News

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Ostrołęki

Monika Byś
2021-11-22
~1 min
Post zaktualizowany: 2022-03-19
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Ostrołęki

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Ostrołęki. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - nr postępowania 125/21.

 • Szacunkowa całkowita wartość bez VAT: 6 940 529,27 zł
 • Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, Droga wojewódzka nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"
 • Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 29.11.2021 r. godzina 9:00

Wartość zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Ostrołęki

Szacunkowa całkowita wartość bez VAT: 6 940 529,27 zł

 • Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

Miejsce i termin realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Ostrołęki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo mazowieckie, Droga wojewódzka nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"

Sprawdź zbliżoną lokalizację inwestycji w Geoportalu OnGeo → tutaj

W skład dokumentacji wchodzić winny następujące opracowania:

 1. Dokumentacja dotycząca badań i podłoża budowlanego;
 2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 4. Koncepcja programowa.

Termin składania

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 29.11.2021 r. godzina 9:00

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 • w zakresie proceduralnym: Anna Wiktorowska-Kleczaj, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 120;
 • w zakresie merytorycznym: Krzysztof Ismonowicz, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 201;

Szczegóły pod linkiem: https://platformazakupowa.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.