News

Będą nowe przepisy w sprawie usuwania azbestu

Monika Byś
2023-05-02
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-10-09
Głosów: 19, średnia ocen: 5
nowe przepisy w sprawie usuwania azbestu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że pracuje nad projektem ustawy dotyczącej wyrobów zawierających azbest. Do czasu uchwalenia nowych przepisów, samorządy będą mogły korzystać z funduszy europejskich z programów regionalnych oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby wesprzeć działania związane z usuwaniem azbestu.

  • MRiT informuje, że trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej wyrobów zawierających azbest. Zaznaczył, że w projekcie uwzględniono szereg przepisów, które mają przyczynić się do przyspieszenia usuwania wyrobów zawierających azbest
  • Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka leży w sąsiedztwie wyrobiska zawierającego azbest.

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, wyjaśnił, że trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej wyrobów zawierających azbest. Zaznaczył, że w projekcie uwzględniono szereg przepisów, które mają przyczynić się do przyspieszenia usuwania wyrobów zawierających azbest.

Jak poinformował Buda, obecnie prowadzone są konsultacje robocze, w tym z ministrem finansów, ministrem rodziny i polityki społecznej oraz ministrem klimatu i środowiska.

wskazał szef MRiT

Są one niezbędne z uwagi na fakt, że tematyka azbestowa jest niezwykle złożona i obejmuje wiele zagadnień i gałęzi prawa - poza kwestiami związanymi z postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest oraz finansowaniem procesu oczyszczania kraju z azbestu, uwzględnia również zagadnienia związane z prawem pracy (ochrona pracowników), prawem ochrony środowiska (w tym prawem odpadowym) czy prawem budowlanym

Waldemar Buda podkreślił, że równolegle prowadzone są działania pozalegislacyjne, w tym współpraca z Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczy to m.in. uruchomienia programu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych.

Minister przypomniał również, że programy regionalne w perspektywie polityki spójności na lata 2021-2027 przewidują wsparcie dla działań związanych z usuwaniem azbestu z budynków publicznych i prywatnych. Dotyczy to województw: lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Łączny budżet na ten cel wynosi ponad 22 mln euro.

Źródło: PAP

Sprawdź czy w pobliżu twojej działki znajdują się wyroby azbestowe

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka znajduje się w bliskiej odległości od wyrobiska zawierającego azbest. Zadbaj o swoje zdrowie i sprawdź, czy sąsiad usunął niebezpieczny azbest ze swojej posesji.

Poza samą informacją o położeniu wyrobisk z azbestem sprawdzisz również stopień pilności unieszkodliwienia wyrobiska w trójstopniowej skali:

  • I stopień - wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie,
  • II stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
  • III stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat, 
    - oraz sprawdzisz, gdzie usunięto już azbest.

Ponadto zyskasz informacje o odległości wyrobiska od granic twojej działki w linii prostej oraz dowiesz się kto odpowiedzialny jest za usunięcie azbestu z działki (zgodnie z grupą rejestrową z EGIB, np. osoba fizyczna).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.