrzyskie548815,2533946,914868,396708,694993,61715,0452112,6438959,213153,3
warmińsko-mazurskie240566,3208429,932136,447974,243986,23988,1192592,1164443,828148,3
wielkopolskie846767,0697355,7149411,3133867,0120993,512873,5712900,3576362,5136537,8
zachodniopomorskie189818,6134793,955024,645254,334015,411238,9144564,3100778,543785,8

Tab.1. Dane o zinwentaryzowanych, unieszkodliwionych i pozostałych do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w poszczególnych województwach, opracowanie własne na podst. bazaazbestowa.gov.pl

Więcej zestawień statystycznych znajdziesz na stronie: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/zestawienie-statystyczne

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.