News

Przetarg: Wycena nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego będących we władaniu KOWR Wrocław

Monika Byś
2021-11-19
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-05
Głosów: 33, średnia ocen: 5

Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego będących we władaniu KOWR Wrocław.

 • Zamówienie zostało podzielone na 13 odrębnych części.
 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 111 849,53 złotych.
 • Oferty należy składać do dnia 23.11.2021 r. do godz. 11:00.

Przedmiot zamówienia: Wycena nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego będących we władaniu KOWR Wrocław

Zamówienie zostało podzielone na 13 odrębnych części:

 • Część 1 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: kamiennogórskiego, karkonoskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, jaworskiego zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Rakowicach;
 • Część 2 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu: lubańskiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Rakowicach;
 • Część 3 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu: lubańskiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Rakowicach;
 • Część 4 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Rakowicach;
 • Część 5 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu: kłodzkiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Świdnicy;
 • Część 6 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Świdnicy;
 • Część 7 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: strzelińskiego, wrocławskiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową we Wrocławiu;
 • Część 8 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: oławskiego, wrocławskiego, milickiego, oleśnickiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową we Wrocławiu;
 • Część 9 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: średzkiego, wrocławskiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową we Wrocławiu;
 • Część 10 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu: trzebnickiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową we Wrocławiu;
 • Część 11 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: trzebnickiego, wołowskiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową we Wrocławiu;
 • Część 12 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: lubańskiego, legnickiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Legnicy;
 • Część 13 - usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatów: głogowskiego, polkowickiego, górowskiego, zamawiane przez Sekcję Zamiejscową w Legnicy.

W operatach szacunkowych, poza podaniem wartości ogółem, należy wyszczególnić osobno, w przypadku ich występowania:

 • wartość gruntów rolnych/nierolnych;
 • wartość gruntów zabudowanych;
 • wartość gruntów pod zabudowę;
 • wartość budynków i budowli oraz urządzeń przynależnych do nieruchomości;
 • wartość gruntów pod drogę;
 • wartość drzewostanu;
 • wartość nasadzeń;
 • wartość maszyn i urządzeń;
 • wartość budynków i budowli wraz z gruntem wpisanych do rejestru zabytków;
 • wartość złoża w granicach działki;
 • wartość gruntu, na którym zlokalizowane jest złoże.

Kwota brutto zamówienia: Wycena nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego będących we władaniu KOWR Wrocław

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 111 849,53 złotych w tym:

 • Przedmiot 1       23214,79 zł;
 • Przedmiot 2        8692,74 zł;
 • Przedmiot 3        6565,92 zł;
 • Przedmiot 4       13984,15 zł;
 • Przedmiot 5        1861,49 zł;
 • Przedmiot 6        1545,56 zł;
 • Przedmiot 7        5756,24 zł;
 • Przedmiot 8        6800,30 zł;
 • Przedmiot 9        6620,76 zł;
 • Przedmiot 10      5451,09 zł;
 • Przedmiot 11      6380,33 zł;
 • Przedmiot 12     14137,42 zł;
 • Przedmiot 13     10838,74 zł.

Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać do dnia 23.11.2021 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 r., o godz. 11:30 na Platformie. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Szczegóły pod linkiem https://kowr.eb2b.com.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.