News

Lasy Państwowe skupują tereny pod zalesienie

Monika Byś
2022-02-11
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 27, średnia ocen: 5
tereny pod zalesienie

Lasy Państwowe skupują tereny pod zalesienie w ramach ogólnopolskiej akcji. Wszyscy właściciele gruntów, na których może powstać las, mogą zgłosić się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży. Co masz zrobić jeśli chcesz sprzedać grunt?

  • Lasy Państwowe skupują tereny pod zalesienie. Jest to efekt ogólnopolskiej akcji w ramach której Polska dąży do 30 % pokrycia swojej powierzchni lasami do 2050 r.
  • Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe.
  • Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników m.in. powierzchni, położenia, kształtu działki oraz stanu drzewostanu.
  • Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33 %.

Nowe tereny pod zalesienie. Zasady skupu gruntów pod nowe lasy

Poniżej odpowiadamy na kilka najpopularniejszych pytań i nieścisłości w temacie skupu terenów pod zalesienie. Dowiesz się co zrobić, jeśli chcesz sprzedać grunt, jakimi gruntami są zainteresowane Lasy Państwowe oraz ile pieniędzy możesz za nie otrzymać.

Co zrobić jeśli chcesz sprzedać prywatne tereny pod zalesienie?

Przede wszystkim należy ustalić w zasięgu administracyjnym jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Następnie trzeba skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę - wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie.

W OnGeo sprawdzisz do jakiej grupy rejestrowej należy grunt!

W Raportach o Terenie możesz z łatwością ustalić dokładny adres ewidencyjny dowolnej działki ewidencyjnej w Polsce? Generując Raport otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką z wyznaczonymi parametrami geometrycznymi, tj. długość, szerokość, powierzchnia, współczynnik kształtu. Dodatkowo w tabeli dostaniesz dane z ewidencji gruntów i budynków z dokładnym położeniem administracyjnym nieruchomości oraz dodatkowe dane z EGiB - powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki.

Pobierz analizę nieruchomości OnGeo i zdiagnozuj potencjał inwestycyjny swojej działki.

Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków w Raportach o Terenie
Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków w Raportach o Terenie 

Pobierz przykładowy Raport o Terenie -> tutaj

UWAGA! W tabeli "Dane dodatkowe z EGIB" możesz sprawdzić grupę rejestrową działki, czyli sprawdzisz np. czy sąsiednia działka należy do Lasów Państwowych.

Jakimi gruntami zainteresowane są Lasy Państwowe?

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć:

Lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości b, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Najlepsze są tereny pod zalesienie sąsiadujące z nieruchomościami należącymi do Lasów Państwowych

Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe znajdują się enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce wschodniej. Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach.

Ile oferują nadleśnictwa za prywatne lasy?

Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników. Są to chociażby położenie i kształt działki, gatunki drzew, które na niej rosną, wiek drzewostanu i stan sanitarny lasu. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Cel - zwiększyć lesistość Polski do 33 % w 2050 roku

Lasy stanowią już niemal 30 % powierzchni Polski. Jesteśmy w czołówce europejskich państw, a dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok. Ogromną większością z nich (77 %) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 % lasów w Polsce należy do osób prywatnych.

Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszystkim zobowiązanie. Jesteśmy strażnikami polskiej natury, dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to bezcenny skarb.
Podkreślił Józef Kubica - p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują przede wszystkim założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Chodzi o to, aby do 2050 roku lesistość Polski zwiększyć do 33 %.

Jestem usatysfakcjonowany skalą działań Lasów Państwowych prowadzonych na rzecz powiększania areału należącego do Skarbu Państwa w tak cennym strategicznie obszarze, jakim są lasy. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nabyć jeszcze więcej gruntów, by powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rosła
Podsumował Edward Siarka - wiceminister klimatu i środowiska.

Lesistość. Lasów przybywa
Lesistość. Lasów przybywa

Zasady tegorocznej akcji powiększania zasobów leśnych przez Lasy Państwowe reguluje Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku. W tym roku poszczególni nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje też na źródło finansowania zakupu gruntów. Są nim własne fundusze nadleśnictwa lub, w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego.

Źródło: Lasy Państwowe, mojafirma.infor.pl, własne

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.