News

CPK: Przystąpiłeś do PDN? Weź udział w przetargu KOWR

Monika Ojczyk
2023-08-11
~2 min
Głosów: 1, średnia ocen: 5
CPK przetarg KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oferuje szansę rolnikom zrzeszonym w Programie Dobrowolnych Nabyć CPK na udział w przetargach dotyczących nieruchomości z jego zasobu. Jeśli jesteś rolnikiem, który przystąpił do PDN, możesz teraz skorzystać z tej możliwości.

  • KOWR umożliwia rolnikom z Programu Dobrowolnych Nabyć CPK wzięcie udziału w przetargach na nieruchomości z ich zasobu.
  • Rolnicy zainteresowani przetargiem na konkretną nieruchomość powinni składać wniosek po publikacji wykazu nieruchomości Zasobu do rozdysponowania przez KOWR.
  • Osobami uprawnionymi są osoby, które utraciły status rolnika indywidualnego wskutek zbycia nieruchomości na cele z ustawy o CPK lub zostały wywłaszczone na te cele.

Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego pojawił się istotny komunikat dotyczący osób, które skorzystały z Programu Dobrowolnych Nabyć. 

"Spółka Centralny Port Komunikacyjny z siedzibą w Warszawie pragnie poinformować, iż rolnicy, którzy zbyli nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz osoby, które utraciły status rolnika indywidualnego w wyniku zbycia nieruchomości na cele określone w tej ustawie lub zostały wywłaszczone na te cele (tj. osób o których mowa w art. 29 ust 3b pkt 8 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), mogą zgłaszać się do odpowiednich terytorialnie oddziałów terenowych KOWR z wnioskiem o rozszerzenie listy osób uprawnionych do wzięcia udziału w przetargu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu na konkretną nieruchomość, wniosek w tej sprawie powinny złożyć niezwłocznie po opublikowaniu przez KOWR wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do rozdysponowania (przed publikacją ogłoszenia przetargu).

Wykazy nieruchomości KOWR publikuje przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetarg na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy. KOWR publikuje też harmonogramy przetargów zaplanowanych na przyszłe okresy, dzięki czemu osoby poszukujące nieruchomości mają możliwość odpowiednio wcześniej zapoznać się z ofertą KOWR."

Źródło: CPK

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.