Analiza inwestycji

Jak kupić mieszkanie poznaj etapy gry oraz uczestników rozgrywki

Opracowanie redakcji
2019-03-20
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-04-28
Głosów: 70, średnia ocen: 5
ongeo_1200x628px_10

Dowiedz się jakie są najważniejsze etapy związane z zakupem nieruchomości. Jak kupić mieszkanie, aby dobrze rozegrać transakcję należy usystematyzować rozgrywkę tak, aby już w debiucie nie popełnić błędów. Pierwsze co rzuca się w oczy to luki w wiedzy po obydwu stronach. Uzupełnienie wiedzy i rozpoznanie podstaw transakcji jest koniecznością i każdy z graczy będzie starał się jak najlepiej odrobić lekcję. Normalna rozgrywka powinna nastąpić wg poniższych etapów.

 • Zakupu nieruchomości zazwyczaj dokonujemy bardzo rzadko w naszym życiu, dlatego należy zwrócić uwagę na wiele aspektów. 
 • Wyróżniamy stronę kupującą i stronę sprzedającą, każdy z graczy powinien mieć ustaloną odpowiednią strategię. 

 

Etapy gry na rynku nieruchomości:

 1. Faza informacyjna Gra o wiedzę
 2. Faza weryfikacyjna – konfrontacja wiedzy z rzeczywistością
 3. Faza negocjacyjna – wyważanie znaczenia cech dla kupującego i sprzedającego
 4. Faza akceptacyjna – wyznaczenie kompromisowej wartości cech
 5. Faza transakcji – dokonanie nieodwracalnej formalnej transakcji.

Przygotowując się do fazy rozgrywki należy uporządkować stan swoich decyzji i determinacji. Jeżeli czujesz że nie jest jeszcze pewne jakie masz potrzeby lub w jaki rodzaj nieruchomości chcesz zainwestować np. działkę, apartament czy dom to nie przystępuj do gry. Zweryfikuj swoje zamiary zanim zaczniesz rozgrywkę. Twoje cele życiowe i Twoje zachowanie powinno podpowiedzieć co masz wybrać i na jaki czas. Ewentualnie możesz przystąpić do fazy gry o wiedzę w jednym lub kilku kierunkach, aby przekonać się z czego możesz wybierać.

Jak kupić mieszkanie, dom lub działkę – poznaj graczy biorących udział w rozgrywce

Jak
Etapy gry

Zakładamy, że nasz gracz to kupujący, który nie ma konfliktu interesu, gdyż nabywa nieruchomość za własne pieniądze i na własną odpowiedzialność oraz osobiście w nią zainwestuje i w niej zamieszka. Przystąpienie do gry o zakup poprzedzone zostało kilkoma decyzjami o charakterze odwracalnym, tzn. pozostawia możliwość wycofania się z gry bez konsekwencji. Nie podpisano żadnych umów warunkowych, umów o poufności, nie wpłacono zaliczek nie udzielono gwarancji i zobowiązań nawet tych honorowych.

Decyzja o przystąpieniu do gry o zakup nieruchomości została poprzedzona następującymi decyzjami cząstkowymi:

Wybór sposobu użytkowania nieruchomości

Zakładamy, że chodzi o cele najczęstsze czyli mieszkaniowe. Nasz gracz nie jest deweloperem ani kupującym na wynajem i zakłada, że w wybranej nieruchomości będzie mieszkał osobiście. Deweloper lub zarządca, który kupuje w celach handlowych może sobie pozwolić na pominięcie niektórych aspektów specyficznych dla jego osobistych preferencji. A preferencje grupy potencjalnych klientów, do których będzie chciał trafić są bliżej nieokreślone.

jak

Lokal czy nieruchomość gruntowa

Zakładamy, że chodzi o wariant bardziej złożony czyli nieruchomość gruntową i budowę domu.

Własność czy wynajem (dzierżawa, użytkowanie wieczyste)

Nasz gracz chce kupić nieruchomość i jest świadomy innych konsekwencji pochodnych związanych z zakupem nieruchomości. Podstawy podejmowania powyższych decyzji cząstkowych zostały opisane w innych artykułach na naszym blogu:

Jak samodzielnie prowadzić transakcje na rynku nieruchomości

Zakup działki budowlanej – 8 przydatnych wskazówek

Podsumowując, nasz gracz jest kupującym o parametrach: zakup na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej lub zabudowanej na cele mieszkaniowe, własne.

Ten wariant gry wybraliśmy jako podstawowy gdyż strona kupująca, która działa we własnym interesie, najintensywniej przejawia determinację do uwzględnienia i optymalizacji wszystkich docelowych parametrów nieruchomości. Gracz taki jest najczęściej graczem niedoświadczonym – kupuje zwykle pierwszą i w załażeniu docelową nieruchomość, ma ograniczenia finansowe na poziomie swoich dochodów, gdyż wydatek będzie amortyzowany w procesie indywidualnego wydatku osobistego. Gracz zakup traktuje w kategoriach emocjonalnych, związanych z docelowym komfortem swojego życia oraz prestiżem w społeczeństwie.

Jakie są reguły tej gry?

Zakładamy, że obaj gracze chcą dokonać transakcji w czasie normalnym dla tego typu gry czyli w okresie około pół roku.

Każdy z graczy posiada pewien zakres wiedzy, oczekiwań, celów oraz luk informacyjnych odnośnie przedmiotu transakcji.

Gracz kupujący:

 • ma określony obszar geograficzny swojego zainteresowania,
 • posiada określony poziom siły nabywczej,
 • dysponuje, mniej lub bardziej szczegółowymi wymaganiami technicznymi i lokalizacyjnymi,
 • posiada listę ofert nieruchomości (w szczególności tych z portali ogłoszeniowych),
 • nie posiada kompletnej wiedzy o uwarunkowaniach wszystkich nieruchomości,
 • nie ma pełnej wiedzy o wszystkich konsekwencjach bezpośrednich i pochodnych związanych z parametrami nieruchomości,
 • chce osiągnąć maksymalną jakość za minimum ceny.

Gracz sprzedający:

 • posiada określoną nieruchomość w znanej lokalizacji i o znanych parametrach,
 • nie ma wiedzy o wszystkich potencjalnych kupujących,
 • nie dysponuje wiedzą o faktycznej wartości nieruchomości dla kupującego, jego sile nabywczej, determinacji i upodobaniach,
 • chce sprzedać nieruchomość za maksymalną, możliwą do uzyskania kwotę bez względu na faktyczną wartość i możliwości wykorzystania nieruchomości przez kupującego.

U obydwu graczy można wyróżnić:

 • to co wiedzą,
 • to czego nie wiedzą,
 • to co chcą osiągnąć.

By dobrze rozegrać transakcję należy usystematyzować rozgrywkę. Jak kupić mieszkanie, działkę lub dom aby już na początku nie popełnić błędów. Obie strony posiadają pewne luki w wiedzy. Jej uzupełnienie i rozpoznanie podstaw transakcji jest koniecznością i każdy z graczy będzie starał się jak najlepiej odrobić lekcję. Aby właściwie podejść do tej rozgrywki, należy znać kolejne etapy gry.

W kolejnej części cyklu przedstawimy i scharakteryzujemy te etapy.

Jak kupić mieszkanie, w jaki sposób możesz przygotować się do rozgrywki, wygeneruj Raport o terenie w serwisie OnGeo.pl

Raporty o terenie to narzędzie umożliwiające automatyczne generowanie analiz mapowych i zbiorów informacji o dowolnej nieruchomości w kraju. Przeczytaj wpis, w którym dokładnie opisaliśmy narzędzie raportów: Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Wejdź na OnGeo.pl
Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl