Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy jest wymagana?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy jest wymagana?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy jest wymagana?
5 (100%) 3 votes

Planujesz inwestycję, która może mieć wpływ na zdrowie ludzi lub oddziaływać na środowisko? Upewnij się czy podczas realizacji inwestycji koniecznością jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kiedy potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Jeśli inwestycja np. budowlana, którą zamierzasz zrealizować kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa). Decyzja ta wskaże jak zrealizować inwestycję, by miała ona jak najmniejszy wpływ na stan środowiska. Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoli na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Urzędy, które wydają decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz  pozwolenie na budowę biorą pod uwagę ustalenia, które wynikają z decyzji środowiskowej.

Jak sprawdzić czy musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Rada Ministrów przygotowała Rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w którym znajdziesz wszelkie informacje o tym, które inwestycje muszą uzyskać omawianą decyzję.

Ważne jest by pamiętać, że decyzja może być także konieczna w momencie rozbudowy, przebudowy lub w przypadku montażu zrealizowanego lub realizowanego przedsięwzięcia, które zostały wymienione w rozporządzeniu.

Kiedy nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko?

Decyzji środowiskowej nie trzeba pozyskiwać w zalewie dwóch przypadkach. Są to sytuacje, gdy celem inwestycji jest: obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań związanych z ratownictwem i zapewnieniem bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Mimo wszystko należy zgłosić konieczność realizacji tego typu przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ocena oddziaływania na środowisko

W przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco wpływać na środowisko zostały one podzielone ta takie, które:

  • zawsze znacząco oddziałują na środowisko,
  • potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko.

W przypadku tych pierwszych inwestycji ocenę przeprowadza się obowiązkowo. W przypadku inwestycji należących do drugiej grupy to urząd, do którego złożony został wniosek decyduje czy przeprowadzi on ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Urząd poinformuje Cię o podjętej decyzji.

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje:

  • sprawdzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (przygotowanie raportu leży po stronie inwestora – jego opracowanie zleć więc osobie, która ma odpowiednie doświadczenie zawodowe).
  • uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Przydatne informacje

Urząd wyda jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nawet w momencie, gdy proces realizacji inwestycji wymaga uzyskania kilku innych decyzji. Podobnie stanie się, gdy inwestycja podzielona jest na kilka etapów realizacji – urząd wyda jedną decyzję na wszystkie etapy odpowiednio do złożonego wniosku.

Jak możesz wcześniej sprawdzić czy w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się tereny chronione?

Już na etapie planowania swojej inwestycji warto sprawdzić czy w jej pobliżu leżą obszary chronione. Mowa tu przede wszystkim o takich formach ochrony przyrody jak: obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne czy pomniki przyrody.

Najprostszym sposobem na uzyskanie kompleksowej informacji odnoście ustanowionych form ochrony przyrody dla wybranej lokalizacji jest wygenerowanie Raportu o Terenie OnGeo. Bez wychodzenia z domu możesz w szybki i łatwy sposób zdobyć informację o najważniejszych rzeczach dotyczących danej nieruchomości. Wśród tematów, które zawiera raport znajdziesz informację właśnie o formach ochrony przyrody w promieniu 1 kilometra od nieruchomości.

Przykładowy fragment raportu dotyczący form obszarów ochrony wygląda następująco:

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Jeśli chcesz zapoznać się z przykładowym Raportem o Terenie wejdź tutaj.

Wkrótce zostanie opublikowana informacja jak krok po kroku uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zachęcamy zatem do śledzenia nasz Blog OnGeo.pl!


Related Posts

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl3.7 (74.29%) 7 votes OnGeo.pl oferuje usługę dostępu do informacji o terenie dla dowolnego obszaru w Polsce- Raport o Terenie. Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem informacji o wybranej nieruchomości może w parę minut pobrać zestaw […]

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?5 (100%) 3 votes Pozwolenia na budowę w Geoportalu OnGeo.pl  Interesuje Cię jakie są planowane inwestycje w wybranym obszarze, np. w miejscu gdzie planujesz budowę domu lub chciałbyś świadczyć usługi swojej firmy? Być może potrzebujesz  […]1 thought on “Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kiedy jest wymagana?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *