Porady OnGeo

Mapa geologiczno-inżynierska

Monika Byś
2023-03-30
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-03-31
Głosów: 19, średnia ocen: 5
mapa geologiczno-inżynierska

Mapa geologiczno-inżynierska Polski jest istotnym narzędziem dla osób planujących budowę domu czy realizujących inną inwestycję budowlaną. Dzięki niej można poznać warunki geologiczne danego terenu, co umożliwia przewidzenie i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych zjawisk, takich jak osuwiska, zapadliska czy pęknięcia gruntu. Od teraz mapę geologiczno-inżynierską dla swojej działki sprawdzisz w Raportach o terenie OnGeo.pl

 • Mapa geologiczno-inżynierska to dokument przedstawiający informacje o geologii i geotechnice terenu, na którym planowane jest przeprowadzenie prac inżynierskich m.in. budowa infrastruktury technicznej. 
 • Mapa ta pozwala na dokładne poznanie warunków geologicznych, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych danego terenu.
 • W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowalne dla dowolnej działki w kraju, opracowane na podstawie mapy geologiczno-inżynierskiej Polski.
 • Dzięki mapie geologiczno-inżynierskiej będziesz miał wgląd w charakterystykę terenu, a w szczególności w rodzaj i głębokość warstw skalnych oraz właściwości gruntów. To pozwoli Ci na odpowiednie zaprojektowanie fundamentów i zapobieganie zagrożeniom związanym z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich

Czym jest mapa geologiczno-inżynierska?

Mapa geologiczno-inżynierska, szczegółowa mapa geologiczna to dokument przedstawiający informacje o geologii i geotechnice terenu, na którym planowane jest przeprowadzenie prac inżynierskich, takich jak budowa dróg, mostów, tuneli, linii kolejowych czy budynków. Mapa ta pozwala na dokładne poznanie warunków geologicznych, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych danego terenu, co umożliwia wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych i zapobieganie zagrożeniom związanym z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich.

Co znajduje się na mapie geologiczno-inżynierskiej?

Na mapie geologiczno-inżynierskiej przedstawia się między innymi:

 • informacje o składzie geologicznym,
 • głębokości i rodzaju warstw skalnych,
 • poziomie wód gruntowych,
 • charakterze i właściwościach gruntów,
 • nośności i stateczności. gruntów,
 • informacje o lokalizacji złoża surowców mineralnych oraz występowaniu skażeń, co jest szczególnie ważne w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Pobierz mapę geologiczno-inżynierską Polski w OnGeo.pl

W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowalne dla dowolnej działki w kraju, opracowane na podstawie mapy geologiczno-inżynierskiej Polski. Dostaniesz dane dotyczące geologii terenu (informacje o składzie geologicznym i rodzaju warstw skalnych), a także procentowy udział powierzchni działki z podziałem na 5 kategorii - złe, niedostateczne, dostateczne, dobre i bardzo dobre. 

Ponadto, dla niektórych obszarów kraju, tj. dla aglomeracji większych miast w Polsce - Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Aglomeracja Śląska, Poznań, Wałbrzych, Płock, Koszalin oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych trasa S19, S74, S1, Y13 - otrzymasz dodatkowo szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych na głębokości 2 m p.p.t. Poniższa mapa przedstawia zaznaczone tereny w kraju dla których otrzymasz szczegółowe dane o geologii terenu. 

Tereny dla których otrzymasz dodatkowe informacje o geologii terenu, OnGeo.pl
Tereny dla których otrzymasz dodatkowe informacje o geologii terenu, OnGeo.pl

Informacje o których mowa otrzymasz zarówno w tabeli, jak i na mapie. A oto fragment Raportu o terenie wygenerowany dla obszaru w środkowej Polsce. 

Warunki budowlane na głębokości 2 m p.p.t. OnGeo.pl
Warunki budowlane na głębokości 2 m p.p.t. OnGeo.pl

Do każdego z dodatkowych tematów zamieszczamy link do źródłowych map Państwowego Instytutu Geologicznego. 

Uwaga! Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1958 r.. W Raporcie podany jest link do pobrania materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Geologicznego, na podstawie to których danych wykonaliśmy analizę. 

Jak pobrać mapę geologiczno-inżynierską w OnGeo.pl?

Mapa geologiczno-inżynierska stanowi część tematu “Geologia terenu - Geologiczne warunki budowlane”. Chcąc pobrać dane dla swojej działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesuje Cię wyłącznie szczegółowa mapa geologiczna, wybierz tylko “Geologiczne warunki budowlane” z grupy tematów “Geologia”. 
  Pamiętaj, że masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy, jednak wybierając pełen Raport o terenie zyskujesz 20% rabatu.
Wybierz Geologiczne warunki budowlane i pobierz mapę geośrodowiskową
Wybierz Geologiczne warunki budowlane i pobierz mapę geologiczno-inżynierską
 • Opłacić Raport o terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
 • Gotowy Raport o terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Zobacz również, jak pobrać informację o działce z Raportu o terenie OnGeo.pl na filmie na platformie youtube.pl:

Po co sprawdzać mapę geologiczno-inżynierską?

Mapa geologiczno-inżynierska jest niezbędnym dokumentem dla projektantów i wykonawców prac inżynierskich oraz dla organów nadzoru budowlanego. Jej przygotowanie wymaga interdyscyplinarnej współpracy specjalistów z zakresu geologii, geotechniki, hydrogeologii, a także geodezji i kartografii.

Mapa geologiczno-inżynierska może przydać Ci się w wielu przypadkach, w których planujesz przeprowadzenie prac inżynierskich na terenie o nieznanej lub ograniczonej wiedzy geologiczno-geotechnicznej. Poniżej przedstawiam kilka przykładów sytuacji, w których taka mapa będzie bardzo przydatna:

 • Planowanie budowy budynku, infrastruktury drogowej, mostów, tuneli lub linii kolejowych
  Dzięki mapie geologiczno-inżynierskiej będziesz miał wgląd w charakterystykę terenu, a w szczególności w rodzaj i głębokość warstw skalnych oraz właściwości gruntów. To pozwoli Ci na odpowiednie zaprojektowanie fundamentów i zapobieganie zagrożeniom związanym z budową i eksploatacją obiektów inżynierskich;
 • Ocena nośności gruntu
  Mapa geologiczno-inżynierska zawiera informacje o właściwościach i nośności gruntu, co pozwala na dokładne określenie, jakie obciążenia może on udźwignąć;
 • Planowanie prac rekultywacyjnych lub remontowych
  Dzięki mapie geologiczno-inżynierskiej będziesz miał wgląd w charakterystykę terenu, co pozwoli Ci na odpowiednie zaprojektowanie prac rekultywacyjnych lub remontowych, z uwzględnieniem specyfiki geologicznej i geotechnicznej danego terenu;
 • Ocena ryzyk naturalnych
  Mapa geologiczno-inżynierska może pomóc w ocenie ryzyka wystąpienia zjawisk naturalnych, takich jak osuwiska, erozja gleby, trzęsienia ziemi czy powodzie;
 • Ochrona środowiska
  Dzięki mapie geologiczno-inżynierskiej można zidentyfikować obszary zanieczyszczone lub zagrożone skażeniami, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań ochronnych.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.