News

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. Dotacja może przekroczyć zapowiadane 3 tys. zł

Monika Byś
2022-01-04
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-07-05
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Zmiany w programie Mój Prąd

W pierwszym kwartale 2022 roku ma ruszyć kolejna edycja cieszącego się popularnością programu dofinansowania do odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Zmiany w programie Mój Prąd 4.0 dotyczą kwoty jaką można otrzymać w ramach wsparcia. W pierwszej i drugiej edycji programu dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznej sięgały do 5 tys. zł, a w trzeciej do 3 tys. zł. W czwartej edycji będzie można otrzymać 3 tys. na panele PV. Rząd zapowiada, że dotacja może być wyższa. Warunkiem jest decyzja prosumenta o zainstalowaniu dodatkowego urządzenia, np. magazynu energii.

  • W 2022 roku ruszy kolejna edycja – Mój Prąd 4.0. Program zostanie znacznie zmodyfikowany w związku ze zmianami w systemie rozliczeń prosumentów.
  • Zmiany w programie Mój Prąd 4.0 dotyczą możliwej do uzyskania kwoty dofinansowania OZE. Jeśli prosument zdecyduje się na systemy zarządzania energią, magazyn energii, ładowarki do samochodów elektrycznych, to wsparcie może wynosić ponad zapowiadane 3 tys. zł.
  • W parlamencie trwają prace nad poprawką do nowelizacji ustawy OZE ws. projektów parasolowych, które realizowane są przez samorządy.

O programie Mój Prąd

Pierwsza edycja programu Mój Prąd ruszyła w sierpniu 2019 roku i pierwotnym założeniem inicjatywy był rozwój energetyki rozproszonej. Obecnie na rynku funkcjonuje około 800 tys. prosumentów.

Liczba przyznanych dofinansowań do projektu instalacji PV i łączna moc instalacji w kW (stan na 04.01.20212 r.), fot. mojprad.gov.pl
Liczba przyznanych dofinansowań do projektu instalacji PV i łączna moc instalacji w kW (stan na 04.01.20212 r.), fot. mojprad.gov.pl

Dwie pierwsze edycje programu wsparcia pozwalały na uzyskanie dofinansowania do 5 tys. zł (edycje Mój Prąd 1.0 i 2.0). W trzeciej edycji dofinansowanie zmniejszono do 3 tys. zł ze względu na zauważalny spadek cen instalacji fotowoltaicznych. Budżet Mój Prąd 3.0 wyczerpał się w zaledwie trzy miesiące. Beneficjenci złożyli w sumie ponad 444 tys. wniosków o dofinansowanie paneli PV, a łączna moc instalacji wynikająca ze złożonych wniosków wyniosła ok. 2,5 GW.

Polecamy wpis: Czy indywidualna instalacja fotowoltaiczna przestanie się opłacać?

Nowa edycja Mój Prąd 4.0

W 2022 roku ruszy kolejna edycja – Mój Prąd 4.0. Program zostanie znacznie zmodyfikowany w związku ze zmianami w systemie rozliczeń prosumentów. Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, ci którzy do 31 marca 2022 roku zostaną prosumentami lub prześlą zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczani na starych zasadach w systemie opustów, jeszcze przez 15 lat. Po tej dacie prosumenci wejdą do nowego systemu.

Czytaj więcej:  Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0 mają pozwolić na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej.

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska wielokrotnie zapowiadali, że intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu inwestycji przedstawionego we wniosku o dofinansowanie. Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej.

Czytaj więcej:  Będzie nowa edycja programu Mój Prąd 4.0!

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0

Póki co poziom dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych pozostaje niepotwierdzony. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że na program zarezerwowano kwotę 1 mld zł, a wysokość dotacji będzie zależeć od skali inwestycji np. od tego czy oprócz fotowoltaiki zdecydujemy się także na montaż magazynu energii. Jeśli będą to tylko panele PV, to dotacja wyniesie - tak jak obecnie - do 3 tys. zł. Jeśli jednak prosumenci zdecydują się także na systemy zarządzania energią, magazyn energii, ładowarki do samochodów elektrycznych, to - jak zapewniła przedstawicielka MKiŚ - wsparcie ma być wyższe.

Trwają prace nad rozwiązaniami dla samorządów

Moskwa potwierdziła, że w parlamencie trwają prace nad poprawką do nowelizacji ustawy OZE ws. projektów parasolowych, które realizowane są przez samorządy. Na nasze pytania w tej sprawie odpowiedział w grudniu resort klimatu i środowiska.

O propozycji pisaliśmy w artykule: Jest porozumienie w sprawie projektów parasolowych

Przygotowywany w Sejmie projekt nowej ustawy ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jest on odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez jednostki samorządowe, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 roku, może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych - wskazał resort

W celu ograniczenia nadmiernych procedur kontrolnych, w opinii resortu prosument powinien być jedynie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, realizującym projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Źródło: GLOBEnergia.pl, Polska Agencja Prasowa, własne

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.