Porady OnGeo

Budowa garażu bez pozwolenia na zgłoszenie - dowiedz się jakie są formalności

Monika Byś
2022-09-13
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-01-26
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Budowa garażu

Budowa garażu zazwyczaj nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie. Zgodnie z prawem budowlanym można budować wolnostojące parterowe garaże o powierzchni zabudowy do 35 m². Warunkiem jest, aby łączna liczba podobnych obiektów, czyli budynków gospodarczych, ganków, altan, oranżerii i wiat na działce, nie przekroczyła dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Sprawdź jakich formalności wymaga budowa garażu

 • Musisz dokonać zgłoszenia, jeśli planujesz budowę garażu o powierzchni zabudowy do 35 m². Łączna liczba podobnych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.
 • Jeżeli twój garaż ma mieć powierzchnię większą niż 35 m², lub na każde 500 m² twojej działki będzie przypadać więcej niż 2 obiekty tego typu, musisz uzyskać pozwolenie na budowę garażu.
 • Zawsze warto również sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego zapisów mamy obowiązek się stosować. Możesz to zrobić w OnGeo.pl.

Od 19 września 2020 r. obowiązują zmienione przepisy Prawa budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471). Na skutek nowelizacji tejże ustawy zmieniono listę obiektów nie wymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę. 

Garaż dla samochodów osobowych musi spełnić wymagania określone w przepisach m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Budowa garażu na zgłoszenie

To zależy od metrażu garażu jaki chcesz postawić koło domu. W przypadku budowy garażu nie ma znaczenia materiał z jakiego jest wykonany, czyli czy obiekt będzie murowany, drewniany, czy będzie zwykłym "blaszakiem". Nie ma również znaczenia na jaki rodzaj fundamentów się zdecydujesz.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 prawa budowlanego na podstawie zgłoszenia wybudujesz garaż, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. Powierzchnia zabudowy wynosi do 35 m²,
 2. Na działce nie będzie więcej niż dwa takie obiekty na każde 500 m² powierzchni działki. Chodzi tu o wszystkie obiekty wymienione w przepisie, czyli nie tylko garaże, ale też wiaty, budynki gospodarcze, przydomowe ganki i oranżerie. Na działkach mniejszych niż 500 m² możesz wybudować jeden z takich obiektów.

Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, będzie ci potrzebne pozwolenie na budowę.

Pamiętaj o zapisach w planie miejscowym!

Pamiętaj, że fakt iż wiata jest zwolniona z uzyskania pozwolenia i zgłoszenia, nie oznacza, że możesz ją wybudować w zupełnie dowolny sposób.

Inwestycja musi spełniać wymagania innych przepisów, w tym m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Sprawdź MPZP w Raporcie o Terenie

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały mpzp. Otrzymasz również zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

PAMIĘTAJ! Sporządzanie MPZP nie jest obowiązkowe dla gmin.

Budowa garażu - kiedy potrzebujesz pozwolenia na budowę

Jeżeli twój garaż ma mieć powierzchnię większą niż 35 m², lub na każde 500 m² twojej działki będzie przypadać więcej niż 2 obiekty tego typu, musisz uzyskać pozwolenie na budowę garażu. Ta sama procedura będzie obowiązywać cię, jeżeli garaż ma stanowić rozbudowę domu lub innego budynku.

Budowa garażu. Warunki techniczne jakie musisz spełnić

Garaż dla samochodu osobowego musi spełnić wymagania określone w przepisach. Chodzi przede wszystkim o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 102. Zgodnie z nimi garaż stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym powinien mieć:

 1. wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m,
 2. wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle,
 3. elektryczną instalację oświetleniową,
 4. zapewnioną wymianę powietrza,
 5. wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garażu z instalacją wodociągowa lub przeciwpożarowa tryskaczową, w garażu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garażu nadziemnym o pojemności powyżej 25 samochodów,
 6. instalację przeciwpożarową, wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczoną przed zamarzaniem.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.