News

Puszcza Białowieska uniknie wycinki. Lasy Państwowe przegrały w sądzie

Monika Byś
2022-10-03
~3 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Puszcza Białowieska uniknie wycinki

Pozostanie w mocy postanowienie sądu cywilnego pierwszej instancji o zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej, w rejonie nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka. Wynik wywalczyła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Wyrok stał się prawomocny i nie podlega już zaskarżeniu, co oznacza, że ostatecznie Lasy Państwowe przegrały w sądzie. 

  • Pozew dotyczył zaniechania przez Lasy Państwowe naruszenia środowiska, podjęcia środków zapobiegawczych i przywrócenia stanu zgodnego z prawem (art. 323 ustawy o ochronie środowiska).
  • Sąd zdecydował, że mimo przygotowywania nowych planów urządzenia lasu i planów zwiększenia powierzchni cięć w Puszczy, Lasy Państwowe nie mogą prowadzić wyrębów związanych z gospodarką leśną.
  • Sygnatura akt IV C 264/18 - postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z 15 września 2022 r. Postanowienie jest już prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Puszcza Białowieska uniknie wycinki

Zakaz wycinki obowiązuje do rozstrzygnięcia pozwu cywilnego skierowanego przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot przeciwko Lasom Państwowym. Sąd zdecydował, że mimo przygotowywania nowych planów urządzenia lasu i planów zwiększenia powierzchni cięć w Puszczy, Lasy Państwowe nie mogą prowadzić wyrębów związanych z gospodarką leśną.

Sąd Okręgowy postanowieniem z 8 listopada 2021 r. zakazał nadleśnictwom Białowieża, Browsk i Hajnówka wycinki drzew.

Lasy Państwowe wniosły zażalenie na to postanowienie, jednak 15 września br. Sąd Okręgowy w Warszawie je oddalił. Tym samym zakaz podejmowania przez Lasy Państwowe obecnie oraz w przyszłości wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pozostaje w mocy, a samo postanowienie jest już prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Zakaz cięć obejmuje m.in. siedliska dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, sóweczki oraz włochatki, chrząszczy związanych z zamierającymi i martwymi drzewami a także m.in. drzewostany ponad stuletnie. W sprawie zostały wykorzystane m.in. dane przedstawiające rozmieszczenie cennych gatunków zebrane przez lub na prośbę Fundacji Dzika Polska.

W sprawę wycinki w Białowieży zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich też angażował się w sprawy zakazu wycinki. Przypominał, że zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji jednym z zadań władz publicznych jest „zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska”. Art. 74 zobowiązuje władze publiczne do prowadzenia polityki zapewniającej „bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”, czyniąc ochronę środowiska istotnym obowiązkiem władz. Art. 86 Konstytucji obliguje każdego do dbałości o stan środowiska.

Na tej podstawie społeczeństwo - także za pośrednictwem organizacji ekologicznych - jest uprawnione do aktywnego, nie jedynie biernego, uczestniczenia w procesach mających wpływ na środowisko - przypominał rzecznik.

Puszcza Białowieska uniknie wycinki Przygotowanie nowych planów leśnych

W 2021 r. wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka zatwierdził aneksy dla nadleśnictw Białowieża i Browsk. Okazało się, że prace prowadzone przez leśników niszczą cenne gatunki i są sprzecznie z obowiązującym prawem, czyli Planem Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Jednak sąd cywilny zatrzymał wycinki, ale Lasy Państwowe przygotowują nowe Plany Urządzenia Lasu na kolejną dekadę.

mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Zamiast kolejnych konfliktów dotyczących wycinek domagamy się poważnej dyskusji o przyszłości tego regionu. Rządzący powinni wesprzeć rozwój turystyki, promować markę UNESCO i zapewnić ochronę przyrody Puszczy bo da to trwałe miejsca pracy i będzie stymulować rozwój regionu.

Sygnatura akt IV C 264/18 - postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z 15 września 2022 r.

Źródło: Prawo, Lex

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.