Porady OnGeo

Budowa altany bez pozwolenia - dowiedz się jakie są formalności

Monika Byś
2022-09-13
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-12-04
Głosów: 31, średnia ocen: 4.9
budowa altany

Budowa altany może być realizowana na dwa sposoby - bez formalności oraz w oparciu o pozwolenie na budowę. O tym czy dany obiekt wymaga dodatkowych formalności, czy też nie, decyduje jej powierzchnia. Jeśli ma powierzchnię mniejszą niż 35 m², nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych formalności. Budowę altany o powierzchni powyżej 35 m² musisz zgłosić. 

  • O tym, czy możesz budować altanę bez formalności, a kiedy musisz uzyskać pozwolenie na budowę altany, decyduje jej powierzchnia.
  • Budowa altany ogrodowej nie wymaga żadnych formalności urzędowych – ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy, jeśli nowopowstała altana: jest wolnostojąca, jej powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m², łączna liczba altan nie przekracza dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. 
  • Jeżeli decydujesz się na budowę większej altany, czyli takiej o powierzchni większej niż 35 m², musisz udać się do starostwa powiatowego, by uzyskać pozwolenie na budowę altany.

Czym jest altana?

Przede wszystkim definicja altany ogrodowej nie figuruje w prawie budowlanym. Potocznie za altankę uznaje się jednak niewielką konstrukcję zlokalizowaną w granicach działki, która stanowi miejsce wypoczynku.

Precyzyjna definicja altany znajduje się natomiast w regulaminie uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Według niego:

Regulamin ROD uchwalony przez KRPZD

Altana działkowa stanowi wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki.

Niniejsza definicja zawiera także zapis, że altana powinna być funkcjonalna i estetyczna, nie wyższa niż 5 metrów przy dachu stromym i 4 metry przy dachu płaskim. Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m² . Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m².

O tym, czy możesz budować altanę bez formalności, a kiedy musisz uzyskać pozwolenie na budowę altany, decyduje jej powierzchnia.

Czy budowa altany wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2d i art. 30 ust.1  Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471) budowa altany ogrodowej nie wymaga żadnych formalności urzędowych – ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowy – jeżeli zostaną spełnione 3 warunki:

  • Obiekt jest wolno stojący, czyli niedobudowany do budynku albo innej altany;
  • Powierzchnia zabudowy altany nie przekracza 35 m² (UWAGA! nie ma żadnych ograniczeń co do jej wysokości ani materiałów, z jakich zostanie wykonana);
  • Łączna liczba altan nie przekracza dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Jeśli działka ma mniej niż 500 m², bez zgody urzędu można wybudować na niej jedną niedużą altanę; a kiedy mniej niż 1000 m² – trzy altany.

Bardzo ważne jest jednak, że warunki te muszą zostać spełnione łącznie. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych trzech warunków nie będzie spełniony, trzeba złożyć w starostwie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dołączonym projektem budowlanym altany.

Budowa altany a samowola budowlana

Uwaga! Warto dopełnić wszelkich formalności przed wykonaniem altany. Jeśli bowiem zostanie uznana za samowolę budowlaną, trzeba będzie ją rozebrać albo zalegalizować, co wiąże się z opłatą.

Jeśli altana ma powyżej 35 m², musisz starać się o pozwolenie na budowę

Jeżeli decydujesz się na budowę większej altany, czyli takiej o powierzchni większej niż 35 m², musisz udać się do starostwa powiatowego, by uzyskać pozwolenie na budowę altany. Oczywiście trzeba wspomnieć, że zanim złożysz wniosek o pozwolenie na budowę, powinieneś sprawdzić zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, aby dowiedzieć się o możliwości wybudowania altany w wybranym miejscu. Jeśli twoja działka nie znajduje się na terenie objętym mpzp, postaraj się o warunki zabudowy.

Sprawdź MPZP w Raporcie o Terenie

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały mpzp. Otrzymasz również zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

PAMIĘTAJ! Sporządzanie MPZP nie jest obowiązkowe dla gmin.

Dopiero po otrzymaniu tych dokumentów postaraj się o pozwolenie na budowę, przedkładając odpowiednią dokumentację, są to m.in.:

  • projekt altany ogrodowej,
  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością,
  • mapę sytuacyjną,
  • inne, dodatkowe uzgodnienia.

Pamiętaj! Jeżeli nie postarasz się o pozwolenie na budowę mimo, że altana będzie go wymagać, możesz mieć duże problemy w przyszłości. Na pewno czeka cię dość kosztowna opłata legalizacyjna altany.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.