Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Budowa altany bez pozwolenia - dowiedz się jakie są formalności

Głosów: 4, średnia ocen: 5
mock

Budowa altany może być realizowana na dwa sposoby - bez formalności oraz w oparciu o pozwolenie na budowę. O tym czy dany obiekt wymaga dodatkowych formalności, czy też nie, decyduje jej powierzchnia. Jeśli ma powierzchnię mniejszą niż 35 m², nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych formalności. Budowę altany o powierzchni powyżej 35 m² musisz zgłosić. 

  • O tym, czy możesz budować altanę bez formalności, a kiedy musisz uzyskać pozwolenie na budowę altany, decyduje jej powierzchnia.
  • Budowa altany ogrodowej nie wymaga żadnych formalności urzędowych – ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy, jeśli nowopowstała altana: jest wolnostojąca, jej powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m², łączna liczba altan nie przekracza dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. 
  • Jeżeli decydujesz się na budowę większej altany, czyli takiej o powierzchni większej niż 35 m², musisz udać się do starostwa powiatowego, by uzyskać pozwolenie na budowę altany.

Czym jest altana?

Przede wszystkim definicja altany ogrodowej nie figuruje w prawie budowlanym. Potocznie za altankę uznaje się jednak niewielką konstrukcję zlokalizowaną w granicach działki, która stanowi miejsce wypoczynku.

Precyzyjna definicja altany znajduje się natomiast w regulaminie uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Według niego:

Regulamin ROD uchwalony przez KRPZD

Altana działkowa stanowi wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki.

Niniejsza definicja zawiera także zapis, że altana powinna być funkcjonalna i estetyczna, nie wyższa niż 5 metrów przy dachu stromym i 4 metry przy dachu płaskim. Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m² . Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m².

O tym, czy możesz budować altanę bez formalności, a kiedy musisz uzyskać pozwolenie na budowę altany, decyduje jej powierzchnia.

Czy budowa altany wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2d i art. 30 ust.1  Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471) budowa altany ogrodowej nie wymaga żadnych formalności urzędowych – ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy – jeżeli zostaną spełnione 3 warunki:

  • Obiekt jest wolno stojący, czyli niedobudowany do budynku albo innej altany;
  • Powierzchnia zabudowy altany nie przekracza 35 m² (UWAGA! nie ma żadnych ograniczeń co do jej wysokości ani materiałów, z jakich zostanie wykonana);
  • Łączna liczba altan nie przekracza dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Jeśli działka ma mniej niż 500 m², bez zgody urzędu można wybudować na niej jedną niedużą altanę; a kiedy mniej niż 1000 m² – trzy altany.

Bardzo ważne jest jednak, że warunki te muszą zostać spełnione łącznie. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych trzech warunków nie będzie spełniony, trzeba złożyć w starostwie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dołączonym projektem budowlanym altany.

Budowa altany a samowola budowlana

Uwaga! Warto dopełnić wszelkich formalności przed wykonaniem altany. Jeśli bowiem zostanie uznana za samowolę budowlaną, trzeba będzie ją rozebrać albo zalegalizować, co wiąże się z opłatą.

Jeśli altana ma powyżej 35 m², musisz starać się o pozwolenie na budowę

Jeżeli decydujesz się na budowę większej altany, czyli takiej o powierzchni większej niż 35 m², musisz udać się do starostwa powiatowego, by uzyskać pozwolenie na budowę altany. Oczywiście trzeba wspomnieć, że zanim złożysz wniosek o pozwolenie na budowę, powinieneś sprawdzić zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, aby dowiedzieć się o możliwości wybudowania altany w wybranym miejscu. Jeśli twoja działka nie znajduje się na terenie objętym mpzp, postaraj się o warunki zabudowy.

Sprawdź MPZP w Raporcie o Terenie

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały mpzp. Otrzymasz również zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

PAMIĘTAJ! Sporządzanie MPZP nie jest obowiązkowe dla gmin.

Dopiero po otrzymaniu tych dokumentów postaraj się o pozwolenie na budowę, przedkładając odpowiednią dokumentację, są to m.in.:

  • projekt altany ogrodowej,
  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością,
  • mapę sytuacyjną,
  • inne, dodatkowe uzgodnienia.

Pamiętaj! Jeżeli nie postarasz się o pozwolenie na budowę mimo, że altana będzie go wymagać, możesz mieć duże problemy w przyszłości. Na pewno czeka cię dość kosztowna opłata legalizacyjna altany.

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)
Sylwia
30-01-2023 14:46
Dzień dobry mam pytanie odnośnie drewutni (altany ). Sąsiad wybudował wzdłuż ogrodzenia taka drewutnia długość ok 4-5m i ma to dach graniczący z granica że spadem na moją . Co mogę z tym zrobić
0
OnGeo
02-02-2023 11:07
To zależy. Drewutnia zazwyczaj nie posiadająca ścian zewnętrznych, a jedynie dach, może być wybudowana bez pozwolenia i bez zgłoszenia pod warunkiem, że jej powierzchnia nie przekroczy 35m2 na każde 500 m2 działki.
0
OnGeo
02-02-2023 11:08
Zasada "prawa sąsiedzkiego" zawarta m.in. w K.c. (art. 144) mówi jednak, że sąsiad powinien powstrzymać się od działać, które zakłóciłyby korzystanie z nieruchomości sąsiedniej.
0
OnGeo
02-02-2023 11:10
Niestety takie naruszenie należy udowodnić, aby móc domagać się swoich racji. Roszczeń można domagać się na drodze sądowej. Jeśli jednak ma Pani wątpliwości co do legalności budowy, należy zgłosić ten fakt do nadzoru budowlanego.
0
OnGeo
02-02-2023 11:10
Sugeruję jednak, aby najpierw rozwiązać sprawę polubownie z sąsiadem.
0
1 / 1