News

Sejm odrzucił weto Senatu i przyjął ustawę o OZE

Monika Byś
2021-12-03
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-12
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Sejm odrzucił weto Senatu i przyjął ustawę o OZE

Sejm odrzucił weto Senatu i przyjął ustawę o OZE, która uderza w prosumentów planujących mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., po zmianie zostanie zastąpiony tzw. net-billingiem. Według najnowszej analizy ekspertów Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zmiana systemu prosumenckiego jest sprzeczna z przepisami krajowymi i europejskimi.

  • We czwartek Sejm odrzucił weto Senatu i przyjął ustawę o OZE. Oznacza to, że regulacje ustawy trafią już do podpisu prezydenta.
  • Z ustawy wynika, że dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., zostanie zastąpiony tzw. net-billingiem.
  • Z najnowszej analizy ekspertów Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wynika, że obecnie projektowane zmiany systemu prosumenckiego w ramach nowelizacji ustawy o OZE są sprzeczne z przepisami krajowymi i  europejskimi.

Sejm odrzucił weto senatu i przyjął ustawę o OZE

26 listopada br. w trakcie 33. Posiedzenia Senatu RP X kadencji odbyło się głosowanie nad projektem poselskim dotyczącym nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii nr 560. Projekt został w całości odrzucony w trakcie głosowania, a zdecydowała różnica raptem dwóch głosów. Wobec wyników głosowania stwierdzono, że Senat podjął uchwałę w sprawie odrzucenia ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Więcej na ten temat we wpisie: Senat odrzuca nowelizację o odnawialnych źródłach energii

We czwartek sejmowa większość odrzuciła senackie weto do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Oznacza to, że regulacje ustawy trafią już do podpisu prezydenta.

Z ustawy wynika, że dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., zostanie zastąpiony tzw. net-billingiem. System ten zakłada odrębne rozliczanie wartości, a nie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie wartości energii ustalonej według cen giełdowych.

Więcej na ten temat w artkule: Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zmiana systemu sprzeczna z przepisami krajowymi i europejskimi

Z najnowszej analizy ekspertów Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wynika, że obecnie projektowane zmiany systemu prosumenckiego w ramach nowelizacji ustawy o OZE są sprzeczne z przepisami krajowymi i  europejskimi.

Obecnie w Polsce jest już ponad 700 tys. prosumentów w Polsce. Sprzyjają temu dofinansowania w ramach programu „Mój prąd” oraz organizowanie tzw. programów parasolowych dla samorządów.

Dowiedz się więcej: Czy nowelizacja OZE uderzy w „projekty parasolowe”?  

Organizacja branżowa Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV skupiająca firmy działające w polskim sektorze energetyki prosumenckiej, przygotowała “Analizę ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych skutków wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw” (druki sejmowe nr 1704, 1707 i 1707-A).

Według analizy zmiana systemu prosumenckiego wpłynie na likwidację 13 tys. firm, ponad 86 tys. miejsc pracy, wzrost bezrobocia, zmniejszenie wpływów do budżetu o 2,6 mld zł, oraz rynek pomp ciepła i elektromobilności.

Analiza zawiera również ustęp dotyczący skutków legislacyjnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wielokrotnie przekonywało, że zmiany są podyktowane dostosowaniem do dyrektywy RED II oraz tzw. dyrektywy rynkowej. To jednak nie jest do końca prawda. Jak przekonuje Stowarzyszenie w wielu obszarach projektowane zmiany są sprzeczne z przepisami krajowymi i europejskimi.

Nowela ustawy o OZE narusza procedury stanowienia prawa w Polsce. Chodzi o art. 7. Konstytucji oraz zasady zawarte w art. 2 Konstytucji, które dotyczą demokratycznego państwa prawnego. Tryb wprowadzania zmian narusza w szczególności zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Ustawa narusza również regulamin Sejmu, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 2 nie wyjaśnia potrzeby i celu wydania ustawy w sposób wystarczający oraz nie przedstawia rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana.

Dodatkowo regulacja nie wykazuje różnic pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym  oraz nie przedstawia przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych oraz prawnych.

Źródło: globenergia.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.