News

Polska uporządkuje obszary Natura 2000 dopiero w przyszłym roku

Monika Byś
2022-02-10
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-11
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Polska uporządkuje obszary Natura 2000

Z zapowiedzi wiceminister klimatu i środowiska Małgorzaty Golińskiej wynika, że Polska uporządkuje obszary Natura 2000 dopiero w 2023 r. Jest to reakcja na upomnienie KE, która wezwała Polskę do podjęcia działań w celu ochrony sieci Natura 2000. Wezwanie dotyczy też zarządzania tymi obszarami w celu przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej oraz z dyrektywy ptasiej.

  • Polska nie wyznaczyła jeszcze 655 z 845 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako specjalne obszary ochrony. Ponadto nie ustanowiła celów ochrony poszczególnych obszarów ani środków dla wszystkich swoich obszarów.
  • Na podstawie dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie muszą zaproponować tereny mające znaczenie dla Wspólnoty. Obszary te następnie umieszcza się w wykazach biogeograficznych UE.
  • MKiŚ mówi: Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w 2023 r. zamknąć proces wydawania rozporządzeń dla ponad 800 obszarów dla których powstał obowiązek objęcia ich ochroną natura 2000.

Polska uporządkuje obszary Natura 2000

W skierowanym w czerwcu 2021 r. wezwaniu KE stwierdziła, że Polska nie wyznaczyła jeszcze 655 z 845 terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako specjalne obszary ochrony. Poza tym Polska nie ustanowiła celów ochrony poszczególnych obszarów ani środków dla wszystkich swoich obszarów. KE przypomniała, że termin zakończenia wspomnianych działań w odniesieniu do 845 terenów znajdujących się na terytorium Polski już dawno upłynął. Chodzi m.in. o wydanie brakujących aktów prawnych oraz prawidłową inwentaryzację terenów objętych Naturą 2000.

KE przypomniała, że na podstawie dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie muszą zaproponować tereny mające znaczenie dla Wspólnoty. Obszary te następnie umieszcza się w wykazach biogeograficznych UE. W ciągu sześciu lat od wspomnianego umieszczenia w wykazie państwa UE muszą wyznaczyć teren ochronny jako specjalny obszar ochrony (SOO). Państwa UE muszą również ustanowić cele ochrony oraz środki wymagane do zachowania lub odtworzenie chronionych gatunków i siedlisk, które występują na tych obszarach. Celem takiego działania jest osiągnięcia właściwego stanu ochrony na krajowym poziomie biogeograficznym.

Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska miała dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wspomniane wezwanie do usunięcia uchybienia i podjęcie niezbędnych działań.

Prace nadal trwają

Sekretarz stanu w MKiŚ Małgorzata Golińska, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w środę oceniła, że:

Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w 2023 r. zamknąć proces wydawania rozporządzeń dla ponad 800 obszarów dla których powstał obowiązek objęcia ich ochroną natura 2000.

Ale zastrzegła, że w przypadku "kilkudziesięciu obszarów jesteśmy na mało zaawansowanym etapie".

Wiceminister przyznała, że w czerwcu 2021 r. KE wszczęła procedurę naruszeniową i wezwała do usunięcia naruszeń. I poinformowała, że resort przekazał odpowiedź na zarzuty i harmonogram wydania rozporządzeń.

Dżę do tego, by chronić to co chronione być powinno. Jeżeli na danym obszarze nie stwierdzimy jakiegoś siedliska, to nie będziemy ustanawiali obszarów. Tak prowadzimy dialog z KE i cieszę się, że znajdujemy zrozumienie. Wierzę, że wyznaczenie tych obszarów, czy ich powiększenie pozwoli nam zamknąć temat Natury 2000. Harmonogram wydawania zaległych rozporządzeń do 2023 r. pozwoli nam usunąć zaległości i błędy i pokazać KE, że pozytywnie podchodzimy do tematu.
Powiedziała Golińska

Źródło: Prawo.pl

Sprawdź czy Twoja działka znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody

Dzięki sekcji Formy ochrony przyrody w Raporcie o Terenie z łatwością sprawdzisz jakie obszary ochronne występują w granicach Twojej działki oraz w jej bliskim sąsiedztwie.

Informacja ta może być przydatna podczas diagnozowania działki pod katem inwestycyjnym. Nieruchomość w granicach której znajduje się jakaś forma ochrony przyrody może posiadać ograniczenia formalno-prawne. W najgorszym przypadku obszary te uniemożliwią realizację jakichkolwiek prac budowlanych.

Wygeneruj Raport o Terenie i zdiagnozuj działkę samodzielnie bez wychodzenia z domu!

Poniżej przedstawiamy fragment Raportu dla form ochrony przyrody.

Fragment Raportu o działce - formy ochrony przyrody
Fragment Raportu o działce - formy ochrony przyrody
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.