Na mapie

Działka budowlana - definicja, jakimi cechami charakteryzuje się działka budowlana

Monika Byś
2022-09-19
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-10-04
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Działka budowlana

Działka budowlana to zabudowana część gruntu, na której znajduje się lub może powstać budynek np. dom jednorodzinny. Informację o tym czy działka jest budowlana, czy też nie jest, znajdziesz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu w celu realizacji budowy musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – tzw. decyzję WZ. Dowiesz się jakimi cechami charakteryzuje się działka budowlana. 

 • Jeśli chcesz wiedzieć, czy działka jest budowlana to w pierwszej kolejności dowiedz się, czy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Jeśli tak, sprawdź dla niej przeznaczenie terenu.
 • Jeśli działka znajduje się na obszarze nieobjętym MPZP, należy wystąpić do urzędu gminy lub miasta z wnioskiem o uzyskanie warunków zabudowy.
 • W Geoportalu Krajowym Na Mapie sprawdzisz obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną.

Co to jest działka budowalna?

Zacznijmy od definicji. W polskim ustawodawstwie nie funkcjonuje jedna definicja działki budowlanej. Można wyróżnić aż trzy definicje w trzech różnych aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717): należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) określa działkę budowlaną jako zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) wskazują działkę budowlaną jako nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Warunki techniczne dokładnie określają również warunki zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej.

Kiedy działka jest budowlana?

Jeśli chcesz wiedzieć, czy działka jest budowlana to w pierwszej kolejności dowiedz się czy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Jeśli tak, sprawdź dla niej przeznaczenie terenu.

Sprawdź MPZP w Raporcie o Terenie

Wygodniejszym sposobem, dzięki któremu w kilka chwil dowiesz się szczegółów na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wygenerowanie Raportu o Terenie OnGeo.pl. Wejdź na stronę www.ongeo.pl/raporty i zamów Raport w 5 minut. W temacie MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały oraz dostaniesz zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

W Raporcie o Terenie OnGeo znajdziesz również:

 • informacje z ewidencji gruntów i budynków - położenie, klasę bonitacyjną, grupę rejestrową, wymiary działki, powierzchnię, współrzędne punktów granicznych,
 • dostępność infrastruktury - dostęp do drogi, uzbrojenie terenu,
 • ograniczenia formalnoprawne - strefy ograniczonego użytkowania, uciążliwości w sąsiedztwie,
 • dane o zagrożeniach powodziowych, natężenia hałasu, osuwiska, zanieczyszczenie powietrza,
 • inne, sprawdź jakie.

Na rysunku MPZP możesz zobaczyć strefy pokryte różnymi kolorami, na których widnieją skróty. Jeśli szukasz przestrzeni zabudowy jednorodzinnej – sprawdź czy na wybrana prze z ciebie działka pokryta jest kolorem jasnobrązowym oraz oznaczona MN – to oznacza, że obszar ten przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną. Jeśli oznaczenie jest inne, może się okazać że nie będziesz mógł tam wybudować domu.

Jeżeli działka nie jest objęta mpzp, to aby dowiedzieć się czy jest budowlana, koniecznym będzie złożenie wniosku do urzędu o wydanie warunków zabudowy.

Mapa terenów budowlanych. Sprawdź, czy twoja działka będzie budowlana

Chcesz wiedzieć, czy twoja działka nadal będzie budowlana? Sprawdź mapę terenów budowlanych dostępną w Geoportalu Krajowym Na Mapie. 

PRZEJDŹ DO MAPY

W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz, gdzie prawdopodobnie znajdą się obszary uzupełnienia zabudowy, jeśli gmina ustanowi je w oparciu o wytyczne opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [LINK DO ROZPORZĄDZENIA].

Zespół Na Mapie przygotował interaktywną mapę terenów budowlanych, dzięki której dowiesz się, jakie będzie przeznaczenie Twojej działki w przyszłości. 

Wybierz warstwę mapy “Tereny budowlane”
Wybierz warstwę mapy “Tereny budowlane”

Jeśli twoja działka zaznaczona jest na mapie kolorem pomarańczowym, wiedz że znajduje się na obszarze uzupełnienia zabudowy.

Dowiedz się również instrukcję, jak sprawdzić czy działka jest budowlana, dostępną w formie filmu na naszym kanale na platformie youtube.com:

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.