News

Kraków uruchamia wsparcie do fotowoltaiki. Magistrat chce zdążyć przed likwidacją systemu opustów

Monika Byś
2021-12-09
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-12
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Kraków uruchamia wsparcie do fotowoltaiki

Kraków uruchamia wsparcie do fotowoltaiki. Urząd Miasta Krakowa dofinansuje fotowoltaikę jeszcze w 2021 r. Wsparcie ma dotyczyć inwestycji planowanych na 2022 r. i przysługuje na pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji oraz na pokrycie innych kosztów zakupu materiału lub robót, o ile są bezpośrednio powiązane z realizowanym przedsięwzięciem. Dotacją na fotowoltaikę w Krakowie można sfinansować maksymalnie do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 tys. zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej.

 • Miasto Kraków oferuje dotację do montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach lub lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach lokalowych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.
 • Zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed datą wystawienia faktury zakupowej.
 • Dofinansowanie pokryje 60 % kosztów inwestycji.
 • Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać od 6 do 17 grudnia.

Kraków uruchamia wsparcie do fotowoltaiki

Na oficjalnej stronie internetowej Miasta Krakowa możemy czytać, że magistrat w związku z decyzją o zmianie systemu rozliczeń zdecydował się na uruchomienie nowego naboru w Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać od 6 do 17 grudnia. Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK wyjaśnia:

Chcemy w ten sposób umożliwić mieszkańcom rozliczenie inwestycji na korzystniejszych warunkach, przed możliwym wejściem w życie nowelizacji OZE.

Jak informuje magistrat, Miasto Kraków oferuje dotację do montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach lub lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach lokalowych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte:

 • koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
 • instalacje w budynku wyposażonym już w fotowoltaikę,
 • instalacje, które zostałyby zamontowane na podłożu zawierającym azbest – dofinansowanie do fotowoltaiki w Krakowie wyklucza więc montaż fotowoltaiki na eternicie.

Dotacja nie uwzględnia robót i wydatków takich jak np.:

 • koszty zmiany konstrukcji i/lub poszycia dachu,
 • koszty wywozu gruzu czy innych odpadów,
 • koszt wymiany paleniska,
 • koszt wykonania/wymiany instalacji elektrycznej lub instalacji ogrzewania.

Zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed datą wystawienia faktury zakupowej. Moduły muszą zaś posiadać certyfikat zgodności z jedną z norm: PN-EN 61215-1 lub PN-EN 61646. Falowniki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438.

Kraków uruchamia wsparcie do fotowoltaiki. Warunki dofinansowania

Dofinansowanie pokryje 60 % kosztów inwestycji. Okazuje się, że w porównaniu do innych dostępnych programów, w tym programu Mój Prąd, warunki dofinansowania są bardzo atrakcyjne. Przypominamy, że w nowej edycji programu Mój Prąd, maksymalne dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wynosi 3 tys. zł.

Więcej na ten temat w artykule: Będzie nowa edycja programu Mój Prąd 4.0! 

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła, 33 tys. zł przy gruntowej pompy ciepła, 7,5 tys. zł przy instalacji kolektorów słonecznych oraz 15 tys. zł w przypadku zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jeśli chciałbyś ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Miasta Krajowa na więcej niż jedną instalację OZE, możesz złożyć odrębne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. O przyznanej dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków.

Ze względu na pandemię, wnioski przyjmowane są w wersji papierowej w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 (pok. 8), pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

Krótko na temat zmian OZE

2 grudnia Sejm odrzucił weto Senatu i przyjął ustawę o OZE, która uderza w prosumentów planujących mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dotychczasowy system opustów dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 r., po zmianie zostanie zastąpiony tzw. net-billingiem. System ten zakłada odrębne rozliczanie wartości, a nie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie wartości energii ustalonej według cen giełdowych.

Więcej na ten temat we wpisie: Sejm odrzucił weto Senatu i przyjął ustawę o OZE

Źródło: Urząd Miasta Krakowa

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.