Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Działka budowlana - definicja, jakimi cechami charakteryzuje się działka budowlana

Głosów: 3, średnia ocen: 5
mock

Działka budowlana to zabudowana działka gruntu, na której znajduje się lub może powstać budynek np. dom jednorodzinny. Informację o tym czy działka jest budowlana, czy też nie jest, znajdziesz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu w celu realizacji budowy musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – tzw. decyzję WZ. Dowiesz się jakimi cechami charakteryzuje się działka budowlana. 

 • Jeśli chcesz wiedzieć, czy działka jest budowlana to w pierwszej kolejności dowiedz się czy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Jeśli tak, sprawdź dla niej przeznaczenie terenu.
 • Jeśli działka znajduje się na obszarze nieobjętym MPZP, należy wystąpić do urzędu gminy lub miasta z wnioskiem o uzyskanie warunków zabudowy.
 • W Geoportalu Krajowym Na Mapie sprawdzisz obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną.

Co to jest działka budowalna?

Zacznijmy od definicji. W polskim ustawodawstwie nie funkcjonuje jedna definicja działki budowlanej. Można wyróżnić aż trzy definicje w trzech różnych aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717): należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) określa działkę budowlaną jako zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) wskazują działkę budowlaną jako nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Warunki techniczne dokładnie określają również warunki zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej.

Kiedy działka jest budowlana?

Jeśli chcesz wiedzieć, czy działka jest budowlana to w pierwszej kolejności dowiedz się czy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Jeśli tak, sprawdź dla niej przeznaczenie terenu.

Sprawdź MPZP w Raporcie o Terenie

Wygodniejszym sposobem, dzięki któremu w kilka chwil dowiesz się szczegółów na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wygenerowanie Raportu o Terenie OnGeo.pl. Wejdź na stronę www.ongeo.pl/raporty i zamów Raport w 5 minut. W temacie MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały oraz dostaniesz zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

W Raporcie o Terenie OnGeo znajdziesz również:

 • informacje z ewidencji gruntów i budynków - położenie, klasę bonitacyjną, grupę rejestrową, wymiary działki, powierzchnię, współrzędne punktów granicznych,
 • dostępność infrastruktury - dostęp do drogi, uzbrojenie terenu,
 • ograniczenia formalnoprawne - strefy ograniczonego użytkowania, uciążliwości w sąsiedztwie,
 • dane o zagrożeniach powodziowych, natężenia hałasu, osuwiska, zanieczyszczenie powietrza,
 • inne, sprawdź jakie.

Na rysunku MPZP możesz zobaczyć strefy pokryte różnymi kolorami, na których widnieją skróty. Jeśli szukasz przestrzeni zabudowy jednorodzinnej – sprawdź czy na wybrana prze z ciebie działka pokryta jest kolorem jasnobrązowym oraz oznaczona MN – to oznacza, że obszar ten przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną. Jeśli oznaczenie jest inne, może się okazać że nie będziesz mógł tam wybudować domu.

Jeżeli działka nie jest objęta mpzp, to aby dowiedzieć się czy jest budowlana, koniecznym będzie złożenie wniosku do urzędu o wydanie warunków zabudowy.

Dowiedz się również instrukcję, jak sprawdzić czy działka jest budowlana, dostępną w formie filmu na naszym kanale na platformie youtube.com:

Obszary uzupełnienia zabudowy. Dowiedz się czy twoja działka będzie budowlana

Początkiem 2023 r. doczekamy się nowych regulacji w zakresie systemu planowania przestrzennego w formie nowelizacji ustawy. W ramach tych prac podjęto działania nad przygotowaniem rozwiązań m.in. w celu przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy, a także ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W związku z tym w dokumencie "Plan ogólny gminy" gmina wyznaczy tzw. obszary uzupełnienia zabudowy, poza którymi nie będzie możliwości wydania decyzji WZ. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan miejscowy.

W założeniach projektu chodzi o ograniczenie niekontrolowanego zjawiska rozlewania się zabudowy, co prowadzi do chaosu przestrzennego. W ocenie specjalistów stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce jest bardzo zły.

Mapa terenów budowlanych, czyli sprawdź czy twoja działka będzie budowlana

Chciałbyś wiedzieć, czy po zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym twoja działka nadal będzie budowlana? Sprawdź mapę terenów budowlanych dostępną w Geoportalu Krajowym Na Mapie.

W Geoportalu Na Mapie zobaczysz gdzie znajdują się wyznaczone już obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną. Sprawdzisz czy wkrótce nie będziesz miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Aby sprawdzić tereny budowlane w pierwszym kroku wejdź na stronę Geoportalu, następnie kliknij przycisk "Przejdź do mapy"

Wybierz Przejdź do mapy
Wybierz Przejdź do mapy

Następnie wyszukaj działkę korzystając z wyszukiwarki działek lub przybliż się w widoku mapy do interesującej cię działki, którą chcesz sprawdzić. Dokładny opis działania wyszukiwarki działek znajdziesz w instrukcji: jak znaleźć działkę w Geoportalu.

Chcąc wyświetlić mapę terenów budowlanych kliknij w przycisk "Wybierz warstwę mapy" (1), a następnie kliknij kafelek o nazwie "Tereny budowlane" (2), jak na poniższym obrazku. Warstwa granic działek oraz warstwa tereny budowlane będzie widoczna po przybliżeniu się w widoku mapy.

Wybierz warstwę mapy Tereny budowlane
Wybierz warstwę mapy “Tereny budowlane”

Jeśli twoja działka zaznaczona jest na mapie kolorem pomarańczowym, wiedz że znajduje się na obszarze uzupełnienia zabudowy.

Tereny budowlane w Geoportalu Krajowym - sprawdź czy działka jest budowlana

Jeśli twoja działka zaznaczona jest na mapie kolorem pomarańczowym, wiedz że znajduje się na obszarze uzupełnienia zabudowy.

Kilka słów o planowanej reformie planistycznej

Projekt ustawy stanowi element Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Planowany termin wejścia w życie przepisów ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego oraz dalszej cyfryzacji aktów planistycznych, które wejdą w życie terminie późniejszym, czyli 1 stycznia 2026 r.

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie procesu budowlanego została zrealizowana poprzez ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, z późn. zm.). Projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Reforma zakłada wprowadzenie do polskiego systemu zagospodarowania przestrzennego trzy zmodyfikowane dokumenty planistyczne:

 • Plan ogólny, który miałby zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • Plan zabudowy, który miałby zastąpić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 • Standardy urbanistyczne, które miałyby dotyczyć terenów przeznaczonych do uzupełnienia zabudowy planu ogólnego, czyli terenów na których nie ma sporządzonych żadnych planów zabudowy.

Planujesz zakup działki? Zdiagnozuj ją przed zakupem!

Skorzystaj z usługi Raport o terenie, dostępnej w portalu OnGeo.pl. 

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak