News

Przetarg: Projekt i budowa pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz -Toruń

Monika Byś
2021-11-17
~6 min
Post zaktualizowany: 2022-02-14
Głosów: 33, średnia ocen: 5
Projekt i budowa pierwszego odcinka S10

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała najkorzystniejszą ofertę na projekt i budowę pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz – Południe - Emilianowo wraz z rozbudową drogi DK25. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Budimex. Firma wyceniła przetarg  na kwotę 409 856 541 zł.

 • Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Budimex.
 • Złożono w sumie 9 ofert na realizację przetargu.
 • Firma wyceniła przetarg  na kwotę 409 856 541 zł.
 • Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy.

Projekt i budowa pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz – Toruń

Spośród dziewięciu ofert, jakie złożono na zaprojektowanie i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25, najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez firmę Budimex. Realizację pierwszego z czterech odcinków S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem firma wyceniła na kwotę 409 856 541 zł. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy.

Projekt i budowa pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz – Toruń. Kryteria oceny ofert

Postępowanie ogłoszono 18 czerwca br., a 27 sierpnia otworzono oferty w przetargu. Złożono dziewięć ofert, które opiewały na kwoty od 409 do 521 mln zł. Kryteria ich oceny to: okres gwarancji jakości (30 proc.), termin realizacji kontraktu (10 proc.) oraz cena (60 proc.).

Projekt i budowa pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz – Toruń. Zakres prac

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S10 o długości 8,9 km wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 na odcinku 5,3 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, powstanie nowy węzeł Emilianowo, dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych oraz dwa węzły (Zielona i Brzoza) w ciągu DK25.

Cztery przetargi na S10 Bydgoszcz - Toruń

Jest to pierwszy z czterech przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń. Trwa analiza ofert w pozostałych trzech postępowaniach. W sprawie czterech przetargów wpłynęło łącznie ponad 3200 zapytań.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła o ponad 21 mld zł limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP. Zadanie znalazło się w niedawno ogłoszonym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.).

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

Projekt i budowa pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz – Toruń
 Projekt i budowa pierwszego odcinka S10 Bydgoszcz – Toruń

Harmonogram

 • 28 listopada 2016 r. - podpisano umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice)
 • 31 stycznia 2019 r. - złożono w RDOŚ w Bydgoszczy Raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 24 lutego 2020 r. - RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania
 • 29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ
 • 28 lipca 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.
 • 17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz
 • 26 października 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.
 • 28 stycznia 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.
 • 31 marca 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.
 • 10 maja 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.
 • 4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe
 • 18 czerwca 2021 r. - skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w m. Brzoza
 • 30 czerwca 2021 r. - skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód
 • 7 lipca 2021 r. - skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Emilianowo - Solec
 • 14 lipca 2021 r. - skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe
 • 27 sierpnia 2021 r. - otworzono oferty w przetargu na odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w Brzozie
 • 3 września 2021 r. -otworzono  oferty w przetargu na odcinek Solec - Toruń Zachód
 • 13 września 2021 r. - otworzono  oferty w przetargu na odcinek Toruń Zachód - Toruń Południe
 • 8 listopada 2021 r. - otworzono oferty w przetargu na odcinek Emilianowo - Solec
 • 16 listopada 2021 r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na odcinek S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25
 • 2022-2026 - planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz - Toruń w systemie Projektu i buduj

Szczegóły przetargu można zobaczyć -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.