News

Przetarg: Opracowanie zmiany SUiKZP gminy i miasta Złotków

Monika Byś
2021-11-24
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-18
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Opracowanie zmiany SUiKZP gminy i miasta Złotków

Opracowanie zmiany SUiKZP gminy i miasta Złotków. 

  • Obszar będący przedmiotem opracowania to powierzchnia ok. 12 km2
  • Termin składania ofert: 01.12.2021 r. do godziny 11:00.
  • Termin otwarcia ofert: 01.12.2021 r. do godziny 11:30.
  • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące.
  • Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie zmiany SUiKZP gminy i miasta Złotków

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) gminy i Miasta Złotów.

Projekt obejmuje obszar całej gminy w jej granicach administracyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów (nr XX.167.2020).

Obszar będący przedmiotem opracowania to powierzchnia około 12 km2

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentów oraz wykonania wszelkich działań niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego toku formalno-prawnego opracowania zmierzającego do uchwalenia zmiany studium.

Sposób oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

  1. Cena (C) - waga kryterium 60 pkt ;
  2. Doświadczenie głównego projektanta (DGP) - waga kryterium 40 pkt.
  3. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości składania ofert częściowych.

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej -> tutaj

Termin składania ofert: 01.12.2021 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: 01.12.2021 r. do godziny 11:30

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

Zamawiający informuje

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Pod linkiem http://bip.zlotow.pl/c=206 można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Złotów.

Pod linkiem http://bip.zlotow.pl/c=539 można zapoznać się z opracowaniem ekofizjograficznym opracowanym w 2004 r.

Więcej informacji o przetargu pod linkiem: https://www.biznes-polska.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.