Porady OnGeo

Kupno działki ROD - Jak kupić ogródek działkowy

Monika Byś
2022-12-16
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-06-22
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Kupno działki ROD

Rodzinne ogródki działkowe cieszą się coraz większą popularnością. Powodem mogą być chociażby ostatnio przyznane granty w wysokości 50 mln zł na rozwój zielonej infrastruktury dla ROD, a także kwestia braku podatku od nieruchomości. Kupno działki ROD może okazać się korzystnym rozwiązaniem, jeśli posiadasz mieszkanie w mieście, a zależy Ci na własnym kawałku ziemi do wypoczynku. Sprawdź zatem, jak kupić ogródek działkowy i kto może nabyć prawa do tych działek, a także ile to kosztuje. 

  • ROD, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe to wydzielony obszar gruntu, składający się z działek użytkowanych przez osoby prywatne i terenu ogólnego - wspólnego obszaru dla wszystkich użytkowników ROD.
  • W Polsce, każda działka ROD należy do Polskiego Związku Działkowców (PZD). Osoby, które decydują się na nabycie praw do takiej działki, zyskują status dzierżawcy, nie właściciela nieruchomości. 
  • Działkę w ROD możemy nabyć na dwa sposoby: zawierając umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD lub podpisując umowę przeniesienia prawa do działki z działkowcem.

W ostatnim czasie Polski Związek Działkowców (PZD) oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Na stronie pzd.pl możemy przeczytać, że znaczna część pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki.

informacja z pzd.pl

Otrzymujemy również wiele e-maili w tej sprawie.

Czym są Rodzinne Ogródki Działkowe ROD?

ROD, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe to wydzielony obszar gruntu, składający się z działek użytkowanych przez osoby prywatne i terenu ogólnego - wspólnego obszaru dla wszystkich użytkowników ROD. Ogród wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę ogrodową, w tym w media.

W Polsce, każda działka ROD należy do Polskiego Związku Działkowców (PZD). Osoby, które decydują się na nabycie praw do takiej działki, zyskują status dzierżawcy, nie właściciela nieruchomości. Od momentu zakupu mogą użytkować dzierżawioną działkę na swoje potrzeby. Nabywca działki ROD staje się właścicielem posadzonych roślin, czyli naniesień i obiektów na działce.

Kto może nabyć prawa do rodzinnych ogródków działkowych?

Prawo do użytkowania działki ROD, a także status działkowca może nabyć każdy, kto:

  1. Jest pełnoletni, czyli zgodnie z obowiązującym prawem w momencie nabywania praw ukończył 18. rok życia;
  2. Posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

W wyjątkowych przypadkach prawa do działki rekreacyjnej mogą nabyć również cudzoziemcy, którzy posiadają kartę stałego pobytu.

Kupno działki ROD. Jak nabyć prawo do działki?

Działkę w ROD możemy nabyć na dwa sposoby:

  • zawierając umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD,
  • podpisując umowę przeniesienia prawa do działki z działkowcem.

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem działki rekreacyjnej w ROD, zobacz nasze wskazówki.

Zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD

W tym przypadku pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać, aby kupić działkę jest znalezienie wolnej parceli w ROD. W tym celu powinieneś skontaktować się z zarządem danego Ogrodu. Dane kontaktowe, a także godziny urzędowania zarządu można znaleźć m.in. na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu na teren Ogródków lub na stronach internetowych okręgowych PZD pod adresem: http://pzd.pl/oz-pzd.html.

Działki możesz znaleźć również przez Internet. Warto śledzić popularne portale ogłoszeniowe, szczególnie portale nieruchomościowe. Jakiś czas temu publikowaliśmy ranking portali nieruchomościowych 2022 - skorzystaj z niego [link do artykułu].

Podstawową funkcją ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych 
lokalnych mieszkańców!

Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnianie jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Oznacza to, że nie możesz nabyć prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania lub wręcz na drugim końcu Polski.

Dopiero jeśli zarząd ROD dysponuje wolną działką, dopełni z Tobą wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy dzierżawy działkowej.

Pamiętaj również, że jeśli aktualnie nie ma wolnych działek w Ogródkach, możesz wpisać się na listę oczekujących, jeśli oczywiście zarząd taką prowadzi. Nie zapomnij zostawić do siebie kontaktu.

Podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem

Drugim ze sposobów na nabycie działki w ROD jest podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z osobą, która obecnie dysponuje działką. Informacje o takich działaniach zamieszczone są zazwyczaj w prasie lokalnej, na internetowych, lokalnych portalach ogłoszeniowych lub w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że każda umowa przeniesienia musi być poświadczona notarialnie! Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Niestety samo podpisanie umowy nie świadczy o jej skuteczności. Wszystko dlatego, że zbywający musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz.

Wzory dokumentów znajdziesz na stronie https://pzd.pl/wzory-dokumnetow.html

Na zatwierdzenie umowy przeniesienia zarząd ROD ma dwa miesiące. Do czasu zatwierdzenia umowy zbywającemu przysługuje prawo do działki, więc to on, nie nabywca, dysponuje przysługującymi mu prawami. To na nim również spoczywają wszelkie obowiązki działkowca.

Pamiętaj, ze Polski Związek Działkowców, jako właściciel działki, może odmówić zatwierdzenia przeniesienia działki. Z tego prawa może skorzystać jednak wyłącznie, jeśli posiada ważny powód takiej decyzji lub jeśli wcześniej wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić przeniesienie. Każda odmowa powinna trafić do Ciebie na piśmie, ponieważ nabywca ma prawo dochodzenia swoich racji na drodze sądowej.

Kupno działki ROD. Ile kosztują działki w ROD?

Koszt, jaki musi ponieść nowy nabywca za działkę w ROD zależy od sposobu nabycia prawa. Działka zakupiona od osoby prywatnej zazwyczaj kosztuje więcej. Ceny działek od osób prywatnych zależą od lokalizacji, metrażu, stanu utrzymania i zabudowań. Wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Decydując się na dzierżawę działki od zarządu ROD, prawdopodobnie zapłacisz znacznie mniej. Niestety tak jak już wspomniałam, ilość tych działek jest ograniczona, więc znacznie trudniej ją zdobyć.

Opłata za przydzieloną działkę wynosi równowartość wpisowego i opłaty inwestycyjnej ustalonej przez zarząd. Wpisowe jest opłatą jednorazową, a jej wysokość ustala Krajowa Rada PZD. Obecnie cena za działkę wynosi średnio 200 zł (od 150 do 300 zł według stawek PZD na 2022 r.). Składka członkowska wynosi 6 zł, a w przypadku małżonków wspólnie użytkujących działkę po 3 zł. Natomiast wysokość partycypacji w 2022 r. wynosić będzie 10 gr od metra kwadratowego użytkowanej działki*.

*źródło: ozoopole.pl

Rodzinne Ogródki Działkowe, a podatek od nieruchomości

Działki należące do Rodzinnych Ogródków Działkowych nie są obciążone podatkiem od nieruchomości. Wszystko dlatego, że nie posiadasz działki na własność, a jedynie jesteś jej dzierżawcą. Oznacza to zatem, że wszelkie budynki gospodarcze, altany i domki holenderskie, które znalazłyby się na działce ROD korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli nie przekraczają norm powierzchniowych ustalonych w ustawie - Prawo budowlane

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie
Pobierz przykładowy Raport o Terenie

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.