News

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę online (PB-1)?

Monika Byś
2022-02-10
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-04-22
Głosów: 30, średnia ocen: 5
wniosek o pozwolenie na budowę online

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę nie wymaga wizyty osobistej w starostwie powiatowym. Niniejszy poradnik podpowie jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę online, czyli wniosek PB-1. 

 • Złóż wniosek o pozwolenie na budowę online, czyli wniosek PB-1 za pomocą aplikacji E-BUDOWNICTWO.
 • UWAGA! Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.
 • Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę online?

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił serwis dzięki któremu załatwienie wielu spraw związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego zostało przeniesionych do sieci. Chodzi m.in o wniosek o pozwolenie na budowę online, czyli PB-1. Jak to zrobić krok po kroku?

Pierwszym i niezbędnym krokiem jest wejście na adres strony internetowej -> E-BUDOWNICTWO

Kolejno zostaniemy poproszenie o zalogowanie się na konto. Jeśli pierwszy raz korzystamy z serwisu najpierw będziemy musieli założyć konto. Nie jest to skomplikowane, gdyż wymaga od nas jedynie dwukrotnego podania naszego adresu e-mailowego oraz wpisania hasła za pomocą którego będziemy w przyszłości logowali się do serwisu. Następnie zostaniemy poproszeni o zalogowanie się na swój adres e-mailowy i aktywację konta, poprzez kliknięcie w link otrzymany z serwisu.

Po zalogowaniu się do konta zostaniemy przeprowadzeni przez kolejne pola niezbędne do wypełnienia.

Wybierz w jakiej roli wypełniasz wniosek o pozwolenie na budowę online
Wybierz w jakiej roli wypełniasz wniosek o pozwolenie na budowę online

Wypełnienie wniosku online

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora - w tym danych do korespondencji,
 • pełnomocnika - jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika,
 • planowanej inwestycji - zamierzenia budowlanego.

UWAGA! Polskie prawo nie definiuje jednoznacznie kim jest inwestor. Jednak Ustawa – Prawo budowlane jasno określa jego obowiązki.

Zgodnie z Art. 18. 1. do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych.

A kim jest inwestor? Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja. Należy rozumieć tą funkcję jako inicjującego podjęcie działań niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanej, przeznaczającego odpowiednie środki na realizację zamierzenia budowlanego.

Dane inwestora

Informacje o inwestorze
Informacje o inwestorze

Następnie zostaniemy poproszeni o podanie informacji dotyczących nieruchomości, na której będzie przeprowadzana przedmiotowa budowa.

Dane o nieruchomości
Dane o nieruchomości

Po wypełnieniu informacji o nieruchomości zostaniemy poproszeni o wskazanie organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

 • starosta - w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta,
 • wojewoda - w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego.
Wybierz urząd właściwy do załatwiania spraw
Wybierz urząd właściwy do załatwiania spraw

W celu dalszego wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących planowanej inwestycji, czyi zamierzenia budowlanego. w tym celu należy podać:

 • rodzaj planowanej inwestycji,
 • nazwę planowanej inwestycji,
 • dane planowanej inwestycji (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).
Wskaż rodzaj zamierzenia budowlanego
Wskaż rodzaj zamierzenia budowlanego

Wniosek o pozwolenie na budowę online - Załączniki

Następnie zostaniemy poproszeni o dodanie załączników. Do wniosku o pozwolenie na budowę online należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Można je wypełnić na stronie e-Budownictwo. Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba, czyli pełnomocnik - jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię.

Jak wysłać wniosek o pozwolenie na budowę?

Formularz wniosku wypełniony w serwisie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.

Nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

Budowa jakich obiektów nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga zaś ich zgłoszenia?

Zgodnie polskim prawem budowa przeważającej liczby obiektów budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak nie wszystkie. Niektóre, zazwyczaj objęte małym zasięgiem, nie wymagają pozwolenia. Można podjąć realizację ich budowy jedynie dokonując zgłoszenia.  

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa m.in wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach. Nie wymaga pozwolenia również budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

Polecamy wpis: Budowa domu do 70m2 bez pozwolenia – jak zrealizować inwestycję?

Zgłoszenia wymaga również budowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych do 0,5 MPa ciśnienia roboczego.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, co wymaga pozwolenia na budowę, a co nie - zajrzyj do artykułu: Budowa domu na zgłoszenie czy pozwolenie?

Źródło: mojafirma.infor.pl, własne

Pozwolenia na budowę w Geoportalu OnGeo.pl - sprawdź pozwolenie na budowę

Wejdź na OnGeo.pl i sprawdź wydane pozwolenia na budowę oraz mapę inwestycji budowlanych.

Pobierz przykładowy Raport o terenie, sprawdź jak wygląda analiza wydanych pozwoleń na budowę oraz inne analizy, które możesz samodzielnie wykonać w zaledwie 5 minut za pośrednictwem serwisu OnGeo.pl -> strona do pobrania przykładowego raportu za darmo.

Dzięki Geoportalowi OnGeo.pl możesz samodzielnie pobrać potrzebne dane zgromadzone w rejestrze pozwoleń na budowę. Informacje otrzymasz w formie Raportu o Terenie, gdzie udostępniamy wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy w okolicy Twojej działki lub terenu, który wskażesz na mapie. Instrukcje pobierania danych z Geoportalu OnGeo.pl, znajdziesz na naszym wpisie: Jak znaleźć informacje o nieruchomościach.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.