Porady OnGeo

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę tarasu?

Monika Byś
2022-09-08
~4 min
Post zaktualizowany: 2024-01-29
Głosów: 35, średnia ocen: 4.8
pozwolenie na budowę tarasu

Pozwolenie na budowę tarasu nie jest konieczne. Przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m² wymagają zgłoszenia właściwemu organowi, natomiast te do 35m² nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Sprawdź przepisy. 

 • Obiektami zwolnionymi z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę są m.in przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m².
 • Zgodnie z Art. 29.2 (w/w Ustawy) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa m.in.: przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m².

Od 19 września 2020 r. obowiązują zmienione przepisy Prawa budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471). Na skutek nowelizacji tejże ustawy zmieniono listę obiektów nie wymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę. 

Pozwolenie na budowę tarasu nie jest konieczne. Taras który ma więcej niż 35 m² wymaga zgłoszenia

Obiektami zwolnionymi z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę są m.in.:

 • instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku,
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m³,
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³;
 • wolno stojące:
  • parterowe budynki gospodarcze,
  • garaże,
  • wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m²,
   - przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 • przydomowe:
  • ganki,
  • oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m²,
   - przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 • a także przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m².

Tarasy drewniane nie stanowią obiektu małej architektury, a więc wymagają pozwoleń.

Jeśli taras naziemny ma mniej niż 35 m² nie potrzebujesz też zgłoszenia

Zgodnie z Art. 29.2 (w/w Ustawy) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa m.in.:

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²;
 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki;
 • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 • altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 • obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m²;

Czy taras wchodzi do powierzchni zabudowy?

Taras jest elementem budowlanym, który nie jest zdefiniowany w polskim prawie. Wszystko zależy od tego gdzie ów taras się znajduje, czy stanowi wolnostojący obiekt budowlany, czy też jest częścią budynku mieszkalnego. Odnosząc się do słownikowej definicji tarasu, jest to część budynku mieszkalnego, duży balkon położony na parterze, piętrze lub płaskim dachu.

Wszystko zatem zależy od samej konstrukcji i technologii budowy. Taras naziemny, który nie jest zadaszony (zatem nie ma zamkniętych ścian zewnętrznych) nie wilcza się do powierzchni zabudowy. Jeśli jednak taras, a raczej jego zadaszenie stanowi wysunięty fragment kolejnej kondygnacji, to będzie on wliczał się do powierzchni zabudowy.

Pobierz zestaw informacji o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce. Przydatny jest w każdej sytuacji kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Do sytuacji takich należy nie tylko kupno, czy sprzedaż nieruchomości, ale też określenie jaki potencjał inwestycyjny ma lokalizacja oraz jaką jakość życia gwarantuje jej rezydentowi.

W Raporcie, oprócz doskonałego zwymiarowania gruntu i obliczeń jego cech fizycznych oraz opisu otoczenia można uzyskać bardzo istotne informacje na temat planowanych zmian w otoczeniu, np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, planowanych dróg, czy wydanych pozwoleń na budowę, w tym planowanych inwestycji uzbrojenia terenu, które już uzyskały prawomocne decyzje.

Główną zaletą Raportu o Terenie jest szybkość dostępu do informacji. Informacja dostępna jest „od ręki”. Kilkaset cech działki prezentowanych jest w formie przejrzystego dokumentu, który wygenerujesz w 5 minut. Obecnie raport posiada do 50 stron opisu i ilustracji na temat jednej nieruchomości. Ręczne sporządzenie takiego raportu z dostępnych źródeł zajmuje 
od jednego do kilku dni pracy. Jeżeli cenisz sobie swój czas lub czas swoich pracowników to Raport o Terenie OnGeo jest dla Ciebie.

Indywidualne zbieranie informacji z różnych źródeł nie gwarantuje pozyskania całości informacji jakie dostarcza Raport, ani też jednolitości i spójności tej informacji. Informacje przedstawiane w Raporcie maja bowiem wysoki stopień przetworzenia. Są tu wyniki wysoce wyspecjalizowanych analiz przestrzennych i danych rekombinowanych z różnych źródeł, w celu wyciągnięcia najistotniejszych gospodarczo informacji.

Zobacz, jak wygląda przykładowy raport o terenie: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.