Porady OnGeo

Studnia chłonna. Jakie są zalety studni chłonnej?

Monika Byś
2022-06-09
~8 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 37, średnia ocen: 5
Studnia chłonna

Studnia chłonna to zbiornik, którego zadaniem jest pobieranie i gromadzenie, a następnie rozsączanie do gruntu wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, tzw. deszczówki lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju urządzenia lokalizuje się zgodnie z wymogami prawa. Sprawdź obowiązujące przepisy oraz dowiesz się jakie zalety niesie ze sobą budowa studni chłonnej na działce. 

 • Zadaniem studni chłonnej jest przede wszystkim skuteczne nawodnienie gleby poprzez rozprowadzenie wody w gruncie.
 • Przepisy prawa budowlanego definiują, że studni chłonnej nie można budować tam, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Aby oszacować czy poziom wód gruntowych jest wysoki czy nie, należy zlecić wykonanie analizy warunków gruntowo-wodnych.
 • Koszt budowy studni chłonnej nie jest wysoki. Studnie można wykonać samodzielnie już za około 1 000 zł. 
 • Jeżeli głębokość urządzenia jest mniejsza niż 3 m, wówczas możesz przystąpić do jej budowy bez formalności. Jeśli głębokość jest większa - trzeba zgłosić chęć przeprowadzenia robót budowlanych. 

Co to jest studnia chłonna?

Studnia chłonna to wkopany w grunt specjalny zbiornik na deszczówkę. Jego zadaniem jest przede wszystkim skuteczne nawodnienie gleby poprzez rozprowadzenie wody w gruncie.

Budowa studni jest raczej prosta, a jej kształt przypomina trochę walec ustawiony w pionie. Składa się bowiem ze zbiornika, do którego spływa woda, a także warstwy drenażowej, za sprawą której woda wnika w głąb gruntu. Zbiornik studni wykonany jest z tworzywa lub z betonowych kręgów.

Drenaż studni chłonnej
Drenaż studni chłonnej, fot. zibio.pl

Zadaniem studni chłonnej jest pobieranie i rozsączanie wody do gruntu, więc jej poprawne działanie uzależnia się od rodzaju gleby. Studnia chłonna nie nadaje się do zastosowanie w glebie gliniastej, czyli takiej, która posiada warstwę nieprzepuszczalną. Woda na takim podłożu będzie stać w studni, co spowoduje że nie spełni swojej funkcji.

Aby system mógł działać poprawnie, rury drenujące powinny znaleźć się co najmniej 1 - 1,5 m nad poziomem wód gruntowych. Dlatego też zaleca się, aby przez wykonaniem urządzenia wykonać badanie geotechniczne gruntu oraz sprawdzić poziom wód gruntowych na działce.

Jak działa studnia chłonna?

Kiedy wiemy już czym jest taka studnia, zastanówmy się jak działa.

Przede wszystkim do zbiornika studni odprowadzana jest woda z opadów atmosferycznych, czyli deszcz, śnieg. Mechanizm gromadzenia wody jest możliwy dzięki licznym rynnom drenażowym, które zbierają wodę opadową. Zdarza się również, że do takiego zbiornika zbiera się również oczyszczony ściek z oczyszczalni. 

Aby system mógł sprawnie działać rury muszą być umieszczone na głębokości ok. 1 - 1,5 metra, czyli poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Kolejny etap polega na przepuszczaniu wody przez warstwę gleby, co powoduje jej stopniowe oczyszczanie. Drenaż, przez który przepływa, działa zatem na zasadzie filtra. Substancje organiczne zostają następnie przekształcone w związki, które rozpuszczają się w wodzie. To doskonała pożywka dla bakterii glebowych.

Schemat budowy studni chłonnej, czyli jak określić jej miejsce położenia i odległość od budynków

Jak wspomnieliśmy wcześniej, mimo iż budowa studni chłonnej nie jest zbyt skomplikowana, ta nie może być wykonana bez specjalistycznego schematu. Schemat ten określa m.in. miejsce jej położenia, odległość od obiektów budowlanych oraz głębokość położenia systemu rur drenażowych.

Wykonanie schematu studni chłonnej wymaga posiadania na jej temat kilku istotnych informacji, w tym m.in. jej promienia. Na szczęście obliczeń wcale nie musisz wykonywać samodzielnie, szczególnie, że sam wzór który należy użyć do tego celu wygląda co najmniej niezachęcająco. Pomocą w takich rachunkach służą np. architekci lub osoby zajmujące się profesjonalną budową urządzeń wodnych.

Podstawowym parametrem jest wyliczenie zdolności chłonnej studni. Zdolność chłonna studni określa ilość wody, która może wsiąknąć ze studni w grunt w określonym czasie. Wzór na obliczenie zdolności chłonnej prezentuje się następująco:

Qf = 4 × π × r × hs × kf [m3/s]

gdzie:

 • Qf – zdolność chłonna studni [m3/s],
 • r – promień studni [m],
 • hs – głębokość wody w studni liczona od jej dna [m],
 • kf – współczynnik przepuszczalności gruntu nasyconego, czyli 0,30 m/h = 0,00008333 [m/s],
 • π - do obliczeń przyjmuje się wartość przybliżoną równą 3,14

Studnia chłonna - odległości

Przepisy regulują również odległości studni chłonnej od budynków i innych obiektów na działce. Przede wszystkim studnia:

 1. powinna znajdować się w odległości minimum 2 m od budynku,
 2. nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 3-5 m do granic sąsiednich działek,
 3. nie może zostać umiejscowiona bliżej niż minimum 30 m od najbliższej studni wodociągowej.

Brak możliwości zachowania wyżej wymienionych odległości jest równoznaczny z zakazem montażu. 

Wymagana głębokość studni chłonnej

Głębokość studni chłonnej powinna wynosić około 3 m. Jeśli głębokość studni chłonnej będzie większa niż 3 metry, to wtedy do właściwego urzędu trzeba zgłosić chęć przeprowadzenia robót budowlanych. W niektórych przypadkach konieczne może stać się uzyskanie pozwolenia na budowę.

Czy budowa studni chłonnej wymaga pozwolenia?

Wszystko zależy od głębokości studni chłonnej. Jeżeli głębokość urządzenia ma być mniejsza niż 3 m, wówczas możesz przystąpić do jej budowy bez formalności.

Czy budowa studni chłonnej wymaga pozwolenia?
Czy budowa studni chłonnej wymaga pozwolenia?

Jeśli masz zamiar wybudować studnię chłonną o głębokości większej niż 3 m, to musisz zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych. Taki wniosek składasz właściwemu starostwu powiatowemu lub urzędowi miasta na prawach powiatu.

Wniosek powinien zawierać dokładne wymiary odległości studni od granic działki oraz mapkę z wyrysowaną lokalizacją planowanej studni. 

To jednak nie wszystko. Przepisy prawa budowlanego jasno definiują, że studni chłonnej nie można budować tam, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Aby oszacować czy poziom wód gruntowych jest wysoki czy nie, należy zlecić wykonanie analizy warunków gruntowo-wodnych. 

Pamiętaj! Jeżeli posiadasz działkę na terenie zalewowym, to budowa studni chłonnej nie będzie możliwa!

Sprawdź czy twoja działka znajduje się na terenie zalewowym w OnGeo.pl

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl uzyskasz informacje o zagrożeniu powodziowym dla dowolnego obszaru, działki lub adresu w Polsce. W kilku prostych krokach znajdziesz lokalizację, która Cię interesuje, a następnie wskażesz obszar, dla którego zostanie wykonana analiza ryzyka powodziowego.

Wygenerowane zostaną mapy powodziowe, obejmujące wskazany do analizy teren, wraz z obszarem o promieniu 500 metrów od wskazanego obszaru. Dodatkowo w raporcie znajduje się informacja o procentowym udziale terenów zalewowych w powierzchni działki oraz odległości od stref zagrożenia:

 • strefa prawdopodobieństwa powodzi raz na 500 lat (0,02%),
 • strefa prawdopodobieństwa powodzi raz na 100 lat (0,1%),
 • strefa prawdopodobieństwa powodzi raz na 10 lat (10%),
 • obszar zalewowy w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

Ile kosztuje budowa studni chłonnej?

Budowa studni chłonnej nie jest dużym wydatkiem. Wszystko zależy od funkcji jaką musi spełnić, czy inwestycja będzie służyła wyłącznie do odprowadzania deszczówki na działce, czy będzie również częścią przydomowej oczyszczalnie ścieków.

Koszt inwestycji zależy w również od rodzaju użytych materiałów budowlanych. Tutaj warto zaznaczyć, że lepiej zainwestować w materiały lepszej jakości, aby studnia posłużyła na wiele lat, a jej prosta konstrukcja nie ulegała uszkodzeniom mechanicznym. Cena składa się z kilku elementów:

 • wpust rynnowy to koszt od 300 do 600 złotych,
 • kręgi betonowe - 150 -170 zł za sztukę, czyli jak łatwo policzyć, jeśli decydujesz się na studnię o głębokości do 3 m - będziesz potrzebował 3 sztuki, co daje już około 450 zł (przy cenie 150 zł za sztukę),
 • pokrywa studni to koszt około 100 -120 zł.
 • rura drenarska doprowadzana do studni chłonnej to koszt około 150 -180 zł za 50 mb.
 • inne materiały - złączki i trójniki do rur - od 10 - 15 zł za sztukę.

Końcowa cena zakupu elementów studni chłonnej jest więc wydatkiem rzędu 900 - 1000 zł. 

Do ceny należy jeszcze doliczyć koszt robocizny i koszt gruntu do zasypania dolnej części studni. Warto pamiętać, że jeśli studnia chłonna będzie użytkowana jako ostatni element przydomowej oczyszczalni ścieków to jej instalacja będzie generować wyższe koszty niż te przedstawione powyżej.

Jak zrobić samodzielnie studnie chłonną na swojej działce?

Studnię chłonną możesz wykonać samodzielnie. Warto jednak dobrze przemyśleć jej budowę.

Do jej wykonania potrzebne będą kręgi betonowe. Ich standardowa średnica wynosi 1 m, a wysokość sięga do 60 cm. Budując studnie nie możesz zapomnieć o minimalnych odległościach od budynków i innych elementów zagospodarowania działki, czyli 3-5 m od granic działki i minimum 30 m od studni wodociągowej. 

Dobrą praktyką jest rozprowadzenie drenażu na całej powierzchni działki pokrytej roślinnością trawiastą. W ten sposób uzyskasz darmowe nawodnienie roślin w ogrodzie. Pamiętaj, że dla rur drenarskich również przewidziano minimalne odległości. Zaleca się rozmieszczać rury w odległości około 2 m od siebie. Ponadto pamiętaj, że łączna długość ciągu nie może przekraczać 20 m. 

Głębokość posadowienia kręgów betonowych wynosi mniej więcej 3 metry. Istotne jest ponadto, aby drenaż dołączyć na głębokości około 70 - 80 cm. Znaczenie ma również położenie wylotu drenażu, gdyż najlepiej, aby znalazł się on min. 30 cm pod powierzchnią gruntu.

Zalety i wady posiadanie studni chłonnej

Podsumowując, poniżej w tabeli zawarliśmy kilka wad i zalet studni chłonnej. Decyzję o opłacalności inwestycji zostawiamy inwestorom.

ZALETY

WADY

Prosta konstrukcja Na małej działce budowa takiej studni może okazać się niedozwolona
Przy stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów, w sposób równomierny można odprowadzać wodę opadowąWykonanie studni chłonnej na wody opadowe z betonu, wymaga użycia specjalistycznego sprzętu
Po wybudowaniu studni na terenach o gruntach słabo przepuszczalnych nie tworzą się błotne kałużeBudowa studni chłonnej nie sprawdzi się na każdym terenie.
Deszczówka albo woda z przydomowej oczyszczalni ścieków nawadniają ogród, co jest zarówno ekologiczne jak ekonomiczne

Pobierz zestaw informacji o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce. Przydatny jest w każdej sytuacji kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Do sytuacji takich należy nie tylko kupno, czy sprzedaż nieruchomości, ale też określenie jaki potencjał inwestycyjny ma lokalizacja oraz jaką jakość życia gwarantuje jej rezydentowi.

W Raporcie, oprócz doskonałego zwymiarowania gruntu i obliczeń jego cech fizycznych oraz opisu otoczenia można uzyskać bardzo istotne informacje na temat planowanych zmian w otoczeniu, np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, planowanych dróg, czy wydanych pozwoleń na budowę, w tym planowanych inwestycji uzbrojenia terenu, które już uzyskały prawomocne decyzje.

Główną zaletą Raportu o Terenie jest szybkość dostępu do informacji. Informacja dostępna jest „od ręki”. Kilkaset cech działki prezentowanych jest w formie przejrzystego dokumentu, który wygenerujesz w 5 minut. Obecnie raport posiada do 50 stron opisu i ilustracji na temat jednej nieruchomości. Ręczne sporządzenie takiego raportu z dostępnych źródeł zajmuje 
od jednego do kilku dni pracy. Jeżeli cenisz sobie swój czas lub czas swoich pracowników to Raport o Terenie OnGeo jest dla Ciebie.

Indywidualne zbieranie informacji z różnych źródeł nie gwarantuje pozyskania całości informacji jakie dostarcza Raport, ani też jednolitości i spójności tej informacji. Informacje przedstawiane w Raporcie maja bowiem wysoki stopień przetworzenia. Są tu wyniki wysoce wyspecjalizowanych analiz przestrzennych i danych rekombinowanych z różnych źródeł, w celu wyciągnięcia najistotniejszych gospodarczo informacji.

Zobacz, jak wygląda przykładowy raport o terenie: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.