Porady OnGeo

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Monika Byś
2022-11-07
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-07-21
Głosów: 17, średnia ocen: 4.9
wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Jeśli zamierzasz budować dom na działce rolnej, musisz zmienić przeznaczenie gruntu w planie miejscowym lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Dopiero potem możesz starać się o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Zobacz jak wygląda wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz i jak złożyć taki wniosek.

 • Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Aby sprawdzić czy twoja działka wymaga odrolnienia, musisz sprawdzić przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli MPZP.
 • W OnGeo.pl sprawdzisz przeznaczenie działki w MPZP, klasę bonitacyjną gruntu, a także otrzymasz dokładne dane o położeniu nieruchomości i powierzchni z EGIB. 
 • Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej może złożyć zarówno właściciel gruntu, jak również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Na decyzję w sprawie trzeba zazwyczaj czekać nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy, jednak wtedy dostaniesz o tym informację na piśmie.
 • Poniżej pobierz wzór wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej oraz zapoznaj się z naszymi praktycznymi wskazówkami. 

Co musisz wiedzieć zanim wyłączysz grunt z produkcji rolnej

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Aby sprawdzić czy twoja działka wymaga odrolnienia, musisz sprawdzić przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli MPZP. Jeśli działka nie leży na terenie objętym MPZP, sposób zagospodarowania sprawdzisz na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, tzw. decyzji WZ.

Jeżeli w obowiązującym planie miejscowym twoja działka jest przeznaczona na cele rolnicze, musisz złożyć do urzędu gminy wniosek o wprowadzenie zmian w tym planie (dowiedz się więcej: Jak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego).

Zmiana przeznaczenia w MPZP w mieście

Jeśli twoja działka ma przeznaczenie na cele rolnicze i znajduję się na terenie miasta, jej wyłączenie z produkcji rolniczej nie wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego!

To czy trzeba uzyskać decyzję, która zezwala wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej, zależy od klasy gruntu, na którym planowana jest inwestycja.

Sprawdź MPZP, klasę bonitacyjną i dane z EGiB w OnGeo.pl

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz:

 • Czy działka posiada MPZP - otrzymasz numer uchwały Rady Gminy z datą uchwalenia, link do ustawy, przeznaczenie w planie miejscowym. oraz procent pokrycia planami na działce,
 • Klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki,
 • Dane ewidencyjne działki - informacje o położeniu (adres, identyfikator działki, powierzchnię działki, grupę rejestrową)
 • inne, ZOBACZ JAKIE.
Geoportal

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - wzór i przydatne wskazówki

Przydatne wskazówki na dobry początek:

 1. Wniosek wypełnij WIELKIMI LITERAMI, starannie i czytelnie;
 2. Puste pola wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim.

Dane wnioskodawcy

Pierwszym krokiem jest poprawne wypełnienie danych wnioskodawcy, czyli właściciela nieruchomości lub innej osoby korzystającej z gruntu na określonych zasadach (patrz dalej: Kto składa wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej). 

Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej, dane wnioskodawcy
Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej, dane wnioskodawcy
 • W tym podpunkcie podaj swoje imię i nazwisko (1). Jeśli reprezentujesz firmę i w jej imieniu składasz wniosek, wypełnij również numer NIP (2).
  UWAGA! Jeśli punkt 2.2. wypełniasz tylko, jeśli składasz wniosek jako przedsiębiorca!
 • Podpunkt 2.3. to informacja o adresie zamieszkania wnioskodawcy. Uzupełnij miejscowość, ulicę, a także numer domu lub/i lokalu oraz kod pocztowy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, uzupełnij adres siedziby firmy.
 • Uzupełnij również 2.4. Dane kontaktowe wnioskodawcy. Pole to nie jest obowiązkowe, jednak warto je wypełnić, jeśli np. często podróżujesz i nie zawsze bywasz w miejscu zamieszkania. Uzupełnienie tych danych ułatwia kontakt między tobą, a urzędem.
 • Podpunkt 2.5. Dane pełnomocnika wypełniasz tylko, jeśli korzystasz z pomocy osoby trzeciej, czyli ustanowiłeś osobę, która załatwia w twoim imieniu sprawy urzędowe.
 • Ważnym podpunktem jest również 2.6. Adres korespondencyjny wnioskodawcy. Uzupełnij go jeśli mieszkasz pod innym adresem niż pod tym, który podałeś w ppkt. 2.1. lub jeśli ustanowiłeś pełnomocnika.

Treść wniosku

Chcąc wyłączyć grunt z produkcji rolnej należy podać opis planowanej inwestycji (3). We wskazanym miejscu należy zaznaczyć o jaką inwestycję chodzi. Możesz wskazać budowę: 

 • domu jednorodzinnego,
 • domu wielorodzinnego,
 • budynku użyteczności publicznej,
 • innego obiektu budowlanego.

Warto również zaznaczyć, czy teren wskazanej nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest, należy wskazać numer uchwały wraz z datą uchwalenia ostatnich zmian. Możesz to z łatwością sprawdzić w OnGeo.pl. Jeśli teren nie ma MPZP, należy wskazać decyzję o warunkach zabudowy, gdzie wskazano jej dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. 

Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej, treść wniosku
Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej, treść wniosku

Adres nieruchomości 

Na końcu wniosku należy podać dokładny adres nieruchomości. Należy wskazać (gminę, miejscowość, ulicę) (4), a także numer ewidencyjny działki lub działek (5), jej powierzchnię zgodną w Ewidencją Gruntów i Budynków (6) oraz klasę gruntu (7). 

Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej, adres nieruchomości
Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej, adres nieruchomości

Pobierz wzór wniosku:

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - instrukcja krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Pamiętaj, przed złożeniem wniosku upewnij się, czy dołączyłeś wszystkie niezbędne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz na stronie właściwego co do lokalizacji starostwa powiatowego. To ważne, ponieważ zdarza się, że lista dokumentów może nieznacznie różnić się w różnych regionach kraju. 
  Jeśli twój wniosek posiada braki formalne lub merytoryczne, zostaniesz wezwany do wniesienia poprawek lub uzupełnienia braków. Na uzupełnienie braków masz 7 dni od otrzymania wezwania. Poniżej zapoznaj się z niezbędną dokumentacją dołączoną do wniosku:
  • Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej - wzór wniosku z naszymi wskazówkami znajdziesz powyżej;
  • Wypis z rejestru gruntów;
  • Jeśli działka:
  • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie przedstawiające stan wpisów w księdze wieczystej, np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży lub darowizny;
  • Dokument określający wartość rynkową gruntu rolnego objętego inwestycją, np. opinia rzeczoznawcy według cen rynkowych;
  • Projekt zagospodarowania przestrzennego działki lub terenu:
   • Mapa do celów projektowych przygotowana przez geodetę oraz opis własności gruntów;
   • Zestawienie powierzchni z zaznaczoną powierzchnią i klasą gruntów przeznaczonych do wyłączenia z produkcji;
  • Jeśli korzystasz z pełnomocnika:
   • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;
   • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 2. Teraz czekaj na decyzję urzędu
  W decyzji urząd określi grunty, które podlegają wyłączeniu. Określi ich położenie – obręb geodezyjny, numery ewidencyjne działek, powierzchnię i klasę gleb, należność za wyłączenie z produkcji rolniczej, kwoty pomniejszenia tej należności oraz wysokość opłat rocznych z tytułu wyłączenia.

Kto składa wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej może złożyć zarówno właściciel gruntu, jak również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Ile to kosztuje?

Złożenie wniosku i decyzja są bezpłatne. Uzyskanie niektórych załączników do wniosku może wymagać poniesienia dodatkowych kosztów. Osoba, która uzyskała decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji ma obowiązek zapłacić jednorazowo "należność" oraz "opłaty roczne".

Przykładowo: należność za wyłączenie gruntów I klasy bonitacyjnej z produkcji rolniczej wynosi 437 175 zł za 1 ha, a za klasę IIIb - 262 305 zł za 1 ha. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Ile trzeba czekać na decyzję?

Na decyzję w sprawie trzeba zazwyczaj czekać nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy, jednak wtedy dostaniesz o tym informację na piśmie.

Czy od decyzji można się odwołać?

Tak, podobnie jak od każdej decyzji administracyjnej. Możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pamiętaj, że możesz zrzec się odwołania. Wtedy decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna.

Jeśli nie zgadzasz się z wysokością ustalonej należności lub opłat rocznych, możesz odwołać się od decyzji starosty do SKO. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zobacz nasz podcast poświęcony inwestycji w grunty rolne

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.