News

Przetarg: Opracowanie dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz

Monika Byś
2021-11-18
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 33, średnia ocen: 5
Opracowanie dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz.

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Witeradowa oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada.
  • Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • Termin składania oferty do 25 listopada 2021 r. do godziny 12:00.

Przedmiot zamówienia przetargu: Opracowanie dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Witeradowa oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada, z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wymogów określonych Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania należy sporządzić wymagane przepisami prawa opracowania towarzyszące, m.in. prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.

Zadanie obejmuje następujące części:

  • Część I – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Witeradowa na podstawie Uchwały Nr XXIX/368/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2021 r.
  • Część II - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada na podstawie  Uchwały Nr XXXI/385/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13 października 2021 r.

Wymagania do spełnienia przez Wykonawcę

  • Zamawiający wymaga aby główny projektant planu, wskazany do realizacji przedmiotowego zadania posiadał co najmniej 3 – letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni i spełniał co najmniej jeden z warunków opisanych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem. Informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym głównego projektanta wskazanego do realizacji zadania należy podać w Ofercie.
  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie, które zostanie spełnione, jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej jeden plan miejscowy lub jego zmianę, uchwalony w ciągu ostatnich 3 lat i obowiązujący w dniu składania oferty, który posiada ustalenia dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co zostanie potwierdzone dołączeniem tekstu i rysunku ww. opracowania do oferty.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Termin składania oferty do 25 listopada 2021 r. do godziny 12:00.

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym,
  • lub elektronicznym podpisem osobistym.

Szczegóły pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/535932

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.