Analiza inwestycji

Kubatura budynku - do czego dotyczy, jak obliczyć kubaturę

Monika Byś
2022-04-14
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-07-06
Głosów: 21, średnia ocen: 5
kubatura budynku

Kubatura domu to inaczej jej pojemność, która ma znaczenie przy obliczaniu bilansu cieplnego budynku i oszacowaniu kosztów budowy. Tym samym jest jednym z podstawowych parametrów technicznych określonym w projekcie budowlanym. Sprawdź jak obliczyć kubaturę domu oraz czym różni się kubatura netto od kubatury brutto. 

 • Kubatura budynku to po prostu objętość, a inaczej pojemność domu, wyrażona w metrach sześciennych, czyli m3.
 • Kubatura netto mówi o wielkości przestrzeni użytkowej budynku, a kubatura brutto o wielkości bryły po zewnętrznym jej obrysie.
 • Pojemność domu na znaczący wpływ na koszty jego utrzymania oraz koszty budowy.
 • Według prawa budowlanego zwiększenie kubatury budynku może zostać potraktowane jako istotna zmiana projektu domu.

Czym jest kubatura budynku?

W budownictwie kubatura budynku to po prostu objętość, a inaczej pojemność domu, wyrażona w metrach sześciennych, czyli m3.

Wyróżnia się dwa pojęcie - kubatura brutto i kubatura netto. Oba parametry muszą obowiązkowo znaleźć się w projekcie budowlanym budynku obok danych o powierzchni całkowitej, powierzchni użytkowej, wymiarach budynku, oraz kąta nachylenia dachu. Kubatura domu znacząco wpływa na koszty jego utrzymania oraz koszty budowy.

Kubatura netto mówi o wielkości przestrzeni użytkowej budynku, a kubatura brutto o wielkości bryły po zewnętrznym jej obrysie.

Do czego przyda się kubatura domu?

Kubatura budynku jest przydatna już na etapie planowania budowy, mimo iż nierzadko parametr ten jest pomijany przez inwestorów. Na etapie projektowania przyda się przy:

 • szacowaniu kosztów budowy domu,
 • projektowaniu ogrzewania w domu i do wyboru odpowiedniej technologii grzewczej,
 • planowaniu wentylacji i klimatyzacji w domu,
 • dokonywaniu audytów energetycznych budynków,
 • określeniu wysokości podatku od nieruchomości.

W zależności od celu w jakim chcesz obliczyć objętość domu, stosuje się różne wzory i sposoby wykonywania obliczeń. Do obliczenia bilansu cieplnego domu oraz planowania założenia wentylacji i klimatyzacji korzysta się ze wzór na obliczenie kubatury netto lecz do celów podatkowych i administracyjnych - kubaturę brutto.

Kubatura budynku brutto - czym jest i co się do niej zalicza?

Kubatura brutto to jest całkowita pojemność domu, czyli cała pojemność przestrzeni jaką wypełnia dom razem ze ścianami, strychem, stropami oraz dachem - od od piwnicy aż po dach.

Nie ma tutaj znaczenia, czy piwnica i poddasze są przestrzenią użytkową. Oznacza to zatem, że do kubatury brutto wliczamy całą objętość budynku, również przestrzeń znajdującą się wewnątrz budynku która nie jest użytkowa. Wlicza się ponadto m.in poddasze pełniące funkcję strychu lub schowka, które nie jest wykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe ze względu na skosy i niski sufit oraz przejścia między garażem, a domem mieszkalnym.

Zgodnie z przepisami budowlanymi (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane): Do powierzchni brutto:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351

 • wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady;
 • nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

Kubatura budynku netto - czym jest i co się do niej zalicza?

Kubatura netto to suma pojemności wszystkich kondygnacji zarówno podziemnych, jak i nadziemnych, jednak liczona osobno - od podłogi do stropu.

Do kubatury netto wlicza się:

 • balkony (od poziomu balustrady) i tarasy,
 • podcienia i loggie.

Nie wlicza się natomiast strychu nieużytkowego.

Kubatura netto może służyć do obliczenia wymiarów budynku z poddaszem użytkowym.

Jak obliczyć kubaturę budynku?

Obliczanie kubatury budynku polega na zsumowaniu objętości wszystkich pomieszczeń znajdujących się na w obiekcie. Czyli należy wykonać proste obliczenie objętości poszczególnych pomieszczeń w domu - kuchni, pokoi, łazienek, korytarzy, poddasza, różnych wnęk oraz pomieszczeń gospodarskich i elementów zewnętrznych budynku.

Do tego celu posłuży wzór na objętość prostopadłościanu, jaki pamiętasz ze szkoły, czyli:

objętość = długość x szerokość x wysokość

Bryłę budynku dobrze jest podzielić na mniejsze bryły, jak najbardziej regularne, których kubaturę można łatwo obliczyć, a potem wszystkie zsumować.

UWAGA! Pamiętaj, że inaczej liczy się kubaturę netto (to ta która dotyczy przestrzeni wewnętrznej budynku), natomiast inaczej kubaturę brutto (ta dotycząca objętości przestrzeni budynku po zewnętrznym obrysie).

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, jak obliczyć kubaturę budynku, możesz sięgnąć do normy PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Warto wiedzieć! Zwiększenie kubatury budynku

Według prawa budowlanego zwiększenie kubatury budynku może zostać potraktowane jako istotna zmiana projektu domu! Chodzi tutaj głównie o sytuację, gdy zwiększenie kubatury jest konsekwencją zwiększenia wysokości, szerokości lub długości budynku o więcej niż 2%.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.