Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Świadectwo charakterystyki energetycznej - czym jest i kiedy należy wykonać

Głosów: 2, średnia ocen: 5
mock

Od 28 kwietnia 2023 roku w związku z nowelizacją przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wchodzi w życie nowy obowiązek dla właścicieli domów. Chodzi o świadectwo energetyczne budynku, czyli dokument, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z eksploatacją budynku. Dowiedz się, jak i kiedy należy wykonać świadectwo energetyczne i sprawdź, ile to kosztuje.

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który zawiera informacje dotyczące ilości energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części.
 • Od 28 kwietnia 2023 roku każdy inwestor będzie zobowiązany do załączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. 
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od momentu jego sporządzenia. 
 • Koszt przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynosi od 300 zł do 1000 zł.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który zawiera informacje dotyczące ilości energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Dane pochodzące ze świadectwa odnoszą się do zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia - w przypadku budynków niemieszkalnych.

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest ustanowione w prawie europejskim w celu propagowania budownictwa efektywnego energetycznie oraz podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki świadectwu każdy właściciel, a także najemca i użytkownik budynku może w przybliżeniu sprawdzić, a następnie ograniczyć roczne zapotrzebowanie na energię w domu. W konsekwencji przyczyni się to do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku

Zmiany od 28 kwietnia 2023 roku

Od 28 kwietnia 2023 roku każdy inwestor będzie zobowiązany do załączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku

Wyłączenie obowiązku będzie dotyczyć budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych, jeśli wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować

Kiedy należy sporządzić świadectwo energetyczne budynku?

Na razie obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają sprzedać lub wynająć budynek lub jego część. Świadectwo nie jest wymagane, jeśli korzystasz z nieruchomości dla “własnych celów mieszkaniowych”. 

Po zmianach w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków, czyli od 28 kwietnia, obowiązek wykonania świadectwa energetycznego będzie dotyczył wszystkich właścicieli nieruchomości - zarówno domów jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Ma to służyć rozpoznaniu ich stanu technicznego oraz zapotrzebowaniu na energię potrzebną m.in. do ogrzewania domów. Posiadanie świadectwa pozwoli zidentyfikować działania niezbędne w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków. 

Przykładowe świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego
Przykładowe świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego, źródło: mgprojekt.com.pl

Kiedy nie trzeba przygotowywać świadectwa energetycznego?

Z konieczności opracowania certyfikatu energetycznego zwolnione są budynki:

 • Objęte przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami;
 • Pełniące rolę miejsc kultu i działalności religijnej;
 • Mieszkalne, które są użytkowane powyżej 4 miesięcy w ciągu roku;
 • Przemysłowe i gospodarcze, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (z wyjątkiem instalacji oświetlenia wbudowanego);
 • Gospodarstwa rolne, dla których wskaźnik EP nie przekracza 50 kWh/m2/rok.

Kto zleca sporządzenie świadectwa?

Zlecenie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej należy do właściciela, zarządcy nieruchomości, osoby, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inwestora, np. dewelopera. 

Warto pamiętać, że jeśli sprzedaż (lub wynajem) nieruchomości dotyczy całego budynku, świadectwo musi obejmować opracowaniem cały budynek. W przypadku sprzedaży/wynajmu tylko części budynku, np. pojedynczego mieszkania, dokument musi odnosić się do tej konkretnej części. 

Ponadto świadectwo charakterystyki energetycznej musi posiadać każdy budynek zajmowany przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organy administracji, jeśli:

 • Jego powierzchnia przekracza 250 metrów kw;
 • Jest miejscem obsługi interesantów.

Kto wykonuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne wykonuje uprawniona osoba wpisana do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz takich osób znajdziemy na stronie resortu rozwoju- rejestrcheb.mrit.gov.pl

Jak długo świadectwo jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od momentu jego sporządzenia. Przed upływem okresu ważności świadectwo energetyczne należy odnowić. Jeśli w tym czasie przeprowadziłeś/aś prace budowlano-instalacyjne, mające wpływ na charakterystykę energetyczną, np. zmieniłeś/aś źródło ogrzewania domu, należy ponownie wykonać audyt energetyczny

Ile kosztuje certyfikat energetyczny?

Koszt przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynosi od 300 zł do 1000 zł. W dużych miasta jest najdrożej. Cena za certyfikat zależy jednak od kilku czynników: wielkości i przeznaczenia budynku, stopnia skomplikowania bryły i konstrukcji oraz typu ogrzewania. 

Jak wygląda świadectwo energetyczne i co zawiera?

Wygląd i informacje, jakie muszą znaleźć się w certyfikacie energetycznym mają prawnie uregulowaną strukturę. Zawierają takie informacje, jak:

 • Dane identyfikacyjne danego budynku lub jego części;
 • Zapotrzebowanie na energię:
  • konieczną do ogrzania budynku oraz podgrzania wody;
  • dla wentylacji i klimatyzacji;
  • pod kątem oświetlenia zgodnie z charakterystyką danego obiektu;
 • Wskazówki i zalecenia dotyczące rodzaju i zakresu prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym można usprawnić działanie instalacji i obniżyć zużycie energii, a tym samym poprawić charakterystykę energetyczną budynku lub jego części.

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak