Analiza inwestycji

Do kiedy należy usunąć azbest?

Monika Byś
2022-12-13
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-10-09
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Do kiedy należy usunąć azbest

Do dzisiaj w wielu gospodarstwach domowych można znaleźć wyroby zawierające rakotwórczy azbest. Jednak zgodnie z programem wycofywania azbestu z użytkowania, wykorzystywanie wyrobów azbestowych dopuszcza się nie dłużej niż do końca 2032 r. Obecne tempo unieszkodliwiania wyrobów azbestowych wynosi zaledwie 0,12 mln ton rocznie. Oznacza to, że aby usunąć pozostały azbest, potrzeba jeszcze prawie 60 lat! Dowiedz się, do kiedy musisz usunąć azbest ze swojej posesji.

 • W OnGeo.pl publikujemy aktualną bazę azbestową, w której każdy użytkownik może odpłatnie sprawdzić lokalizację wyrobów zawierających azbest dla dowolnej działki w Polsce i w promieniu 200 m od jej granic.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, od 1 stycznia 1998 r. wprowadzono całkowity zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 • Na skutek długofalowego programu wycofywania azbestu z gospodarki, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest i samego azbestu dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
 • Karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat grozi za produkowanie, obrót, a także za stosowanie azbestu i innych wyrobów azbestowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, od 1 stycznia 1998 r. wprowadzono całkowity zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W 2002 r. rząd przyjął krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na lata 2003-2032. W 2008 r. opublikowano „Raport z realizacji w latach 2003-2007 Programu z 2002 roku”. Wnioski w nim zawarte stanowiły wytyczne do opracowania „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Na skutek długofalowego programu wycofywania azbestu z gospodarki, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest i samego azbestu dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Sprawdź czy w pobliżu twojej działki znajdują się wyroby azbestowe

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka znajduje się w bliskiej odległości od wyrobiska zawierającego azbest. Zadbaj o swoje zdrowie i sprawdź, czy sąsiad usunął niebezpieczny azbest ze swojej posesji.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie
Pobierz przykładowy Raport o Terenie

Poza samą informacją o położeniu wyrobisk z azbestem sprawdzisz również stopień pilności unieszkodliwienia wyrobiska w trójstopniowej skali:

 • I stopień - wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie,
 • II stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 • III stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat, 
  - oraz sprawdzisz, gdzie usunięto już azbest.

Ponadto zyskasz informacje o odległości wyrobiska od granic twojej działki w linii prostej oraz dowiesz się kto odpowiedzialny jest za usunięcie azbestu z działki (zgodnie z grupą rejestrową z EGIB, np. osoba fizyczna).

Zobacz jak wygląda fragment Raportu o działce z tematem "Lokalizacje wyrobisk zawierających azbest".

Fragment Raportu o Terenie z tematem Lokalizacje wyrobów zawierających azbest, OnGeo.pl
Fragment Raportu o Terenie z tematem Lokalizacje wyrobów zawierających azbest, OnGeo.pl

Obowiązek usunięcia wyrobów azbestowych do 2032 roku

Zgodnie z art. 1. ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 1997 Nr 101 poz. 628) zakazuje się produkcji wyrobów zawierających azbest, natomiast:

art. 1. pkt. 1, Dz. U. 1997 Nr 101 poz. 628 

Ilekroć w ustawie jest mowa o azbeście, należy przez to rozumieć następujące włókniste krzemiany, azbest:
1. chryzotylowy, nr CAS2 12001-29-5;
2. krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;
3. amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;
4. antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;
5. tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;
6. aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 roku (Dz.U. 2003, nr 192, poz. 1876) informuje, że wszystkie wyroby zawierające ww. krzemiany muszą zniknąć do 31 grudnia 2032 roku. Niniejsze rozporządzenie nie jest jednak jedyną regulacją, która omawia kwestię usunięcia szkodliwych materiałów. Informację tę zawierają także:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Wymienione przepisy zawierają także informację o sposobie utylizacji niebezpiecznych odpadów. Należy pamiętać, że demontażem, transportem, utylizacją i zbieraniem materiałów zawierających azbest mogą się zajmować wyłącznie wyspecjalizowane firmy posiadające wymagane zezwolenia.

Do kiedy należy usunąć azbest? Co grozi za niedopełnienie obowiązku utylizacji?

Póki co, mamy jeszcze czas na usuwanie azbestu ze swoich posesji, więc nie wiemy, jakie konkretnie kary będą grozić po roku 2032. Wiadomo jednak, ze karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat grozi za produkowanie, obrót, a także za stosowanie azbestu i innych wyrobów azbestowych.

Wyroby zawierające azbest muszą być usunięte do 2032 r. Za niedopełnienie obowiązku będą grozić kary.
Wyroby zawierające azbest muszą być usunięte do 2032 r. Za niedopełnienie obowiązku będą grozić kary.

Trzeba też podkreślić, że każdy właściciel oraz zarządca budynku odpowiadają zarówno za stan techniczny budynków, jaki i za stan wyrobów azbestowych, które znajdują się na jego posesji. Dodatkowo są oni zobowiązani do inwentaryzacji wszystkich takich wyrobów w bazie azbestowej. W przypadki niedopełnienia tego obowiązku, właściciele zostać ukarani sankcją pieniężną od 10 000 zł do nawet 20 000 zł, która jest liczona w stawkach dziennych!

Pamiętaj również, że za samowolne usunięcie azbestu z posesji i wyrzucenie go w nielegalnym miejscu grozi kara grzywny w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.