News

Nowelizacja ustawy PROW - korzystne zmiany w prawie dla rolników. Staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę.

Monika Byś
2021-12-03
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-13
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę

Sejm znowelizował ustawy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020. Po wejściu w życie zmian, na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m2 i nie głębszy niż 3 m.

  • Nowela przewiduje chociażby zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych.
  • Zgodnie z nowymi przepisami na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m2 i nie głębszy niż 3 m.
  • Ustawa trafi do prac w Senacie. Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
  • Jeśli ustawa wejdzie w życie, rolnik będzie miał możliwość załatwienia spraw związanych z wnioskowaniem o wsparcie on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowelizacja ustawy PROW 2014 - 2020

2 listopada br. sejm znowelizował ustawy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas prac sejmowych nie zgłoszono poprawek merytoryczny, pozytywnie oceniając rządowy projekt. Za znowelizowanymi ustawami głosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jak mówił podczas II czytania projektu poseł sprawozdawca Jerzy Małecki (PiS),

Potrzeba przedłużenia realizacji PROW na lata 2021-2020 wynika z faktu, iż procedura ustawodawcza odnosząca się do Wspólnej Polityki Rolnej nie została zakończona w terminie umożliwiającym państwom członkowskim i Komisji Europejskiej przygotowanie wszystkich elementów do stosowania nowych norm prawnych i planów strategicznych wspólnej polityki rolnej. – mówił sprawozdawca Jerzy Małecki podczas II czytania projektu.

Nowela przewiduje chociażby zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Do tej pory procedura starania się o te obiekty na terenach rolniczych była bardzo skomplikowana i wymagała uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Takie działania nie zachęcają rolników do podejmowania korzystnych zadań dla plonów i klimatu.

Nowelizacja przedłuża realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejne 2 lata (2021-2022).

Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę

Zgodnie z nowymi przepisami na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m2 i nie głębszy niż 3 m.

Na te zadania będzie można otrzymać wsparcie w ramach programu. W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020.

W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Kiedy ustawa wejdzie w życie, rolnik będzie miał możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dotychczas mimo złożenia wniosku w formie elektronicznej, korespondencja między stronami odbywała się w tradycyjnej formie papierowej. Po zmianach korespondencja będzie kontynuowana za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dotyczyć postępowań w postaci decyzji administracyjnej, jak i innych, a korzystanie z platformy będzie dobrowolne. Ustawodawca twierdzi, że ułatwienie pozwoli znacznie przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Źródło: samorzad.pap.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.