News

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE. Tym razem chodzi o wsparcie projektów parasolowych

Monika Byś
2021-12-22
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

Andrzej Duda złożył już podpis pod nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wywołała szereg emocji w polskiej energetyce. Na mocy ustawy kwietnia 2022 r. będzie obowiązywał system net-billingu. W trakcie prac nad projektem ustawy samorządy zgłosiły problem realizacji projektów parasolowych, jednak ostatecznie poprawka samorządowa nie znalazła się w nowelizacji. Dzisiaj już wiemy, że będzie kolejna nowelizacja ustawy o OZE.

  • Projekty parasolowe dotyczą montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. Poziom dofinansowania wynosi od 60 do 85% kosztów kwalifikowanych.
  • Po ogłoszeniu zapowiedzi zmiany modelu rozliczeń, beneficjenci zaczęli wycofywać się z programów, w obawie o niekorzystne warunki rozliczenia wyprodukowanej energii.
  • O formalnym zgłoszeniu projektu ustawy pod obrady Sejmu RP oraz o ostatecznym kształcie projektu zadecydują posłowie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera jak najszybsze rozpoczęcie procedowania tych regulacji.

O co chodzi w projektach parasolowych?

Projekty parasolowe dotyczą montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. Użytkownikiem instalacji mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działalność rolniczą. Dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne udziela Urząd Marszałkowski Województwa.

Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych.

Obywatele gminy zakwalifikowani do programu zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego do jednostki samorządowej w wysokości od 15 do 40 % kosztów instalacji netto oraz podatek VAT. Gmina pozostaje właścicielem domowych instalacji fotowoltaicznych przez tzw. okres trwałości, który trwa 5 lat od finalnego zakończenia całej inwestycji. Po tym czasie użytkownicy instalacji mogą wykupić ją od gminy. Poziom dofinansowania wynosi od 60 do 85% kosztów kwalifikowanych.

Więcej na ten temat we wpisie: Czy nowelizacja OZE uderzy w „projekty parasolowe”?

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii net-billingiem, który obejmie prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 roku. Branża sygnalizowała wielokrotnie, że rozwiązania są o wiele mniej korzystne prosumentów, z kolei przedstawiciele rządu przekonywali, że system będzie dostosowany do wymogów prawa Unii Europejskiej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu.

W trakcie prac nad nowelizacją w Sejmie i Senacie przedstawiciele samorządów zasygnalizowali problem związany z realizacją tzw. projektów parasolowych. Zmiana systemu opustów na system sprzedażowy bez okresu przejściowego odbije się na realizacji  przez władze lokalne programów wsparcia, finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Po ogłoszeniu zapowiedzi zmiany modelu rozliczeń, beneficjenci zaczęli wycofywać się z programów, w obawie o niekorzystne warunki rozliczenia wyprodukowanej energii. Jeśli znaczna liczba beneficjentów wycofa się z projektów, samorządy mogą mieć problem z rozliczeniem programów, co może przełożyć się na duże straty finansowe.

Podczas konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, rząd wypracował rozwiązanie w postaci poprawki samorządowej, która nie znalazła się w ostatecznej nowelizacji ustawy o OZE. Wskazany zapis pojawił się w toku prac nad przyjętą już nowelą, ale z racji weta Senatu wobec całej ustawy poprawki zostały odrzucone.

Więcej na ten temat we wpisie: Sejm odrzucił weto Senatu i przyjął ustawę o OZE

Co teraz?

Ministerstwo klimatu i środowiska w komunikacie z 15 grudnia br. wyraziło poparcie “dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego na zrealizowanie rozpoczętych już tzw. projektów parasolowych, dedykowanych indywidualnym odbiorcom planującym inwestycje w mikroinstalacje PV”.

Resort poinformował, że pozostaje w stałym dialogu z posłami i wyraża kierunkowe poparcie dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań. Przypuszcza się, że powstanie kolejna nowelizacja ustawy o OZE.

Z przedstawicielami resortu środowiska i klimatu rozmawiali dziennikarze portalu GLOBenergia.pl. W odpowiedzi na pytanie czy powstanie kolejna nowelizacja ustawy o OZE resort odpowiada:

Przygotowywany w Sejmie projekt nowej ustawy ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jest on odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez jednostki samorządowe, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 roku, może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych.

Regulacje umożliwią dokonywanie rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach tj. w systemie opustu osobie, która:

  • zawarła w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Wystarczy tylko oświadczenie sprzedawcy?

Ministerstwo wskazuje, że w celu ograniczenia nadmiernych procedur kontrolnych, w opinii resortu prosument powinien być jedynie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, realizującym projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Kiedy nowelizacja może ujrzeć światło dzienne?

Jak na razie nie udało ustalić się, kiedy projekt nowelizacji mógłby pojawić się w Sejmie. Resort informuje:

O formalnym zgłoszeniu projektu ustawy pod obrady Sejmu RP oraz o ostatecznym kształcie projektu zadecydują posłowie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera jak najszybsze rozpoczęcie procedowania tych regulacji.

Źródło: GLOBenergia.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.