Przetargi

Przetarg: Sporządzenie MPZP gminy Spytkowice

Monika Byś
2022-02-25
~1 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 27, średnia ocen: 5
MPZP gminy Spytkowice

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie MPZP Gminy Spytkowice z podziałem na 6 etapów. 

  • Termin składania ofert: 08.03.2022 do godziny 11:00.
  • Wadium nie wymagane.
  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: MPZP gminy Spytkowice

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. W skład której wchodzą następujące miejscowości: Spytkowice, Ryczów, Bachowice, Półwieś, Lipowa, Miejsce. Zamówienie zostało podzielona na 6 etapów:

Etap 1
Sporządzenie mpzp obszaru obejmującego miejscowość Spytkowice - powierzchnia 2163,4094 ha

Etap 1A
- Zmiana obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice dla obszaru obejmującego działki 4015/3, 4015/2 położonego w miejscowości Spytkowice.
- Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki 4015/3, 4015/2 położonego w miejscowości Spytkowice - powierzchnia 2,3253 ha

Etap 2
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Ryczów - powierzchnia 931,5367 ha

Etap 3
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Bachowice - powierzchnia 1366,2301 ha

Etap 4
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Półwieś - powierzchnia 289,4315 ha

Etap 5
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Lipowa - powierzchnia 85,1872 ha

Etap 6
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Miejsce - powierzchnia 279,2860 ha

Informacje dodatkowe: MPZP gminy Spytkowice

  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
  • Oferta najkorzystniejsza uzyska największą sumę punktów wynikającą z sumy punktów w poszczególnych kryteriach.
  • Termin związania ofertą: do 06.04.2022
  • Wadium nie wymagane

Termin składania

TERMIN SKŁADANIA ofert: 08.03.2022 do godziny 11:00

Otwarcie ofert: 08.03.2022 godzina 12:00

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.