Porady OnGeo

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP)

Monika Byś
2023-05-10
~5 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) to najdokładniejsza mapa geologiczna Polski, przedstawiająca ułożenie skał i innych elementów geologicznych na powierzchni kraju. Opracowanie to dostępne dla wszystkich zainteresowanych i można je znaleźć w wersji elektronicznej na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego, a od niedawna można ją również pobrać z zasobów OnGeo.pl w ramach pełnej diagnozy działki. 

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) to opracowanie graficzne i tekstowe przedstawiające ogólny zarys budowy geologicznej kraju uwzględniając rodzaj skał, ich wiek oraz strukturę geologiczną.
 • SMGP jest ważnym narzędziem dla geologów, geografów, geodetów, inżynierów budownictwa oraz dla innych specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami związanymi z geologią.
 • SMGP może być bardzo przydatna podczas procesu budowy domu lub innego obiektu budowlanego, umożliwiając poznanie warunków gruntowych, określenie ryzyka trzęsień ziemi oraz złoża wód podziemnych.
 • SMGP znajdziesz w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Czym jest Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski?

SMGP to opracowanie graficzne i tekstowe, wyjaśniające w ogólnych zarysach budowę geologiczną kraju z uwzględnieniem stratygrafii, petrografii, tektoniki oraz zasadniczych zagadnień z zakresu geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Mapa ta została wykonana w skali 1:50 000.

SMGP składa się z 1069 arkuszy, które pokrywają całą Polskę. Każdy arkusz przedstawia geologię danego terenu, uwzględniając m.in. rodzaj skał, ich wiek oraz strukturę geologiczną. Mapa ta jest bardzo ważnym narzędziem dla geologów, geografów, geodetów, inżynierów budownictwa oraz dla innych specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami związanymi z geologią.

SMGP została opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy i jest aktualizowana regularnie, aby odzwierciedlać nowe odkrycia i zmiany w wiedzy geologicznej. Mapa ta jest dostępna w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej PIG-PIB.

Przykład szczegółowej mapy geologicznej Polski okolic Góry Kalwarii w województwie mazowieckim, źródło: PIG
Przykład szczegółowej mapy geologicznej Polski okolic Góry Kalwarii w województwie mazowieckim, źródło: PIG

Ważne! Opracowanie o takiej gęstości udokumentowania nie jest możliwe do wykorzystania jako tło do ustalenia szczegółów lokalnej budowy geologicznej przy przedsięwzięciach takich jak projektowanie pojedynczych budynków. Mapa przedstawia obraz syntetyczny o szczegółowości nadającej się do celów planistycznych w skali gmin czy powiatów. 

Co znajduje się na mapie geologicznej Polski?

Mapa geologiczna 1:50 000 przedstawia m.in. rodzaj skały występujący na danym terenie - wapienie, piaskowce, łupki, granity i bazalty, a także ich strukturę wieku, czyli czyli okres, w którym powstały. Dzięki temu można zorientować się, jak długo skały były narażone na różnego rodzaju procesy geologiczne i jakie mogą mieć właściwości.

Na mapie znajdziesz również informacje o strukturze geologicznej terenu - fałdy, uskoki czy intruzje, które wpłynęły na ułożenie skał na danym terenie. Opracowanie zawiera również rzeźbę terenu, więc uwzględnia chociażby wysokość n.p.m., spadki terenu oraz doliny rzeczne. Znajdziesz tutaj także dane o surowcach mineralnych. Dzięki nim dowiesz się, czy w pobliżu znajduje się węgiel, ruda żelaza, siarka, sól kamienna, ropa naftowa, gaz ziemny i inne surowce. 

Jedną z istotniejszych informacji o geologii działki, którą też znajdziesz na SMGP są złoża wód podziemnych. Jest to szczególnie istotna informacja dla osób, które zamierzają budować dom na danym terenie, ponieważ woda podziemna stanowi źródło wody pitnej dla mniejszych miejscowości lub jako uzupełnienie wody z innych poziomów wodonośnych

Mapa geologiczna Polski jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych i można ją znaleźć w wersji elektronicznej na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego, a od niedawna można ją również pobrać z zasobów OnGeo.pl w ramach pełnej diagnozy działki. 

Pobierz Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w OnGeo.pl

Generując Raport o terenie OnGeo.pl dostaniesz spersonalizowany link do map geologicznych przygotowanych dla wybranego przez Ciebie obszaru na terenie Polski. W ramach tematu Geologia terenu - Geologiczne warunki budowlane otrzymasz mapy z Centralnej Bazy Danych Geologicznych PGI oraz objaśnienia do tych map w tym właśnie szczegółową mapę geologiczną. Dostaniesz:

 • Mapę geologiczną szczegółową w skali 1:50 000, wygenerowaną dla obszaru Twojej działki i jej okolicy wraz z legendą, objaśnieniami do mapy, przekrojem geologicznym, syntetycznymi przekrojami geologicznymi, skrócone profile otworów wiertniczych;
 • Mapę litogenetyczną Polski wraz z legendą i objaśnieniami do mapy;
 • Mapę geośrodowiskową Polski składającą się z dwóch plansz:
  • plansza A - zaktualizowana treść Mapy geologiczno-gospodarczej Polski;
  • plansza B - "Zagrożenia powierzchni Ziemi”, opisująca tematykę geochemii środowiska i warunki do składowania odpadów
 • Mapę geologiczno-inżynierską z określonymi geologicznymi warunkami budowalnymi dla dowolnej działki w kraju. Dostaniesz informacje o składzie geologicznym i rodzaju warstw skalnych, a także procentowy udział powierzchni działki z podziałem na 5 kategorii warunków budowlanych - złe, niedostateczne, dostateczne, dobre i bardzo dobre.

Ponadto, dla niektórych obszarów kraju, tj. dla aglomeracji większych miast w Polsce - Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Aglomeracja Śląska, Poznań, Wałbrzych, Płock, Koszalin oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych trasa S19, S74, S1, Y13 - otrzymasz dodatkowo szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych na głębokości 2 m p.p.t

Jak wygenerować Raport o terenie z SMGP?

Szczegółowa Mapa Geologiczne Polski stanowi część tematu "Geologia terenu". Chcąc pobrać dane dla działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesuje Cię wyłącznie mapa geologiczna, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
Wybierz Geologia terenu z listy dostępnych tematów
Wybierz Geologia terenu z listy dostępnych tematów
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Do czego przydadzą Ci się dane z Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski?

SMGP może okazać się bardzo przydatna podczas procesu budowy domu lub innego obiektu budowlanego. Poniżej przedstawiam kilka powodów, dla których warto korzystać z takiej mapy:

 • Poznanie warunków gruntowych
  SMGP przedstawia rodzaj skał, ich wiek oraz strukturę geologiczną, co pozwala na poznanie warunków budowlanych na danym terenie. Dzięki temu możesz ocenić, jakie prace przygotowawcze będą niezbędne do przygotowania fundamentów, czy też jakie materiały będą najlepsze do budowy konstrukcji;
 • Określenie ryzyka trzęsień ziemi
  Mapa zawiera informacje o uskoku geologicznym, który może wpłynąć na stabilność budynku i spowodować trzęsienia ziemi. Dzięki temu można ocenić ryzyko wystąpienia takich zjawisk i odpowiednio przygotować się do nich;
 • Planowanie sieci wodno-kanalizacyjnej 
  SMGP pozwala na poznanie lokalizacji wód gruntowych oraz ujść cieków wodnych. Dzięki temu można zaplanować odpowiednią lokalizację ujęć wody oraz kanalizacji;
 • Wybór terenu pod budowę 
  Mapa pozwala na dokładne poznanie charakterystyki terenu i określenie, czy nadaje się on do budowy. W przypadku, gdy teren jest zbyt mało stabilny lub występuje na nim ryzyko osuwisk, może okazać się, że inwestycja na nim jest nieopłacalna lub w ogóle niemożliwa do zrealizowania.

Wszystkie te informacje pozwolą Ci dokładniej zaplanować i wykonać inwestycję, uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz poprawić jakość i bezpieczeństwo budynku lub obiektu budowlanego.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.