News

Wyższy podatek od nieruchomości od stycznia 2022 r.

Monika Byś
2021-12-10
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-19
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Wyższy podatek od nieruchomości

Od nowego roku zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości. Są jednak i dobre wiadomości – stawki maksymalnego podatku od nieruchomości ustalone zostały w lipcu, kiedy inflacja była niemal dwukrotnie niższa. Oznacza to, że siłą rzeczy nie uwzględnia więc szalejącej obecnie inflacji.

  • Stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez radę gminy, jednak nie mogą one przekroczyć maksimum ustalonego w stosownym obwieszczeniu Ministra Finansów.
  • Ustalone maksymalne stawki podatkowe na 2022 r. wydano już w lipcu tego roku i jak dotąd nie znaleziono sposobu na ominięcie tego przepisu.
  • Rok 2022 najprawdopodobniej nie będzie aż tak bolesny dla właścicieli nieruchomości jak mógłby być. Maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych, lub ich części, wyniesie 0,89 zł od metra kwadratowego. To wzrost o raptem 4 grosze.

Wyższy podatek od nieruchomości od stycznia 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są przez radę gminy, jednak nie mogą one przekroczyć maksimum ustalonego w stosownym obwieszczeniu Ministra Finansów. Ustalone maksymalne stawki podatkowe na 2022 r. wydano już w lipcu tego roku i jak dotąd nie znaleziono sposobu na ominięcie tego przepisu.

Największym chyba problemem drugiej połowy tego roku jest systematyczny wzrost cen właściwie wszystkiego. Wzrosły ceny za usługi, materiały budowlane i ceny żywności. Inflacja ma wpływ również na wysokość płaconych podatków przez obywateli. Mowa jest zarówno o podatkach ustalonych przez rząd, jak i tych podatkach i opłatach lokalnych w gminach – podatek od wywozu śmieci, poszerzenie strefy płatnego parkowania, czy wzrost opłat za wywóz odpadów komunalnych. Dla rządu szalejąca inflacja może być powodem do zadowolenia, im więcej płacimy, tym większa pula pieniędzy zasila budżet państwa, którym dysponują.

Co jednak z samymi stawkami podatków wyrażonymi w konkretnych kwotach, jak na przykład podatku od nieruchomości?

Rok 2022 najprawdopodobniej nie będzie aż tak bolesny dla właścicieli nieruchomości jak mógłby być. Podatek od nieruchomości opiera się o założenie, że jej stawki ustalają rady danej gminy. Z tym, że nie mogą one przekroczyć maksimum ustalanego w corocznym obwieszczeniu Ministra Finansów.

Obwieszczenie na 2022 r. opublikowano w lipcu, gdy inflacja wynosiła 3,7 %. To oznacza, że dopuszczalne maksymalne stawki nie wzrosły zbyt znacząco. Dzisiaj inflacja wynosi już blisko 7% (dane Narodowego Banku Polskiego za październik 2021 r.) i ciągle rośnie.

Czy to oznacza, że wyższy podatek od nieruchomości ominie nas w kolejnych latach?

Prawdopodobnie nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zachowają się gminy. Te wciąż szukają sposobów na uzupełnienie swoich budżetów, okrojonych przez budżetów w związku z wprowadzonym Polskim Ładem.

Ile więc możemy zapłacić w najgorszym wypadku? Maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych, lub ich części, wyniesie 0,89 zł od metra kwadratowego. To wzrost o raptem 4 grosze. Budynki, lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będą objętą stawką maksymalną w wysokości 25,74 zł od metra kwadratowego (stawka wzrasta o 90 gr). Obejmuje ona także budynki mieszkalne zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym podatek od nieruchomości wyniesie maksymalnie 12,04 zł za metr kwadratowy. Te związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych będą objęte stawką wynoszącą nie więcej, niż 5,25 zł za każdy metr kwadratowy. Górna granica podatku od nieruchomości dla pozostałych budynków, lub ich części, wyniesie 8,68 zł za metr kwadratowy.

Wyższy podatek od nieruchomości obejmie również grunty. W przypadku tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, maksymalna stawka podatku wyniesie 1,03 zł (wzrost o cztery grosze).

Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wyniesie co najwyżej 5,17 zł od hektara powierzchni. Wzrost w tym przypadku wyniesie 18 groszy.

Pozostałe nieruchomości, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, będą objęte stawką maksymalną w wysokości 0,54 zł za metr kwadratowy. To podwyżka o trzy grosze.

Źródło: bezprawnik.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.