Porady OnGeo

Co to jest działka siedliskowa?

Magdalena Moskała
2020-12-14
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-21
Głosów: 37, średnia ocen: 4.9
dzialka siedliskowa

Działka siedliskowa może być alternatywą dla działki budowlanej, jednakże są pewne ograniczenia oraz procedury z tym związane. Z tego artykułu dowiesz się co to jest działka siedliskowa oraz jakie warunki musisz spełniać by móc wybudować na niej dom.

  • Działka siedliskowa to działka na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym.
  • Nie trzeba być rolnikiem, aby kupić działkę siedliskową.
  • Budowa domu do 35 m2 na działce siedliskowej nie wymaga pozwolenia.

Co to jest działka siedliskowa ?

Zgodnie z uchwałą Sądu działką siedliskową możemy nazwać działkę pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. Działka siedliskowa jest to działka na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym. Przepisy nie określają jasno czy budynek ma być zagospodarowany oraz jaki ma być jego stan, kwestie te nie podlegają kontroli.

Pod względem prawnym nie możemy zakwalifikować działki siedliskowej jako grunt „siedliska”. Działka siedliskowa wydzielana jest na podstawie działki rolnej.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w art. 2 ust. 1 pkt 3 definiuje że za działkę siedliskową uważa się grunty rolne pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.

Kupno działki siedliskowej

Cena działki siedliskowej często jest bardziej zachęcająca od ceny działki budowlanej. Warto jednak pamiętać, że ten rodzaj gruntu jest działką rolną z zabudowaniem i posiada ograniczenia.

Działkę siedliskową może kupić każdy pod warunkiem, że łączna powierzchnia działki nie przekracza 5 000m. Nie trzeba być rolnikiem, aby posiadać działkę siedliskową. Kupując działkę tego typu nie jest konieczne aby użytkować ją w sposób rolniczy. Natomiast jeżeli będziemy chcieli na kupionej działce siedliskowej wybudować nowy budynek, a nie będziemy rolnikami koniecznie trzeba będzie ją odrolnić. Decydując się na inwestycje w działkę siedliskową należy zaznajomić się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić czy odrolnienie danego gruntu będzie możliwe. Warto sprawdzić jaki są warunki zabudowy interesującego nasz terenu.

Działka siedliskowa co można budować

Jeżeli jesteś rolnikiem, to na działce siedliskowej możesz wybudować dom wraz z niezbędnym zapleczem niezbędnym do prowadzenia gospodarstwa, jest to tzw. zabudowa zagrodowa. 

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia zabudowa zagrodowa to “budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”.

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę ? Jeżeli chcemy wybudować dom parterowy o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – wystarczy samo zgłoszenie budowy. Należy również pamiętać że podczas modyfikacji, przebudowy lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w budynku który nie ma pozwolenia na budowę cała procedura jest bardziej utrudniona.

Dla obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną takich jak silosy, zagrody, suszarnie kontenerowe, zbiorniki czy oborniki nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Jak sprawdzić czy działka jest siedliskowa?

W pierwszym kroku sprawdź czy dla działki (obszaru) jest uchwalony plan zagospodarowania, jeżeli jest sprawdź przeznaczenie terenu w planie dla działki. Jeżeli nie ma planu to przeanalizuj sąsiedztwo działki - na podstawie sąsiedztwa ustala się warunki zabudowy dla planowanych inwestycji. 

Skorzystaj z usługi Raportów o terenie, aby sprawdzić powyższe informacje, sprawdź jak to działa na stronie: https://ongeo.pl/raporty/jak-to-dziala.

Jak inwestować w grunty rolne? jak kupić działkę rolną? Zachęcamy do obejrzenia naszego wywiadu ze specjalistą

Avatar: Magdalena Moskała
Magdalena Moskała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl