Porady OnGeo

Dom na zgłoszenie, jak wygląda procedura, jaki dom można wybudować na zgłoszenie

Monika Byś
2024-04-25
~7 min
Post zaktualizowany: 2024-05-07
Głosów: 3, średnia ocen: 5
dom na zgłoszeni

Na skutek nowelizacji ustawy Prawo budowlane, od stycznia 2024 roku możesz wybudować dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę. Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego będzie jednak wymagała zgłoszenia. Warunkiem jest, aby budynek ten w całości mieścił się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Sprawdźmy, jak zrealizować dom na zgłoszenie i jak wygląda procedura administracyjna. 

 • Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
 • Aby uzyskać zgodę na budowę domu, musisz ten fakt zgłosić do urzędu - starostwa powiatowego, na terenie którego znajduje się działka lub urzędu miasta, jeśli nieruchomość leży na terenie miasta na prawach powiatu.
 • Zgłoszenia można dokonać zarówno w urzędzie, jak i online przez platformę e-budownictwo. 
 • Zgłoszenie robót budowlanych ważne jest przez 3 lata. Termin ten liczy się od daty podanej we wniosku zgłoszenia robót. 
 • W OnGeo.pl zdiagnozujesz swoją działkę w 5 minut. Dowiesz się, czy nie ma przeciwwskazań do budowy domu. Sprawdzisz m.in. pozwolenia na budowę w okolicy, obszary chronione i zabytki, plany miejscowe. 

Po sukcesie programu dom do 70 m2 bez formalności, w 2023 roku rząd rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją prawa budowlanego, której celem miało być poszerzenie katalogu obiektów budowlanych, których realizacja będzie możliwa bez pozwolenia na budowę. Ustawodawcy zdecydowali, że do katalogu takich obiektów zostaną dopisane większe domy do 100, 120, a nawet do 180 metrów kwadratowych. 

Pomysł ten został zrealizowany i dzisiaj z uproszczonej procedury formalnej budowy może skorzystać każdy, kto posiada działkę budowlaną i chce wznieść wolnostojący dom jednorodzinny, dla własnych potrzeb mieszkaniowych. Należy jednak pamiętać, że budowa domu będzie możliwa w określonych sytuacjach. Sprawdźmy, kiedy będzie możliwa i jaka procedura się z nią wiąże. 

Szukasz działki pod budowę domu, skorzystaj z check-listy OnGeo.pl!

Wybór działki pod budowę domu to nie lada wyzwanie. Aby nieco ułatwić Ci ten proces, przygotowaliśmy w OnGeo.pl check listę rzeczy, które koniecznie musisz sprawdzić przed zakupem działki, aby nie wtopić oszczędności życia w wadliwą działkę.

Pobierz check-listę danych o działce, które musisz poznać, przed zakupem nieruchomości.

Zgłoszenie budowy - kiedy jest możliwe

Art. 29. pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, mówi o tym, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa: 

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 2. wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Zatem, aby uzyskać zgodę na budowę domu, musisz ten fakt zgłosić do urzędu - starostwa powiatowego, na terenie którego znajduje się działka lub urzędu miasta, jeśli nieruchomość leży na terenie miasta na prawach powiatu. Po złożeniu zgłoszenia musisz czekać trzymasz wówczas tzw. milczącą zgodę. O tym, co to znaczy napiszę w dalszej części artykułu. 

Jeśli dokonasz zgłoszenia robót budowlanych w odniesieniu do obiektu, który wymaga pozwolenia na budowę, otrzymasz decyzję odmowną od odpowiedniego urzędu. Dlatego, aby przyspieszyć procedury formalno-prawne, warto wcześniej sprawdzić obowiązujące przepisy. Przede wszystkim warto pamiętać, że pozwolenie na budowę konieczne będzie zawsze gdy:

W OnGeo.pl sprawdzisz pozwolenia na budowę w okolicy, obszary chronione i zabytki

Generując Raport o Terenie sprawdzisz pozwolenia i zgłoszenia budowlane, które zostały wydane dla wybranego terenu i jego okolicy w promieniu 200 m od granic działki. 

Pobierz przykładowy Raport o terenie 

W zakresie tego zagadnienia otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

 • zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • nazwa inwestycji,
 • numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia,
 • adres, numer działki,
 • analiza i prezentacja inwestycji na mapie,
 • nazwa organu prowadzącego sprawę.
 Pozwolenia na budowę w Raporcie o Terenie
 Pozwolenia na budowę w Raporcie o Terenie

W Raporcie o działce sprawdzisz również czy Twoja działka leży na obszarze objętym ochroną przyrody oraz dowiesz się, czy w okolicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Gdzie należy złożyć wniosek o zgłoszenie?

Zgłoszenia można dokonać zarówno w urzędzie, czyli w odpowiednim co do lokalizacji wydziale architektoniczno-budowlanym lub innym odpowiedzialnym za formalności budowlane, jak i online. Zgłoszenie i pozwolenie na budowę można złożyć za pomocą platformy e-Budownictwo

Zgłoszenie robót budowlanych polega na:

 • złożeniu pisemnego zgłoszenia robót,
 • dołączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów.

Co musisz zrobić, aby wybudować dom na zgłoszenie?

Przejdźmy do konkretów. Sprawdź, jakie kroki musisz podjąć, aby wybudować dom w uproszczonej procedurze formalnej, czyli na zgłoszenie. 

1.) Sprawdź, czy działka leży na terenie objętym planem miejscowym 

W pierwszym kroku musisz sprawdzić, czy działka, na której zamierzasz budować dom leży na terenie MPZP. W planie miejscowym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące kształtowania się zabudowy - minimalna powierzchnia zabudowy, biologicznie czynna i inne parametry i wskaźniki, niezbędne na etapie planowania inwestycji i wyboru projektu architektoniczno-budowlanego domu. 

Jeśli dla terenu, nie obowiązuje MPZP, musisz wcześniej uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

Plan miejscowy sprawdzisz w OnGeo.pl. Generując Raport o działce otrzymasz otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeżeli obszar jest częściowo objęty MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, raport informuje o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

2.) Przygotuj odpowiednie dokumenty 

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • Wniosek o zgłoszenie budowy (w portalu e-Budownictwo dokument PB-2a);
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu, a także projekt architektoniczno-budowlany w formie papierowej - w trzech egzemplarzach lub elektronicznej;
 • Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, jeśli zobowiązują cię do tego przepisy odrębnych ustaw, lub kopie tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Zaświadczenie, które potwierdzi, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (np. izbę architektów) i być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt;
 • Oświadczenie, że masz prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane;
 • Decyzję o warunkach zabudowy – jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie obowiązuje MZPP;
 • Pozwolenie na wykonanie prac w obrębie zabytku - w przypadku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wykonywanych na terenie nieruchomości zabytkowej.

3.) Złóż wymagany wiosek wraz z dokumentami dodatkowymi

Fragment wniosku zgłoszenia budowy domu, wniosek PB-2a
Fragment wniosku zgłoszenia budowy domu, wniosek PB-2a

4.) Czekaj na decyzję urzędu lub poczekaj na milczącą zgodę

Milcząca zgoda to mechanizm prawny, który oznacza, że jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia w ciągu 21 dni od jego złożenia, to inwestycja może zostać rozpoczęta. Milcząca zgoda nie jest decyzją administracyjną. Nie ma możliwości odwołania się od niej.

Ile będziesz czekać na decyzję w sprawie budowy domu?

Urząd ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, można uznać, że otrzymałeś milczącą zgodę na realizację inwestycji budowlanej. Pamiętaj jednak, że jeśli zostałeś wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji, termin ulega wydłużeniu, ponieważ data liczy się wówczas od dnia złożenia ostatniego brakującego pisma lub podpisu.

Urząd ma możliwość również wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 21 dni. Dzięki temu, możesz rozpocząć wcześniej prace budowlane.Jeśli otrzymasz sprzeciw do zgłoszenia, masz 14 dni na odwołanie się w urzędzie wojewódzkim

Jeżeli jednak odpowiednio wcześniej zdiagnozujesz swoją działkę pod kątem formalno-prawnym, czyli sprawdzisz mpzp lub warunki zabudowy, oraz dowiesz się, czy Twoja inwestycja na pewno wymaga jedynie zgłoszenia, nie masz podstaw do obaw.

Jak długo ważne jest zgłoszenie prac budowlanych?

Dokładnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych ważne jest przez 3 lata. Termin ten liczy się od daty podanej we wniosku zgłoszenia robót. 

Jeżeli z jakichś powodów realizacja inwestycji nie została rozpoczęta, konieczne będzie powtórzenie całej procedury jeszcze raz. Ścieżka administracyjna i wniosek pozostają bez zmian.

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl - zaufaj profesjonalistom!

Raport o Terenie to nasza flagowa usługa, która umożliwia błyskawiczne uzyskanie pełnej diagnozy wybranej działki w zaledwie 5 minut. Dzięki zaawansowanym technologiom i ekspertyzie naszego zespołu, dostarczamy klientom kompleksowe informacje o terenie - dane z ewidencji gruntów, plany zagospodarowania terenu, zagrożenia, uciążliwości, ograniczenia formalno-prawne i najważniejsze statystyki, dzięki którym np. łatwiej podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru nieruchomości pod budowę wymarzonego domu. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Raport o terenie, to dokument zawierający ponad 50 stron map, opisów i zestawień dotyczących dowolnie wybranej działki. OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu dziedzin: geodeci, planiści, prawnicy i informatycy, którzy w codziennej pracy zajmują się gromadzeniem i przewarzaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Nasz dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. Raport o terenie to efekt tysięcy godzin, a zaznaczamy, że to na pewno nie koniec prac nad doskonaleniem produktu. 

Dane dostępne w Raporcie o terenie znajdziesz również w formie danych źródłowych GIS/CAD. OnGeo.pl dostarcza profesjonalistom z branży projektowej GeoPaczkę surowych informacji terenowych. Ta specjalnie opracowana paczka danych CAD/GIS, skierowana głównie do geodetów, architektów i projektantów sieci uzbrojenia terenu, zawiera nieprzetworzone dane źródłowe w formatach obsługiwanych przez oprogramowania do analizy danych przestrzennych, takie jak Autocad, QGIS ArcGIS. 

Dane źródłowe dostaniesz w formatach GeoPackage, DWG, DXF, GeoTiff i PNG.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.