Analiza inwestycji

Jak sprawdzić działki gminne?

Monika Byś
2022-04-27
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-06-30
Głosów: 24, średnia ocen: 4.9
działki gminne

Jeśli poszukujesz działek gminnych wystarczy, że sprawdzisz dane z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - konkretnie grupę rejestrową nieruchomości. W przypadku gdy w miejscu przeznaczonym na grupę rejestrową w danych EGiB widnieje cyfra 4 lub 5, wówczas wiadomo, że działka należy do gminy. Dowiedz się zatem jak sprawdzić działki gminne w kilka minut. 

 • Jeśli chcesz wiedzieć do kogo należy działka, musisz złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. 
 • Jeżeli chcesz jedynie sprawdzić, czy działka należy do gminy, wystarczą ci informacje do jakiej grupy rejestrowej należy nieruchomość.
 • W Raportach o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz grupę rejestrowa działki ewidencyjnej.

Jak sprawdzić działki gminne? Sprawdź wypis z rejestru gruntów

Posiadając numer działki lub/i jej adres administracyjny, możesz sprawdzić dane nieruchomości poprzez wnosząc o wypis z ewidencji gruntów i budynków, który jest prowadzony na poziomie powiatowym. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie bazy EGiB są starostwa powiatowe na czele ze starostą powiatowym. 
Mówiąc o zaświadczeniu, które zawiera wszelkie dane o nieruchomości, czyli chociażby dane o:

 • identyfikatorze działki,
 • granicach ewidencyjnych,
 • polu powierzchni ewidencyjnej działki,
 • rodzajach użytków gruntowych,
 • numerze księgi wieczystej,
 • oraz oznaczenie jednostki rejestrowej gruntów, do której należy działka ewidencyjna i
 • dane właściciela działki oraz oznaczenie dokumentów potwierdzających własność,

to wypis z rejestru gruntów.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 20, ust. 2:

Dz.U.2021.1990

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 1. Właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  - nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości. 

Aby otrzymać dane o właścicielu nieruchomości należy wykazać się interesem prawnym do nieruchomości. Pamiętaj, że sama chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym argumentem w kwestii pozyskania wypisu z rejestru gruntów z danymi właściciela. Decyzja o tym, czy można udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie danych osobowych czy też nie, należy do starosty powiatowego.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest dokumentem płatnym!

Jak sprawdzić działki gminne? Sprawdź odpis z księgi wieczystej

Jeśli posiadasz numer księgi wieczystej, możesz w łatwością sprawdzić dane właściciela działki online. Natomiast jeżeli numer księgi nie jest ci znany, sprawa może się skomplikować. Jedyną legalną i oficjalną drogą zdobycia numeru KW jest posiadanie praw do nieruchomości lub wykazanie interesu prawnego i złożenie wniosku o odpis z księgi wieczystej. Wniosek taki składa się w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki. W przypadku przychylnego ustosunkowania się sądu do twojej prośby, otrzymasz numer księgi wieczystej.

Kiedy zdobędziesz już numer księgi wieczystej, możesz sprawdzić jej treść w aplikacji Elektroniczna Księga Wieczysta (EKW) dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. pod adresem -> https://ekw.ms.gov.pl/

Nazwisko właściciela nieruchomości odnajdziemy dziale drugim księgi wieczystej, w rubryce (2.2) – „Własność.

Odpis księgi wieczystej jest dokumentem płatnym!

Sprawdź działki gminy w Raporcie o Terenie!

Jak już wiadomo z treści artykułu, dane o właścicielu nieruchomości są niejawne i aby je pozyskać należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. Jednak jeśli chcesz jedynie sprawdzić jednostkę rejestrową działki lub grupę rejestrową, czyli dowiedzieć się, czy działka należy np. do gminy, Skarbu Państwa lub osoby fizycznej, wystarczą Ci dane z EGiB dostępne w Raporcie o Terenie OnGeo.pl.

Dane z EGiB - działki należące do gminy
Dane z EGiB - działki należące do gminy 

Grupy rejestrowe są to odpowiednio posegregowane i zebrane według określonych zasad jednostki rejestrowe gruntów, budynków i lokali. Dla celów ewidencji gruntów i budynków, zarówno właścicieli nieruchomości, jak i władających, dzieli się na 16 grup rejestrowych. Grupę rejestrową dla jednostek sporządza na podstawie statusu podmiotów (czyli np. właściciel, współwłaściciel, władający itp.) oraz przysługujących im wielkości udziałów.

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką z wyznaczonymi parametrami geometrycznymi, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu. Dodatkowo w osobnej tabeli otrzymasz dane z ewidencji gruntów i budynków z dokładnym położeniem administracyjnym nieruchomości oraz powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki. 

Lokalizacja i geometria terenu należącego do gminy
Lokalizacja i geometria terenu należącego do gminy

Ponadto w ramach tematu "Dane z ewidencji gruntów i budynków" dostaniesz współrzędne punktów załamania granic działki ewidencyjnej. Odległości pomiędzy punkami załamania zostaną przeliczone automatycznie i wskazane na mapie EGiB. Dzięki takiej informacji, możesz samodzielnie wykonać pomiar powierzchni działki ewidencyjnej.

Parametry geometryczne działki ewidencyjnej należącej do gminy
Parametry geometryczne działki ewidencyjnej należącej do gminy 

Pamiętaj jednak, że pomiar ten posłuży wyłącznie twojej informacji. Jeśli zależy ci na precyzyjnym pomiarze działki, zgłoś usługę geodecie!

Dzięki tym informacjom możesz w 5 minut bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy wskazana przez Ciebie działka nie należy do gminy.

UWAGA! Dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.