Posty z kategorii: Przetargi

Informacje o wybranych przetargach z branż: projektowych, budownictwa, urbanistyki, planowania przestrzennego, geodezji. Opisujemy podstawowe informacje dotyczące postępowań, takie jak skrócony opis przedmiotu zamówienia, termin składania ofert, szacowana wartość zamówienia, wadium, informacja z otwarcia ofert, informacje o wyborze wykonawcy, adres URL prowadzonego postępowania. 

Przetarg: Sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie.

Przetarg: Sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmian MPZP i SUiKZP gminy Skrzyszów.

Przetarg: Opracowanie dokumentów planistycznych gminy Olkusz

Opracowanie dokumentów planistycznych gminy Olkusz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podgrabie.

Przetarg: Przygotowanie projektów MPZP dla gminy Oborniki Śląskie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów MPZP dla gminy Oborniki Śląskie (dla części obrębu Oborniki Śląskie i części gminy Oborniki Śląskie).

Przetarg: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Chrzanowie

Przedmiotem ogłoszenia jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Chrzanowie.

Przetarg: Wykonanie projektu MPZP dla gminy Mielno

Wykonanie projektu MPZP dla gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno i Mielenko obejmującego tereny rolne położone na południe od drogi powiatowej.

Przetarg: Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Pomorskiej w Łodzi

Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Pomorskiej w Łodzi.

Przetarg: Budowa obiektu sportowego przy Szkole w Jaśkowicach

Budowa obiektu sportowego przy Szkole w Jaśkowicach.

Przetarg: Sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław

Sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław - projektów decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania przestrzennego terenu i opinii urbanistycznych.

Przetarg: Zagospodarowanie terenu zieleni parku w Jarocinie

Zagospodarowanie terenu zieleni parku w Jarocinie przy ul. Szubianki oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej w Jarocinie w ramach zadania ,,Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną"

Przetarg: Opracowanie projektu MPZP dla miasta Ustroń

Opracowanie projektu MPZP dla miasta Ustroń w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką.

Przetarg: Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56.