Porady OnGeo

Jak sprawdzić działki Skarbu Państwa?

Monika Byś
2022-04-26
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-06-30
Głosów: 21, średnia ocen: 5
działki skarbu państwa

Z uwagi na ochronę danych osobowych, dotarcie do nazwiska jej właściciela może nastręczać wiele trudności. Warto zaznaczyć jednak, że problem ten występuje wyłącznie jeśli interesuje Cię działka należąca do osób fizycznych. W przypadku działek należących np. do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, sprawa jest znacznie prostsza. Wystarczy sprawdzić dane z ewidencji gruntów i budynków (EGiB), a konkretnie - musisz sprawdzić jej grupę rejestrową. Posiadając dane z EGiB dowiesz się, kto jest właścicielem nieruchomości. Dowiedz się zatem jak sprawdzić działki Skarbu Państwa. 

  • Aby dowiedzieć się do kogo należy działka, trzeba złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. 
  • Jeśli chcesz jedynie sprawdzić, czy działka należy do Skarbu Państwa, wystarczą Ci dane o grupie rejestrowej do której nieruchomość została zakwalifikowana. 
  • W Raportach o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz grupę rejestrowa działki ewidencyjnej. 

Jak sprawdzić działki Skarbu Państwa? Sprawdź wypis z rejestru gruntów

Jeśli posiadasz numer działki lub/i jej adres administracyjny, możesz sprawdzić działkę, wnosząc o wypis z ewidencji gruntów i budynków. Rejestr informacji o nieruchomościach (EGiB) obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzony na poziomie powiatowym. Uzyskanie zaświadczenia, które zawiera wszelkie dane o nieruchomości, czyli m.in. dane o granicach ewidencyjnych, rodzajach użytków gruntowych oznaczenia księgi wieczystej oraz dane właściciela działki - to wypis z rejestru gruntów.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 20, ust. 2:

Dz.U.2021.1990

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

  1. Właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
    - nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości.

Aby otrzymać dane o właścicielu nieruchomości należy wykazać się interesem prawnym do nieruchomości. Pamiętaj, że sama chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym argumentem w kwestii pozyskania wypisu z rejestru gruntów z danymi właściciela. Decyzja o tym, można udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie danych osobowych czy też nie należy do starosty powiatowego. .

Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest dokumentem płatnym!

Czy wiesz, że w Geoportalu OnGeo.pl znajdziesz numer działki?

Jeśli chcesz poznać numer działki, wejdź na Geoportal OnGeo.pla następnie przybliż się do interesującego Cię obszaru mapy. Po znacznym przybliżeniu wyświetli się mapa działek ewidencyjnych wraz z granicami i numerami działek ewidencyjnych.

Dodatkowo po przybliżeniu w widoku mapy działek, możesz wyświetlić mapę satelitarną, czyli aktualną ortofotomapę.

Jak sprawdzić działki Skarbu Państwa? Sprawdź odpis z księgi wieczystej

Innym sposobem na sprawdzenie, czy działka należy do Skarbu Państwa jest sprawdzenie jej księgi wieczystej. Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać w celu odczytania treści z księgi wieczystej jest informacja o jej numerze.

Jeśli chcesz poznać numer księgi wieczystej interesującej nas działki, należy w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki, złożyć stosowny wniosek, podając w uzasadnieniu interes prawny. W przypadku przychylnego ustosunkowania się sądu do twojej prośby, otrzymasz numer księgi wieczystej.

Kiedy zdobędziesz już numer księgi wieczystej, możesz sprawdzić jej treść w aplikacji Elektroniczna Księga Wieczysta (EKW) dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. pod adresem -> https://ekw.ms.gov.pl/

Nazwisko właściciela nieruchomości odnajdziemy w dziale drugim księgi wieczystej, w rubryce (2.2) – „Własność.

Odpis księgi wieczystej jest dokumentem płatnym!

Jak sprawdzić działki Skarbu Państwa? Sprawdź grupę rejestrową w Raporcie o Terenie

Dane o właścicielu nieruchomości są niejawne i aby je pozyskać należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. Jednak jeśli chcesz jedynie sprawdzić, czy działka należy do jednostki samorządowej, Skarbu Państwa lub osoby fizycznej, wystarczą Ci dane o grupie rejestrowej.

Grupy rejestrowe są to odpowiednio posegregowane i zebrane według określonych zasad jednostki rejestrowe gruntów, budynków i lokali. Dla celów ewidencji gruntów i budynków, zarówno właścicieli nieruchomości, jak i władających, dzieli się na 16 grup rejestrowych. Grupę rejestrową dla jednostek sporządza na podstawie statusu podmiotów (czyli np. właściciel, współwłaściciel, władający itp.) oraz przysługujących im wielkości udziałów.

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką z wyznaczonymi parametrami geometrycznymi, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu. Dodatkowo w osobnej tabeli otrzymasz dane z ewidencji gruntów i budynków z dokładnym położeniem administracyjnym nieruchomości oraz powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki. 

Lokalizacja i geometria terenu działki w Raporcie OnGeo.pl
Lokalizacja i geometria terenu działki w Raporcie OnGeo.pl

Dzięki tym informacjom możesz w 5 minut bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy wskazana przez Ciebie działka nie należy do Skarbu Państwa lub jednostki terytorialnej.

Dane z ewidencji gruntów i budynków - grunty Skarbu Państwa
Dane z ewidencji gruntów i budynków -  grunty Skarbu Państwa

Sprawdź jak pobrać dane:

UWAGA! Dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.