News

Jest porozumienie w sprawie projektów parasolowych

Monika Byś
2021-11-17
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-25
Głosów: 33, średnia ocen: 5
porozumienie-w-sprawie-projektow-parasolowych

Ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) zawarło porozumienie z przedstawicielami samorządów terytorialnych w sprawie projektów parasolowych. Zaproponowane rozwiązanie powoduje, że osoba, która zawarła umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z samorządem w ramach projektu parasolowego w terminie do 31 marca 2022 r. i złożyła wniosek o przyłączenie instalacji do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na zasadach sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

  • 16 listopada br. ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) wydało oświadczenie o zawarciu porozumienia z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie projektów parasolowych. Z zaproponowanego rozwiązania mogłoby skorzystać blisko 94 tys. prosumentów.
  • Porozumienie jest wynikiem dialogu z samorządowcami, którzy zgłaszają obawę, że mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w programie, będą masowo rezygnować z uczestnictwa w projekcie przez zmianę systemu rozliczeń dla użytkowników instalacji fotowoltaicznej w związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  • Resort szacuje, że z proponowanych rozwiązań mogą skorzystać blisko 94 tys. prosumentów.
  • Poziom dofinansowania projektów parasolowych wynosi od 60 do 85% kosztów kwalifikowanych.
  • Dokument został przyjęty przez Sejm RP i trafił pod obrady Senatu RP.

Jest porozumienie w sprawie projektów parasolowych

MKiŚ wydało oświadczenie o zawarciu porozumienia z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie projektów parasolowych. Z zaproponowanego rozwiązania mogłoby skorzystać blisko 94 tys. prosumentów.

Dzień przed ogłoszeniem kompromisu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska spotkał się z przedstawicielami samorządów terytorialnych i urzędów marszałkowskich, aby omówić zmiany w systemie rozliczeń prosumentów oraz stan realizacji projektów parasolowych.

Naszym celem jest opracowanie takich zmian legislacyjnych w ramach projektu ustawy procedowanej obecnie w Parlamencie, by jednostki samorządu terytorialnego wdrażające obecnie tzw. „programy parasolowe”, mogły je zrealizować z korzyścią zarówno dla gmin, ale przede wszystkim dla ich mieszkańców, którzy zawarli umowy w tym zakresie – podkreślał wiceminister Zyska

Porozumienie jest wynikiem prowadzonego od kilku tygodni dialogu z przedstawicielami urzędów miast i gmin. Urzędnicy zgłaszali obawę, że mieszkańcy, którzy zgłosili się do programu, będą masowo rezygnować z uczestnictwa w projekcie. Decyzja ta jest spowodowana zmianą systemu rozliczeń dla użytkowników instalacji fotowoltaicznej w związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Więcej na temat obaw samorządowców pisaliśmy we wpisie: Czy nowelizacja OZE uderzy w „projekty parasolowe”?  

Przedstawiciele samorządów zaapelowali o przedłużenie okresu przejściowego do końca 2022r., by projekty mogłyby być zrealizowane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Porozumienie w sprawie projektów parasolowych

Zgodnie z wypracowanym rozwiązaniem osoba, która w terminie do 31 marca 2022 r. zawarła umowę na zakup lub montaż przydomowej instalacji fotowoltaicznej lub solarnej z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach.

Polecamy wpis: Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Resort szacuje, że z proponowanych rozwiązań mogą skorzystać blisko 94 tys. prosumentów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraziło nadzieję, że kompromis uzyska poparcie na kolejnym etapie prac parlamentarnych. Dokument został przyjęty przez Sejm RP i trafił pod obrady Senatu RP.

Porozumienie w sprawie projektów parasolowych. Osoba, która zawarła umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z samorządem w do 31 marca 2022 r. i złożyła wniosek o przyłączenie instalacji do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła rozliczać się na zasadach sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy OZE
Porozumienie w sprawie projektów parasolowych. Osoba, która zawarła umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z samorządem w do 31 marca 2022 r. i złożyła wniosek o przyłączenie instalacji do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła rozliczać się na zasadach sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy OZE

Czym są projekty parasolowe?

Projekty parasolowe dotyczą montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy.

Cały ciężar organizacyjny, odpowiedzialność za wdrożenie technologii oraz monitoring programu wsparcia leżą po stronie beneficjenta, czyli jednostki samorządu terytorialnego, jej związków lub stowarzyszeń. Użytkownikiem instalacji mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działalność rolniczą. Odbiorcami ostatecznymi nie mogą być: spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne udziela Urząd Marszałkowski danego województwa. Po stronie gminy pozostaje przeprowadzenie rekrutacji mieszkańców, rozpisanie przetargu oraz wybór generalnego wykonawcy, który ostatecznie zajmie się montażem paneli fotowoltaicznych i instalacji solarnych.

Polecamy wpis: Instalacje fotowoltaiczne pod względem prawnym

Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych.

Obywatele gminy zakwalifikowani do programu zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego do jednostki samorządowej w wysokości od 15 do 40 % kosztów instalacji netto oraz podatek VAT. Gmina pozostaje właścicielem domowych instalacji fotowoltaicznych przez tzw. okres trwałości, który trwa 5 lat od finalnego zakończenia całej inwestycji. Po tym czasie użytkownicy instalacji mogą wykupić ją od gminy.

Poziom dofinansowania wynosi od 60 do 85% kosztów kwalifikowanych.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.