News

Apel o przyspieszenie tempa eliminacji azbestu

Monika Byś
2023-01-19
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-10-09
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Apel o przyspieszenie tempa eliminacji azbestu

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zawiera stanowisko w sprawie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. ZGWRP zwraca uwagę na konieczność radykalnego przyspieszenia tempa eliminacji azbestu z przestrzeni publicznej. Apeluje, ze bez planu przyspieszenia osiągnięcie celu programu jest nierealne. 

 • Związek wskazuje, ze główną przyczyną wolnego tempa usuwania azbestu jest fakt, iż dofinansowanie ze środków np. budżetu państwa dotyczy wyłącznie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, szczególnie pokryć dachowych wykonanych z eternitu.
 • Problemem jest jednak niedostatecznie wysoka kwota przeznaczona na utylizację wyrobów azbestowych. Dotychczasowa pomoc nie jest wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem azbestu. 
 • po ponad 12 latach funkcjonowania Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 usunięto niecałe 17 proc. wyrobów zawierających azbest. W raporcie NIK wskazała, że w obecnym tempie aby usunąć pozostały azbest potrzeba ponad 60 lat.

Związek Gmin Wiejskich przytacza dane zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że po ponad 12 latach funkcjonowania Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 usunięto niecałe 17 proc. wyrobów zawierających azbest. W cytowanym raporcie NIK wskazała, że w obecnym tempie aby usunąć pozostały azbest potrzeba ponad 60 lat.

Według ZGWRP problem nie występuje tylko w Polsce. Podobny problem mają również niektóre kraje Unii Europejskiej. Związek wskazuje, ze główną przyczyną wolnego tempa usuwania azbestu jest fakt, iż dofinansowanie ze środków np. budżetu państwa dotyczy wyłącznie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, szczególnie pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Osoby fizyczne, szczególnie zamieszkujące obszary wiejskie, często nie posiadają wystarczających środków finansowych na materiały budowlane i usługi związane z wymianą pokrycia dachowego i dlatego rezygnują z inwestycji.

Sprawdź czy w pobliżu twojej działki znajdują się wyroby azbestowe

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka znajduje się w bliskiej odległości od wyrobiska zawierającego azbest. Zadbaj o swoje zdrowie i sprawdź, czy sąsiad usunął niebezpieczny azbest ze swojej posesji.

Poza samą informacją o położeniu wyrobisk z azbestem sprawdzisz również stopień pilności unieszkodliwienia wyrobiska w trójstopniowej skali:

 • I stopień - wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie,
 • II stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 • III stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat, 
  - oraz sprawdzisz, gdzie usunięto już azbest.

Ponadto zyskasz informacje o odległości wyrobiska od granic twojej działki w linii prostej oraz dowiesz się kto odpowiedzialny jest za usunięcie azbestu z działki (zgodnie z grupą rejestrową z EGIB, np. osoba fizyczna).

Apel o przyspieszenie tempa eliminacji azbestu

Jako krok w dobrym kierunku ZGWRP ocenił wprowadzenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Problemem jest jednak niedostatecznie wysoka kwota przeznaczona na utylizację wyrobów azbestowych. Rolników i mieszkańców wsi nie zawsze stać na eliminacje tych niebezpiecznych materiałów ze swoich posesji. Dotychczasowa pomoc nie jest zatem wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem azbestu. 

ZGWRP postuluje w związku z tym podjęcie nowych działań, które pozwoliłyby na przyspieszenie tempa eliminacji azbestu z przestrzeni publicznej, a w tym m.in.:

 • objęcie wsparciem nie tylko procesów demontażu i unieszkodliwiania azbestu, ale także kosztów wymiany na nowe pokrycia dachowe (na wzór gospodarstw rolnych),
 • wprowadzenie do programów termomodernizacyjnych także docieplenia dachów i stropodachów wraz z wymianą pokrycia azbestowego na inne nowoczesne i ekologiczne materiały,
 • ustanowienie Specjalnego Krajowego Funduszu na realizację Programu. Podobne Fundusze powinny być ustanowione przez wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wprowadzenie dla gmin z obszarami wiejskimi refundacji (rekompensat) z budżetu państwa za ulgi w podatku rolnym związane z inwestycjami w zakresie usuwania azbestu w gospodarstwach rolnych,
 • wprowadzenie ulg inwestycyjnych, możliwych do odliczenia od podstawy podatków dochodowych, wydatków związanych z usuwaniem azbestu i wymianą pokryć dachowych. Dla osiągnięcia szybszego i powszechnego efektu ulgi te nie powinny być objęte kryterium dochodowym, gdyż korzyść z wymiany osiąga nie tylko właściciel nieruchomości, ale także jego sąsiedzi,
 • odtworzenie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, które działając lokalnie wspierałyby programy rządowe i regionalne w zakresie likwidacji azbestu,
 • efektywniejszej edukacji i zwiększenia świadomości o szkodliwości azbestu.

Źródło: prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.