News

Jak ruszyć z budową domu do 70 m2 bez pozwolenia. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?

Monika Byś
2022-01-12
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 33, średnia ocen: 5

Od 3 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu weszło w życie prawo umożliwiające budowę domu do 70 m2 bez formalności. Według rządzących program ma uprościć budowę budynków na własne potrzeby mieszkaniowe, przez co młodzi ludzie, którzy marzą o swoich własnych czterech kątach, będą mogli postawić dom taniej i szybciej. Takie przedsięwzięcie wymaga jednak spełnienia określonych warunków i dostarczenia dokumentów. Dzisiaj zastanowimy się jak ruszyć z budową domu do 70 m2 bez pozwolenia, jakich potrzebujesz dokumentów i gdzie je złożyć.

 • Polski Ład wprowadza możliwość budowy domu do 70 m2. W praktyce możliwe będzie wzniesienie obiektu nawet do 90 m2, jeśli do powierzchni wliczymy część użytkową poddasza oraz taras.
 • Zanim zaczniesz zastanawiać się jak ruszyć z budową domu do 70 m2 bez pozwolenia musisz sprawdzić, czy taka inwestycja jest w ogóle możliwa na Twojej działce.
 • Budowa musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.
 • Ustawa nie ogranicza prawa własności do gruntu i zbudowanego na nim domu do 70 m2, ani prawa do rozporządzania nimi. Taki dom można więc sprzedać i wynająć.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia

Warunki budowy domu do 70 m2 bez pozwolenia reguluje Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 1986). Podstawowym ułatwieniem jest brak konieczności posiadania pozwolenia na budowę, brak posiadania projektu budowlanego oraz brak kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Czytaj więcej w artykule: Budowa domu do 70m2 bez pozwolenia – jak zrealizować inwestycję?

Jak ruszyć z budową domu do 70 m2 bez pozwolenia?

Przede wszystkim trzeba być właścicielem działki gruntu na której miałby stanąć taki dom. Po drugie jego budowa musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Trzeba natomiast zgłosić taką budowę w miejscowym starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. A dokładnie w wydziale architektoniczno-budowlanym. Co ważne, można to zrobić również elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo. Dostępna jest pod adresem www.e-budownictwo.gunb.gov.pl

Do zgłoszenia konieczne będzie dołączenie projektu budowlanego oraz dodatkowych oświadczeń.

 1. Oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 2. Oświadczenie, że inwestor (właściciel) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
 3. Oświadczenie, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Należy również zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Polecamy wpis: MRiT: Budowa domu do 70 m2 nie spowoduje nieładu architektonicznego

Gdzie złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych?

Zawiadomienie składamy do:

 • wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego,
 • lub powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego właściwego ze względu na lokalizację inwestycji budowlanej.

Organy nadzoru budowlanego mają prawo przeprowadzić kontrolę inwestycji.

Przed rozpoczęciem budowy domu 70 m2 niezbędne będzie geodezyjne wyznaczenie terenu, a po wybudowaniu domu – dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku braku ustanowienia kierownika budowy podczas budowy domu do 70 m2, zapewnienie sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będzie spoczywać na właścicielu.

Do budowy domu można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia.

Jaki warunku musi spełniać dom 70 m2?

Warunki, które muszą zostać spełnione przy budowie domu w uproszczonej procedurze, to:

 • Powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 70 m2,
 • Budynek musi być wolnostojący i nie może mieć więcej niż dwie kondygnacje,
 • Obszar oddziaływania w całości musi zmieścić się na działce, na której został zaprojektowany.
 • Budowa jest realizowana w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Zgodnie z przepisami, liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki
 • Budowa domu 70 m2 musi być zgodna z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane, w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy dom do 70 m2 można sprzedać lub wynająć?

Ustawa w żaden sposób nie ogranicza prawa własności do gruntu i zbudowanego na nim domu do 70 m2, ani prawa do rozporządzania nimi. W związku z tym nie ma przeszkód prawnych, aby go zbyć bądź wynająć.

Źródło: mojaforma.infor.pl, własne

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.