Porady OnGeo

Mapa Litogenetyczna Polski (MLP)

Monika Byś
2023-04-25
~4 min
Głosów: 21, średnia ocen: 5
Mapa Litogenetyczna Polski

Mapa Litogenetyczna Polski (MLP) to specjalistyczna mapa geologiczna przedstawiająca rozkład, wiek i zasięg występowania poszczególnych typów skał na terenie kraju. Mapa może pomóc Ci w określeniu rodzaju gruntu, na którym planujesz budowę domu, a dzięki tej wiedzy lepiej zaplanujesz dobór najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych, które zapewnią bezpieczeństwo i trwałość budynku. Znając podłoże skalne Twojej działki, łatwiej oszacujesz koszt całej inwestycji i samodzielnie określisz potencjał inwestycyjny nieruchomości. Mapę litogenetyczną Polski sprawdzisz w Raportach o terenie OnGeo.pl

 • Mapa Litogenetyczna Polski (MLP) to geologiczna mapa, która przedstawia litologię, czyli skład petrograficzny i mineralogiczny skał występujących na powierzchni oraz w podłożu kraju
 • Znajomość mapy pozwala również na lepszą identyfikację potencjalnych zagrożeń geologicznych, takich jak trzęsienia ziemi, osuwiska czy erozja.
 • MLP pobierzesz w OnGeo.pl

Czym jest Mapa Litogenetyczna Polski?

Mapa Litogenetyczna Polski (MLP) to geologiczna mapa Polski, która przedstawia litologię, czyli skład petrograficzny i mineralogiczny skał występujących na powierzchni oraz w podłożu kraju. Mapa umożliwia dokładne określenie rodzaju i wieku skał oraz ich struktury geologicznej, co pozwala na lepsze zrozumienie procesów geologicznych, które wpłynęły na kształtowanie krajobrazu danego obszaru. Znajomość mapy pozwala również na lepszą identyfikację potencjalnych zagrożeń geologicznych, takich jak trzęsienia ziemi, osuwiska czy erozja.

Mapa ta jest narzędziem niezbędnym dla geologów, geografów i innych specjalistów zajmujących się badaniem struktury geologicznej i zasobów naturalnych Polski. Opracowanie może być również przydatne dla osób, które planują inwestycje budowlane, ponieważ wiedza o rodzaju gruntu może pomóc w dobrze najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych, co zapewni bezpieczeństwo i trwałość obiektu.

Przykład mapy litogenetycznej Polski okolic Góry Kalwarii w województwie mazowieckim, źródło: PIG 
Przykład mapy litogenetycznej Polski okolic Góry Kalwarii w województwie mazowieckim, źródło: PIG 

Co zawiera Mapa Litogenetyczna Polski?

Na Mapie Litogenetycznej Polski przedstawiony jest rozkład różnych typów skał i osadów, które występują na terenie Polski. Mapa pokazuje zasięg i charakterystykę poszczególnych formacji skalnych, w tym skały:

 • osadowe, czyli wapienie, piaskowce, margle, gliny, iłowce, mułowce,
 • magmowe, czyli granity, syenity, dioryty, gabrowce,
 • metamorficzne, czyli gnejsy, łupki krystaliczne, marmury,
 • wulkaniczne, czyli tufy, lawy, brekcje wulkaniczne.

Ponadto, mapa ta zawiera informacje o wieku poszczególnych formacji skalnych, a także o ich właściwościach petrograficznych i petrochemicznych. W ten sposób można zobaczyć, jakie surowce mineralne są dostępne w danym regionie, jakie są perspektywy poszukiwań złóż kopalin czy jakie są warunki geologiczne dla budowy infrastruktury i budynków.

Mapa MLP jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych i można ją znaleźć w wersji elektronicznej na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego. Od niedawna można ją również pobrać z zasobów OnGeo.pl w ramach pełnej diagnozy działki. 

Pobierz Mapę Litogenetyczną Polski w OnGeo.pl

Generując Raport o terenie OnGeo.pl dostaniesz spersonalizowany link do map geologicznych przygotowanych dla wybranego przez Ciebie obszaru na terenie Polski. W ramach tematu Geologia terenu - Geologiczne warunki budowlane otrzymasz mapy z Centralnej Bazy Danych Geologicznych PGI oraz objaśnienia do tych map. Dostaniesz:

 • Mapę litogenetyczną Polski w skali 1:50 000, wygenerowaną dla obszaru Twojej działki i jej okolicy wraz z legendą i objaśnieniami do mapy; 
 • Mapę geośrodowiskową Polski składającą się z dwóch plansz:
  • plansza A - zaktualizowana treść Mapy geologiczno-gospodarczej Polski;
  • plansza B - "Zagrożenia powierzchni Ziemi”, opisująca tematykę geochemii środowiska i warunki do składowania odpadów
 • Mapę geologiczno-inżynierską z określonymi geologicznymi warunkami budowalnymi dla dowolnej działki w kraju. Dostaniesz informacje o składzie geologicznym i rodzaju warstw skalnych, a także procentowy udział powierzchni działki z podziałem na 5 kategorii warunków budowlanych - złe, niedostateczne, dostateczne, dobre i bardzo dobre. 

Jak pobrać mapę MLP w OnGeo.pl?

Mapa litogenetyczna stanowi część tematu “Geologia terenu - Geologiczne warunki budowlane”. Chcąc pobrać dane dla swojej działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesuje Cię wyłącznie szczegółowa mapa geologiczna, wybierz tylko “Geologiczne warunki budowlane” z grupy tematów “Geologia”. 
  Pamiętaj, że masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy, jednak wybierając pełen Raport o terenie zyskujesz 20% rabatu.
Wybierz Geologiczne warunki budowlane i pobierz mapę geośrodowiskową
Wybierz Geologiczne warunki budowlane i pobierz mapę geologiczno-inżynierską
 • Opłacić Raport o terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
 • Gotowy Raport o terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.
 • Mapę litogenetyczną pobierzesz z linku, który znajduje się pod informacjami o geologicznych warunkach budowlanych dla Twojej działki
Pobierz mapę litogenetyczną dla swojej działki
Pobierz mapę litogenetyczną dla swojej działki

Zobacz również, jak pobrać informację o działce z Raportu o terenie OnGeo.pl na filmie na platformie youtube.pl:

Po co sprawdzać mapę litogenetyczną Polski?

Sprawdzenie mapy litogenetycznej może być przydatne dla posiadacza działki budowlanej z kilku powodów:

 • Poznanie geologicznej budowy działki
  Mapa może pomóc w określeniu, jakie rodzaje skał i osadów występują na działce oraz jakie są ich właściwości. Wiedza ta może być istotna przy planowaniu prac budowlanych, takich jak wykopanie fundamentów, zagospodarowanie terenu czy wykonanie studni;
 • Rozpoznanie warunków geologicznych 
  Może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń geologicznych, takich jak osuwiska, zapadliska, lub sfałdowania, co pozwala na odpowiednie zabezpieczenie działki przed ryzykiem strat finansowych i zagrożenia dla bezpieczeństwa budynku i mieszkańców;
 • Poznanie dostępności zasobów mineralnych
  Może pomóc w określeniu, jakie surowce mineralne mogą występować na działce, co może być istotne dla ewentualnych prac górniczych lub dla wykorzystania zasobów naturalnych do celów budowlanych;
 • Planowanie przestrzenne 
  Może być również przydatna przy planowaniu zagospodarowania terenu i budowy domu z uwzględnieniem kierunków i sił ruchów tektonicznych, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności budynku.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.